[Google Analytics 4] Importowanie zdarzeń offline

Dane o zdarzeniach offline

Za pomocą pakietów SDK lub platformy Measurement Protocol możesz importować zdarzenia offline ze źródeł, które nie mają połączenia z internetem lub nie obsługują rejestrowania zdarzeń w czasie rzeczywistym. Gdy prześlesz zdarzenia, są one przetwarzane tak, jak gdyby zostały zarejestrowane za pomocą naszych pakietów SDK, oraz otrzymują podaną przez Ciebie sygnaturę czasową lub (jeśli jej brak) sygnaturę czasową przesłania.

Możesz importować dowolne zdarzenia zgodne ze zdarzeniami rejestrowanymi automatycznie przez Analytics albo ze zdarzeniami zalecanymi przez nas dla różnych branż. Możesz też importować dowolne niestandardowe zdarzenia, parametry lub właściwości użytkownika, które mają prawidłowy format. Więcej informacji

Usunięcie tych danych wymaga wysłania prośby o usunięcie lub samodzielnego usunięcia przez użytkownika.

Jak się odbywa importowanie danych o zdarzeniach offline

Aby zaimportować zdarzenia offline, tworzysz plik CSV zgodny ze schematem zdarzeń Analytics. Zobacz poniżej przykład szablonu

Tworzenie wymiarów niestandardowych

Jeśli importujesz wartości wymiarów, które na razie nie występują w Analytics, i chcesz widzieć te dane w raportach, musisz utworzyć te wymiary przed przesłaniem danych. Więcej informacji

Gdy utworzysz wymiary niestandardowe, Analytics potrzebuje maksymalnie 4 godzin na przygotowanie się do rozpoznawania importowanych przez Ciebie danych. Aby sprawdzić, czy wymiary niestandardowe zostały już przetworzone, otwórz eksplorację i zobacz, czy są one dostępne w selektorze wymiarów.

Tworzenie pliku CSV

Utwórz plik CSV z danymi zdarzeń, korzystając z szablonu poniżej.

Przesyłanie danych

Ogólną procedurę przesyłania danych opisano w tym artykule.

Podczas tworzenia źródła danych kliknij Dane o zdarzeniach offline.

W przypadku zdarzeń offline zaimportowane pola są automatycznie mapowane na pola Analytics.

Po przesłaniu danych może minąć do 24 godzin, zanim Analytics udostępni je w raportach, eksploracjach i na listach odbiorców.

Usunięcie źródła danych z usługi przesyłania danych nie spowoduje usunięcia przesłanych danych. W razie potrzeby, podobnie jak w przypadku pozostałych metod zbierania danych, dane przesłane za pomocą Importu danych możesz usunąć, wysyłając prośbę o ich usunięcie.

Szczegóły źródła danych

Legenda

Zakres Zdarzenie
Pola wymagane

[jedno z] client_id lub app_instance_id

[jedno z] tag_id lub firebase_app_id

(tag_id oraz client_id) lub (firebase_app_id oraz app_instance_id)

event_name

Zaimportowane dane

Możesz przesyłać dowolne dane o zdarzeniach, parametrach, produktach i właściwościach użytkownika, korzystając z tych formatów nagłówka:

 • timestamp_micros (parametr opcjonalny; podany czas musi się mieścić w zakresie 72 godzin od wystąpienia zdarzenia; jeśli nie zostanie podany, użyjemy sygnatury czasowej przesłania)
 • user_id (parametr opcjonalny, ale zalecany, gdy jest dostępny)
 • sygnały dotyczące zgody użytkownika (parametr opcjonalny, ale zdecydowanie zalecany, gdy jest dostępny; więcej informacji)
 • event_param.<xxxxx> (importowanie dowolnych parametrów o dowolnych nazwach)
 • user_property.<yyyyy> (importowanie dowolnych właściwości użytkownika o dowolnych nazwach)
 • item<x>.<item_param> (np. item2.item_name)
Uwagi Za pomocą importu danych o zdarzeniach nie można przesyłać ani wiązać ze sobą informacji umożliwiających identyfikację. Więcej informacji

 

Szablon

Oto przykładowy szablon CSV z danymi zdarzeń. Kieruj się nim, jeśli chcesz ręcznie tworzyć pliki do przesłania.

