Cách tính Số lượng phiên.

Số lượng phiên được hiển thị thành biểu đồ trong báo cáo Tần suất và Lần truy cập.

Sơ lược

Giá trị cho tham số Số lượng phiên được hiển thị trong biểu đồ có phạm vi 1-60. Biểu đồ này xuất hiện trong báo cáo Tần suất & Lần truy cập.

Thông tin chuyên sâu

Để hiểu cách hoạt động của tham số Số lượng phiên, việc hiểu cách tính phiên trong Analytics sẽ giúp ích.

Mỗi khi người dùng khởi tạo một phiên, bộ đếm phiên tăng lên cho người dùng đó. Ví dụ: nếu Người dùng A lần đầu tiên truy cập trang web của bạn trong tháng Một, tổng số phiên của người dùng này là 1. Nếu người dùng này quay lại trong tháng Hai, tổng số phiên là 2 và cứ thế cho mỗi lần quay lại trở về sau.

Nếu bạn xem báo cáo Tần suất & Lần truy cập cho tháng Một, số phiên của Người dùng A được bao gồm trong hàng là 1, chỉ ra rằng có 1 phiên từ người dùng truy cập lần đầu tiên trong phạm vi ngày đã chọn. Nếu bạn xem báo cáo Tần suất & Lần truy cập cho tháng Hai, số phiên của Người dùng A được bao gồm trong hàng là 2, chỉ ra rằng có 1 phiên trong phạm vi ngày đã chọn từ người dùng truy cập lần thứ 2.

Cũng có thể Người dùng A khởi tạo hai phiên trong phạm vi ngày đã chọn. Trong trường hợp này, số phiên được đếm trong mỗi hàng ứng với số lượng phiên.

Để minh họa điều này, hãy nhìn vào bảng này cho thấy ngày và số lượng phiên cho ba người dùng:

Ngày Người dùng Số lượng
Tháng 1 Người dùng A
Người dùng B
1 lần
2 lần
 
Tháng 2 Người dùng B
Người dùng C
3 lần
1 lần
 
Tháng 3 Người dùng A
Người dùng B
Người dùng C
2 lần
4 lần
2 lần

Nếu đây là tổng số người dùng trong dữ liệu của bạn cho tháng Hai, bạn sẽ thấy các phiên được phân phối trên biểu đồ như sau:

 • 1 phiên: 1
 • 2 phiên: 0
 • 3 phiên: 1

Nếu bạn xem báo cáo tương tự cho tháng Ba, bạn sẽ thấy các phiên được phân phối trên biểu đồ như sau:

 • 1 phiên: 0
 • 2 phiên: 2
 • 3 phiên: 0
 • 4 phiên: 1

Và nếu bạn xem báo cáo tương tự cho tháng Hai và tháng Ba, bạn sẽ thấy các phiên được phân phối trên biểu đồ như sau:

 • 1 phiên: 1
 • 2 phiên: 2
 • 3 phiên: 1
 • 4 phiên: 1

Trong trường hợp này, tổng số phiên thực sự lớn hơn số lượng người dùng duy nhất vì báo cáo Tần suất & lần truy cập gần đây xem xét số phiên thay vì số người dùng duy nhất.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?