Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal

Sobre els informes personalitzats

Un informe personalitzat és un informe que creeu. Teniu llibertat per triar les dimensions (Ciutat i Navegador, per exemple) i les mètriques (Sessions, Nombre de pàgines visualitzades i Percentatge de rebots, per exemple) i per decidir com s'han de mostrar. Heu d'especificar com a mínim una mètrica. Consulteu més informació sobre les dimensions i les mètriques.

Algunes mètriques i dimensions no es poden emparellar als informes personalitzats. Per obtenir més informació, consulteu les combinacions vàlides de mètriques i dimensions.

Per veure els informes personalitzats, feu el següent:

  1. Inicieu la sessió al compte de Analytics.
  2. Seleccioneu la pestanya Personalització, a la part superior de qualsevol pàgina d'Analytics.
  3. Seleccioneu Informes personalitzats a la part de navegació esquerra. Els informes es mostraran a la part de navegació esquerra, a Informes personalitzats. Si no heu creat cap informe personalitzat, només veureu una entrada per a la Visió general a Informes personalitzats.

Consulteu Crear i gestionar informes personalitzats per obtenir més informació sobre com es creen, s'editen i es comparteixen els informes personalitzats.

Ha resultat útil aquest article?
Com ho podem millorar?