measurement_id client_id user_id timestamp_micros ad_personalization ad_user_data event_name event_param.page_location event_param.page_referrer event_param.page_title event_param.screen_resolution user_property.color_score event_param.foo item1.item_id item1.item_name item1.category item1.item_list_id item1.item_list_name item1.index item1.quantity item1.price item2.item_id item2.item_name item2.quantity item2.price event_param.transaction_id event_param.value event_param.tax event_param.shipping event_param.currency
G-12345ABCDE 1234567890.0987654321 1000001 1609488000000000 PRZYZNANO ODRZUCONO page_view /home referrer.com Strona główna 1600x900 niebieski 1-2                                  
G-12345ABCDE 1234567890.0987654321 1000001 1609488060000000 ODRZUCONO ODRZUCONO page_view /video_detail   Przeglądarka filmów 1600x900 niebieski 1-4                                  
G-12345ABCDE 1234567890.0987654321 1000001 1609488120000000 ODRZUCONO PRZYZNANO video_play /video_detail   Przeglądarka filmów 1600x900 niebieski                                    
G-67890ABCDE 2345678901.9876543210 1000002 1609574400000000 ODRZUCONO PRZYZNANO page_view /home referrer.com Strona główna 2560x1440 zielony 2-2                                  
G-67890ABCDE 2345678901.9876543210 1000002 1609574460000000 ODRZUCONO PRZYZNANO page_view /product_detail   Szczegóły produktu 2560x1440 zielony 2-16                                  
G-67890ABCDE 2345678901.9876543210 1000002 1609574520000000 PRZYZNANO PRZYZNANO page_view /product_detail   Szczegóły produktu 2560x1440 zielony                                    
G-67890ABCDE 121212.3434 1000003 1609574520000000 PRZYZNANO PRZYZNANO page_view /camp_lp_1 referrer.com Letnia wyprzedaż 2560x1440 niebieski 3-1                                  
G-67890ABCDE 121212.3434 1000003 1609660801000000 PRZYZNANO ODRZUCONO view_item_list /camp_lp_1   Letnia wyprzedaż 2560x1440 niebieski   123abc czerwony_but but lista_123 kolorowe_buty 1 1   234bcd niebieski_but 1 30.00          
G-67890ABCDE 121212.3434 1000003 1609660860000000 PRZYZNANO PRZYZNANO select_item /camp_lp_1   Letnia wyprzedaż 2560x1440 niebieski   234bcd niebieski_but but lista_123 kolorowe_buty 2 1 30.00                  
G-67890ABCDE 121212.3434 1000003 1609660870000000 PRZYZNANO PRZYZNANO page_view /product_detail   Szczegóły produktu 2560x1440 niebieski 3-5 234bcd niebieski_but but lista_123 kolorowe_buty 2 1 30.00                  
G-67890ABCDE 121212.3434 1000003 1609660930000000 ODRZUCONO PRZYZNANO view_item /product_detail   Szczegóły produktu 2560x1440 niebieski 3-17 234bcd niebieski_but but lista_123 kolorowe_buty 2 1 30.00                  
G-67890ABCDE 121212.3434 1000003 1609660950000000 ODRZUCONO ODRZUCONO add_to_cart /product_detail   Szczegóły produktu 2560x1440 niebieski   234bcd niebieski_but but lista_123 kolorowe_buty 2 1 30.00                  
G-67890ABCDE 121212.3434 1000003 1609660970000000 PRZYZNANO ODRZUCONO begin_checkout /product_detail   Szczegóły produktu 2560x1440 niebieski   234bcd niebieski_but but lista_123 kolorowe_buty 2 1 30.00                  
G-67890ABCDE 121212.3434 1000003 1609660975000000 PRZYZNANO ODRZUCONO page_view /purchase_confirmation   Gratulacje! 2560x1440 niebieski 3-21 234bcd niebieski_but but lista_123 kolorowe_buty 2 1 30.00                  
G-67890ABCDE 121212.3434 1000003 1609660980000000 PRZYZNANO ODRZUCONO purchase /purchase_confirmation   Gratulacje! 2560x1440 fioletowy 3-21 234bcd niebieski_but but lista_123 kolorowe_buty 2 1 30.00         t12345 37.49 2.50 4.99 USD

 

Limity

Zdarzenia, parametry i właściwości użytkownika noszące zastrzeżone nazwy będą odrzucane.

Parametry zdarzeń dotyczących produktów (np. item_list_name), które nie mają podanych wartości, będą odrzucane. Parametry zdarzeń dotyczących produktów są obsługiwane w przypadku zalecanego podzbioru zdarzeń (np. E-commerce, Praca lub Podróże).

Nazwy zdarzeń i parametrów muszą być zgodne z tymi regułami:

 • Zdarzenia mogą zawierać maksymalnie 25 parametrów.
 • Zdarzenia mogą obejmować maksymalnie 25 właściwości użytkownika.
 • Nazwa właściwości użytkownika może mieć maksymalnie 24 znaki.
 • Wartości właściwości użytkownika mogą się składać z maksymalnie 36 znaków.
 • Nazwy zdarzeń mogą mieć maksymalnie 40 znaków oraz zawierać tylko znaki alfanumeryczne i znaki podkreślenia. Muszą się też zaczynać literą.
 • Nazwy parametrów (w tym parametrów produktów) mogą mieć maksymalnie 40 znaków, oraz zawierać tylko znaki alfanumeryczne i znaki podkreślenia. Muszą się też zaczynać literą.
 • Wartości parametrów (w tym wartości parametrów produktów) mogą mieć maksymalnie 100 znaków.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne