[GA4] Actualizarea unei implementări analytics.js

Acest articol se adresează proprietarilor de site-uri web care doresc să înțeleagă cum se mapează analytics.js pentru o proprietate Google Analytics universal (AU) la gtag.js pentru o proprietate Google Analytics 4 sau doresc instrucțiuni detaliate despre implementare. Se presupune că ați creat deja o proprietate Google Analytics 4. Dacă trebuie doar să adăugați codul de măsurare de bază în pagină, citiți aceste instrucțiuni.
În acest articol:

Despre fragmentul gtag.js

Dacă folosiți analytics.js pentru proprietatea Google Analytics universal actuală, va trebui să adăugați fragmentul gtag.js pentru noua proprietate Google Analytics 4. Fragmentul gtag.js are următoarea structură:

01: <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<Codul proprietății A>"></script>

02: <script>

03: window.dataLayer = window.dataLayer || [];

04: function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

05: gtag('js', new Date());

06:

07: gtag('config', '<Codul proprietății A>');

08:

09: gtag('config', '<Codul proprietății B>');

10:

11: gtag('event', 'sign_up', { 'method': 'email' });

12:

13: gtag('event', 'view_video', { 'send_to': '<Codul proprietății B>' });

14:

15: </script>

Linia 7: directiva gtag „config” permite colectarea datelor în proprietatea asociată <Codului proprietății A>. De exemplu, dacă adăugați această directivă cu un cod de măsurare pentru o proprietate Google Analytics 4, se vor trimite evenimente page_view la proprietatea respectivă.

Codul proprietății poate reprezenta diferite produse Google, inclusiv o proprietate Google Analytics universal („UA-XXXXXXXX”), o proprietate Google Analytics 4 („G-XXXXXXXX”), Google Ads („AW-XXXXXXXX”) sau Floodlight („DC-XXXXXXXX”).

Linia 11: directiva gtag „event” va trimite un eveniment. În cazul fragmentelor care conțin mai multe instrucțiuni „config” pentru mai multe proprietăți, evenimentul va fi trimis la toate proprietățile.

În acest exemplu, parametrul „sign_up” este numele evenimentului. Ultimul parametru este un obiect care conține un set de parametri de eveniment. În acest caz, „method” este un parametru cu valoarea „email”.

Linia 13: acest eveniment are parametrul „send_to”. Acesta este un parametru special care trimite evenimentul asociat la o anumită proprietate. Cu alte cuvinte, evenimentul va fi trimis numai proprietății indicate de <Codul proprietății B>.

Colectarea de bază a datelor pentru o proprietate Google Analytics 4 este activată prin directiva gtag „config” și activează colectarea de evenimente page_view ca evenimente colectate automat atunci când se încarcă într-o pagină.

Accesarea de afișare a paginii sau evenimentul „page_view” poate fi modificat sau blocat folosind anumiți parametri.

Identificatorii proprietății

Codul de proprietate Google Analytics universal are formatul „UA-XXXXXXXX”. Uneori, acesta se numește și „cod de urmărire”. În acest ghid, îl vom numi „cod de proprietate UA”.

Fluxurile de date web ale proprietăților Google Analytics 4 folosesc un cod de măsurare cu formatul „G-XXXXXXXX”.

În unele cazuri, este posibil să fie folosită denumirea de „GA_Measurement_ID”.

Colectarea de bază a datelor

Dacă activați colectarea de bază a datelor pentru o proprietate Google Analytics 4, pot fi colectate următoarele elemente:

Pentru a activa colectarea de bază a datelor pentru proprietatea Google Analytics 4, adăugați fragmentul gtag.js (eticheta globală de site) în secțiunea <head> a fiecărei pagini. 

Comparație între fragmentul gtag.js și fragmentul analytics.js

Fragmentul gtag.js pentru o proprietate Google Analytics 4 are un scop similar cu fragmentul analytics.js pentru o proprietate Google Analytics universal.

Cea mai mare diferență dintre aceste două fragmente este faptul că analytics.js include un apel separat „send pageview”, iar codul gtag.js nu. În fragmentul gtag.js, afișarea de pagină este un eveniment colectat automat, trimis împreună cu directiva „config”.

 

Proprietate Google Analytics universal (analytics.js)

<script>

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'MEASUREMENT_ID', 'auto');

ga('send', 'pageview');

</script>

Proprietate Google Analytics 4 (gtag.js)

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=MEASUREMENT_ID"></script>

<script>

window.dataLayer = window.dataLayer || [];

function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

gtag('js', new Date());

gtag('config', 'MEASUREMENT_ID');

</script>

Setări de configurare pentru gtag.js

Puteți să configurați fragmentul gtag.js de bază astfel încât să gestionați setările pentru colectarea datelor, cum ar fi anonimizarea adreselor IP, personalizările cookie-urilor și Semnalele Google, în mod similar cu analytics.js. Puteți face acest lucru cu ajutorul directivelor „config” sau „set” din gtag.js (echivalente cu directivele „set”, „create” și „require” din analytics.js).

Proprietățile Google Analytics 4 („G-XXXXXXXX”) acceptă implementarea unor setări de configurare similare prin gtag.js. Există diferențe între aceste setări pentru proprietățile Google Analytics universal și Google Analytics 4. Rețineți următoarele aspecte:

 • anonimizarea adreselor IP este setată în mod prestabilit la „true” și nu poate fi configurată într-o proprietate Google Analytics 4. Prin urmare, adresa IP este mascată automat de evenimentul standard în proprietatea Google Analytics 4 („G-XXXXXXXX”).
 • atunci când trebuie să se aplice setări globale tuturor proprietăților configurate, comanda „set” din gtag.js trebuie aplicată tuturor codurilor de măsurare și/sau codurilor de proprietate;
 • acordați o atenție deosebită funcțiilor de personalizare a reclamelor și anunțurilor din analytics.js, care sunt de obicei implementate cu o linie „set”;

dacă folosiți directivele „set”, „create” și „require” în implementarea analytics.js actuală, verificați-le pe cele care sunt setate automat într-o proprietate Google Analytics 4 și pe cele care trebuie incluse în codul de proprietate Google Analytics 4 (maparea parametrilor).

Mai jos sunt oferite câteva exemple de configurații cu exemple de cod în analytics.js (pentru proprietatea Google Analytics universal) și gtag.js (pentru proprietatea Google Analytics 4):

Activați colectarea de bază a datelor; configurați codul de utilizator

analytics.js

ga('create', 'GA_MEASUREMENT_ID', 'auto', {

userId: USER_ID

});

ga('send', 'pageview');

gtag.js

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'user_id': 'USER_ID'

});

Configurarea setărilor pentru cookie-uri

analytics.js

ga('create', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'cookieName': 'gaCookie',

'cookieDomain': 'blog.example.co.uk',

'cookieExpires': 60 * 60 * 24 * 28 // timpul în secunde.

});

gtag.js

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'cookie_prefix': 'MyCookie',

'cookie_domain': 'blog.example.com',

'cookie_expires': 28 * 24 * 60 * 60 // 28 de zile, în secunde

});

Blocați un eveniment page_view

Dacă nu doriți ca un eveniment page_view să fie trimis la încărcarea codului de configurare (de exemplu, dacă se încarcă un iframe), puteți ajusta setarea de configurare pentru a bloca evenimentul page_view. Să presupunem un scenariu în care este trimis un eveniment page_view, după care un utilizator se conectează la site. Pentru interacțiunea de conectare, folosiți o directivă „config” pentru a seta codul de utilizator, dar nu vreți să trimiteți alte evenimente page_view. Următorul cod ilustrează modul în care puteți bloca trimiterea evenimentului page_view.

gtag('config', 'MEASUREMENT_ID', {

'user_id': 'USER_ID',

'send_page_view': false

});

Numele de etichete

Numele de etichete (cunoscute ca „instrumente de urmărire”) se folosesc dacă vreți să trimiteți date la diferite proprietăți Google Analytics universal în analytics.js. În analytics.js, instrumentele de urmărire definesc proprietatea la care doriți să trimiteți datele. Nu este necesar ca accesările înregistrate după accesarea „create” inițială să specifice codul proprietății Google Analytics universal, ci doar numele instrumentului de urmărire.

În gtag.js, instrumentele de urmărire nu sunt disponibile pentru proprietățile Google Analytics 4 sau Google Analytics universal. Dacă vreți să trimiteți toate accesările la mai multe proprietăți (diferite fluxuri de date dintr-o proprietate Google Analytics 4), includeți toate codurile de măsurare sau de proprietate în linia „config”.

Evenimente

Într-o proprietate Google Analytics universal implementată prin gtag.js („UA-XXXXXXXX”), evenimentele sunt implementate ca tipuri de accesări separate, folosind parametrii Categoria de evenimente, Acțiune și Etichetă și Valoarea evenimentului. Când sunt colectate, acestea apar în rapoarte și nu există limite pentru numărul de evenimente, parametri și valori diferite.

Într-o proprietate Google Analytics 4, fiecare „accesare” este un „eveniment”, ceea ce înseamnă că nu se mai face distincția între tipurile de accesări.

Tipuri de evenimente dintr-o proprietate Google Analytics 4

Evenimentele Google Analytics 4 se încadrează în patru categorii: evenimente colectate automat, măsurare îmbunătățită, evenimente recomandate și evenimente personalizate.

 1. Evenimentele colectate automat se colectează automat, prin colectarea de bază a datelor.
 2. Măsurarea îmbunătățită se aplică pentru evenimente pe care le puteți activa sau dezactiva din interfața de administrare a proprietății Google Analytics 4. Pentru evenimentele de măsurare îmbunătățită NU ESTE NECESARĂ adăugarea sau modificarea codului pe web sau în aplicație.
  • Rețineți că, atunci când evenimentele sunt sau rămân implementate ca evenimente individuale și sunt colectate prin măsurare îmbunătățită, acestea vor fi înregistrate de două ori.Dacă trimiteți un eveniment atât la o proprietate Google Analytics universal, cât și la o proprietate Google Analytics 4, soluția este să adăugați un parametru „send_to” la evenimentul care conține codul proprietății Google Analytics universal relevante. Astfel, evenimentul va fi trimis numai la proprietatea Google Analytics universal, nu și la proprietatea Google Analytics 4.
  • Notă tehnică: măsurarea îmbunătățită nu se bazează pe coduri sau clase HTML, spre deosebire de situațiile în care folosiți coduri și clase HTML ca declanșatoare sau variabile pentru evenimente, cum ar fi clicurile pe linkuri și descărcările prin Google Manager de etichete.

 1. Evenimentele recomandate sunt evenimente pe care le implementați manual, dar care au parametri și nume predefinite de Google. Evenimentele recomandate activează funcții de raportare existente și viitoare care nu sunt disponibile pentru evenimentele personalizate (evenimentele pe care le denumiți dvs.). Evenimentele recomandate sunt disponibile pentru:
 1. Evenimentele personalizate sunt evenimente pe care le denumiți și implementați dvs.

Recomandări pentru implementarea evenimentelor

 1. Dacă este posibil, folosiți evenimente colectate automat și de măsurare îmbunătățită în loc să implementați personal evenimente.
 2. Dacă un eveniment dorit nu este colectat automat și nu este inclus în măsurarea îmbunătățită, căutați un eveniment recomandat pe care să-l implementați.
 3. Implementați un eveniment personalizat numai dacă (1) și (2) nu corespund cerințelor dvs.

Creați un inventar cu toate evenimentele folosite în proprietatea Google Analytics universal și stabiliți dacă evenimentele colectate automat și de măsurare îmbunătățită pot satisface aceste cerințe pentru proprietatea Google Analytics 4 respectivă. Axați-vă mai întâi pe aceste evenimente, deoarece NU necesită codare manuală pentru migrare.

Evenimente implementate manual (evenimente recomandate și personalizate)

Structura de date a evenimentelor diferă între proprietățile Google Analytics 4 și Google Analytics universal.

 • Într-o proprietate Google Analytics universal, evenimentele au câmpurile „Categoria de evenimente”, „Acțiunea de eveniment”, „Eticheta evenimentului” și „Valoarea evenimentului” și puteți adăuga parametri personalizați.
 • Într-o proprietate Google Analytics 4, un eveniment implementat manual constă din câmpul „Numele evenimentului”, parametri colectați automat și parametri setați manual. Parametrii setați manual înlocuiesc câmpurile evenimentelor asociate unei proprietăți Google Analytics universal și pot fi folosiți și pentru a introduce informații suplimentare despre eveniment.

O translatare validă și directă a unui eveniment dintr-o proprietate Google Analytics universal (implementat în analytics.js) într-un eveniment dintr-o proprietate Google Analytics 4 poate arăta astfel:

Eveniment dintr-o proprietate AU (prin analytics.js)

ga('send', 'event', 'Videos', 'play', 'Fall Campaign');

SAU

ga('send', {

hitType: 'event',

eventCategory: 'Videos',

eventAction: 'play',

eventLabel: 'Fall Campaign'

});

Google Analytics 4 eveniment dintr-o proprietate (prin gtag.js)

gtag('event', 'play', {

'eventCategory': 'Videos',

'eventLabel': "'Fall Campaign'

});

Convenții de denumire pentru evenimentele implementate manual

Dacă folosiți o valoare pentru „Numele evenimentului” care nu este pe lista cu numele evenimentelor colectate automat sau unul dintre numele de evenimente de măsurare îmbunătățită, evenimentul respectiv se contorizează drept eveniment colectat manual.


Puteți folosi maximum 500 de „Nume de eveniment” diferite. Folosiți cât mai mult numele de evenimente recomandate, astfel încât să puteți utiliza mai multe rapoarte și funcțiile viitoare din proprietățile Google Analytics 4, care se bazează pe aceste convenții de denumire.

Parametrii evenimentului

Folosiți parametrii dacă vreți să trimiteți informații împreună cu un eveniment, pe lângă cele trimise de parametrii colectați automat. Toți parametrii pe care îi colectați sunt disponibili pentru definițiile publicului și în BigQuery.

Comportamentul parametrilor

Un parametru poate conține un număr nelimitat de valori unice. Însă există limite și comportamente importante de care trebuie să țineți cont atunci când configurați o proprietate Google Analytics 4 pe lângă o proprietate Google Analytics universal.

 • Puteți trimite maximum 25 de parametri personalizați pentru fiecare eveniment, iar valoarea fiecărui parametru poate avea 100 de caractere. Consultați secțiunea „Limite pentru colectarea evenimentelor” de mai jos pentru mai multe detalii.
 • Există o limită totală de 50 de parametri personalizați și 50 de valori personalizate pentru fiecare proprietate.

Recomandări

 1. Începeți să colectați datele. Nu înregistrați încă parametrii. Examinați datele despre evenimente în BigQuery.
 2. Verificați care dintre evenimentele existente sunt gestionate deja de evenimentele colectate automat și de măsurarea îmbunătățită.
 3. Implementați evenimentele recomandate ori de câte ori este posibil.
 4. Înregistrați parametrii după cum este necesar.

Parametri și valori personalizate

Parametrii și valorile personalizate sunt folosite pentru a completa informațiile măsurate pe site și pentru a importa date offline, de exemplu, de pe sisteme CRM. Într-o proprietate Google Analytics universal („UA-XXXXXXXX”), parametrii și valorile personalizate trebuie să fie create în interfața de utilizare, li se atribuie un cod, după care pot fi implementate sau importate. Acestea pot fi create cu patru arii de acoperire diferite: accesare, sesiune, utilizator, produs.

Într-o proprietate Google Analytics 4 („G-XXXXXXXX”), situația de folosire a parametrilor și a valorilor personalizate se implementează altfel. Măsurătorile pentru parametrii și valorile personalizate dintr-o proprietate Google Analytics universal, implementate prin analytics.js, trebuie să fie implementate din nou ca parametri într-o proprietate Google Analytics 4.

Un parametru personalizat pentru o proprietate Google Analytics universal poate fi implementat prin analytics.js astfel:

ga('send', 'event', 'category_value', 'action_name', {'dimension5': 'custom data'

});

SAU

ga('set', 'dimension5', 'custom data');

 

Acești parametri personalizați pot fi translatați în proprietatea Google Analytics 4 prin gtag.js astfel:

gtag('event', 'action_name', {'eventCategory': 'category_value',

'dimension5': 'custom data'

});

SAU

gtag('set', {'dimension5': 'custom data'});

Rețineți două lucruri:

 1. parametrii trebuie să fie înregistrați în interfața de utilizare ca să apară în rapoarte. Acesta este un proces comparabil cu înregistrarea parametrilor personalizați în Google Analytics universal (se aplică limite). Nu este necesar să-i înregistrați dacă analizați numai date exportate sau dacă folosiți parametrul numai pentru activarea publicului.
 2. aria de acoperire a parametrilor personalizați este întotdeauna la nivel de eveniment și este comparabilă cu cea la nivel de accesare. Acest lucru este valabil și pentru parametrii personalizați care se translatează automat în parametri (pentru implementările gtag.js „UA-XXXXXXXX”), independent de setarea inițială pentru aria de acoperire a parametrilor personalizați.

Aceeași mapare și aceleași considerente sunt valabile și pentru valorile personalizate, cu excepția faptului că sunt incluse în limitele parametrilor numerici, nu în limitele parametrilor text atunci când sunt înregistrate pentru raportare.

Din punct de vedere conceptual, parametrii și valorile personalizate cu arii de acoperire variate dintr-o proprietate Google Analytics universal sunt mapate la o proprietate Google Analytics 4 astfel:

 • parametru personalizat la nivel de accesare: parametru (maximum 25 de parametri înregistrați pentru fiecare eveniment în timpul colectării datelor, maximum 50 de parametri personalizați/50 de valori personalizate)
  Rețineți că este posibil caevenimentele și parametrii colectați automatsă fie deja folosite în unele situații în care au fost folosiți anterior parametri personalizați la nivel de accesare
 • parametru personalizat la nivel de utilizator: proprietăți ale utilizatorului (maximum 25 înregistrate pentru raportare prin interfața de utilizare). Proprietățile utilizatorului colectate automat nu sunt incluse în această limită.
 • parametru personalizat la nivel de sesiune: nu are echivalent în proprietatea Google Analytics 4. Folosiți parametri personalizați sau proprietăți ale utilizatorului.

Recomandări pentru proprietățile utilizatorului

Proprietățile utilizatorului sunt similare cu parametrii personalizați la nivel de utilizator. Aceasta înseamnă că aparțin unui anumit utilizator de pe mai multe platforme (de exemplu, toate tipurile de fluxuri de date) și, prin urmare, trebuie folosite numai dacă datele trebuie să fie aplicate la nivel de utilizator.

Proprietățile utilizatorului nu trebuie folosite pentru date la nivel de sesiune sau la nivel de dispozitiv (de exemplu, dimensiunea ecranului).

Exemplu de proprietate Google Analytics 4

gtag('set', 'user_properties', {

favorite_composer: 'Mahler',

favorite_instrument: 'double bass',

season_ticketholder: 'true'

});

A fost util?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?
Căutare
Ștergeți căutarea
Închideți căutarea
Aplicații Google
Meniu principal
Căutaţi în Centrul de ajutor
true
69256
false