Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Recente wijzigingen in de gebruikersinterface van Analytics kunnen van invloed zijn op de instructies in dit Help-artikel. Lees deze blogpost voor meer informatie. Binnenkort volgen updates van het Helpcentrum.

Over aangepaste rapporten

Een aangepast rapport is een rapport dat u zelf maakt. U kiest de dimensies (bijvoorbeeld Stad en Browser) en de statistieken (bijvoorbeeld Sessies, Paginaweergaven en Bouncepercentage) en bepaalt hoe ze moeten worden weergegeven. U moet ten minste één dimensie en statistiek opgeven. Meer informatie over dimensies en statistieken.

Sommige statistieken en dimensies kunnen niet worden gecombineerd in een aangepast rapport. Raadpleeg Geldige dimensie/statistiek-combinaties voor meer informatie.

Ga als volgt te werk om uw aangepaste rapporten weer te geven:

  1. Log in op uw Analytics-account.
  2. Klik op het tabblad Aangepast rapport. U vindt dit tabblad boven aan elke pagina in Analytics.
  3. Selecteer Aangepaste rapporten in de navigatiebalk aan de linkerkant. Uw rapporten worden in het linkernavigatievenster weergegeven onder 'Aangepaste rapporten'. Als er geen aangepaste rapporten zijn gemaakt, ziet u onder 'Aangepaste rapporten' alleen een item 'Overzicht'.

Raadpleeg Aangepaste rapporten maken en beheren voor meer informatie over hoe u aangepaste rapporten maakt, bewerkt en deelt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?