[GA4] Az analytics.js-alapú megvalósítások frissítése

Ez a cikk azoknak a webhelytulajdonosoknak szól, akik meg szeretnék érteni, hogyan történik a társítás a Universal Analytics- (UA-) tulajdonok által használt analytics.js és a Google Analytics 4-tulajdonok által használt gtag.js között, illetve részletes útmutatót szeretnének a megvalósításhoz. A cikk feltételezi, hogy Ön már létrehozott egy Google Analytics 4-tulajdont. Ha csak az alapvető mérési kódot szeretné hozzáadni az oldalhoz, akkor ezeket az utasításokat olvassa el.
A cikk tartalma:

A gtag.js kódrészlet

Ha az analytics.js kódot használja a Universal Analytics-tulajdonhoz, akkor hozzá kell adnia a gtag.js kódrészletet az új Google Analytics 4-tulajdonhoz. A gtag.js kódrészlet szerkezete a következő:

01: <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<Some Property ID A>"></script>

02: <script>

03: window.dataLayer = window.dataLayer || [];

04: function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

05: gtag('js', new Date());

06:

07: gtag('config', '<Some Property ID A>');

08:

09: gtag('config', '<Some Property ID B>');

10:

11: gtag('event', 'sign_up', { 'method': 'email' });

12:

13: gtag('event', 'view_video', { 'send_to': '<Some Property ID B>' });

14:

15: </script>

7. sor: A gtag „config” utasítása teszi lehetővé az adatgyűjtést a <Some Property ID A> azonosítóhoz társított tulajdon számára. Ha például egy Google Analytics 4-tulajdonhoz hozzáadja ezt az utasítást egy mérési azonosítóval, akkor a rendszer elküldi a page_view eseményeket az adott tulajdonnak.

A tulajdonazonosító különféle Google-termékeket jelezhet, például UA-tulajdont („UA-XXXXXXXX”), Google Analytics 4-tulajdont („G-XXXXXXXX”), illetve a Google Ads („AW-XXXXXXXX”) vagy a Floodlight („DC-XXXXXXXX”) rendszerhez tartozót.

11. sor: A gtag „event” utasítása elküld egy eseményt. Az olyan kódrészletekben, amelyekben több tulajdonhoz több „config” utasítás tartozik, a rendszer az összes tulajdonnak elküldi az eseményt.

Ebben a példában a „sign_up” paraméter az esemény neve. Az utolsó paraméter az eseményparaméterek készletét tartalmazó objektum. Ebben az esetben a „method” paraméter értéke „email”.

13. sor: Az itt lévő eseményben a „send_to” szerepel paraméterként. Ez a különleges paraméter a társított eseményt egy adott tulajdonhoz „irányítja át”. Más szóval: ezt az eseményt csak a <B tulajdonazonosító> jelzéssel ellátott tulajdonnak küldi el a rendszer.

A Google Analytics 4-tulajdonhoz tartozó alapvető adatgyűjtés a gtag „config” utasításával engedélyezhető, és lehetővé teszi a „page_view” események automatikusan gyűjtött eseményként történő gyűjtését, amikor betöltődik az oldalon.

Az oldalmegtekintési lekérés és a page_view esemény adott paraméterekkel módosítható vagy letiltható.

Tulajdonazonosítók

A Universal Analytics-tulajdonazonosítók formátuma a következő: „UA-XXXXXXXX”. Ezt az azonosítót követőazonosítónak is szokták nevezni. Ebben az útmutatóban UA-tulajdonazonosítóként hivatkozunk rá.

A Google Analytics 4-tulajdon internetes adatfolyamai mérési azonosítót használnak. Az azonosító formátuma: „G-XXXXXXXX”.

Bizonyos példakódok és dokumentumok a „GA_Measurement_ID” elnevezést használják mindkettőre.

Alapvető adatgyűjtés

Ha a Google Analytics 4-tulajdonhoz engedélyezi az alapvető adatgyűjtést, akkor a rendszer a következőket gyűjti majd:

A Google Analytics 4-tulajdon alapvető adatgyűjtésének engedélyezéséhez vegye fel a gtag.js kódrészletet (a globális webhelycímkét) az egyes oldalak <head> szakaszába. 

A gtag.js kódrészlet és az analytics.js kódrészlet összehasonlítása

A gtag.js kódrészlet hasonló szerepet játszik a Google Analytics 4-tulajdonok esetében, mint az analytics.js a Universal Analytics-tulajdonoknál.

A két kódrészlet közötti legnagyobb különbség az, hogy az analytics.js külön „oldalmegtekintés küldése” kódot küld, a gtag.js kód pedig nem. A gtag.js kódban az oldalmegtekintés egy olyan, automatikusan gyűjtött esemény, amelyet a rendszer a „config” utasítással együtt küld el.

 

Universal Analytics-tulajdon (analytics.js)

<script>

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'MEASUREMENT_ID', 'auto');

ga('send', 'pageview');

</script>

Google Analytics 4-tulajdon (gtag.js)

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=MEASUREMENT_ID"></script>

<script>

window.dataLayer = window.dataLayer || [];

function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

gtag('js', new Date());

gtag('config', 'MEASUREMENT_ID');

</script>

A gtag.js konfigurációs beállításai

Akárcsak az analytics.js esetében, az alapvető gtag.js kódrészlet konfigurálásával felügyelheti az adatgyűjtési beállításokat (például az IP-cím anonimizálását, a cookie testreszabásait és a Google-jeleket). Ezt a gtag.js „config” vagy „set” utasításával teheti meg (az analytics.js kódban erre a „set”, a „create” és a „require” utasítás szolgál).

A Google Analytics 4- tulajdonok („G-XXXXXXXX”) támogatják a hasonló konfigurációs beállítások gtag.js kódrészlettel való implementálását. Ezek a beállítások azonban néhány ponton eltérnek a Universal Analytics- és a Google Analytics 4-tulajdonok esetében. A következőkre ügyeljen:

 • A Google Analytics 4-tulajdonokban az IP-cím anonimizálásának standardizált értéke „true”; a beállítás nem módosítható. Ennek megfelelően a rendszer automatikusan maszkolja az IP-címet a normál eseménnyel a Google Analytics 4-tulajdonra („G-XXXXXXXX”).
 • Ha minden konfigurált tulajdon esetében globális beállításokat kell használni, akkor a gtag.js „set” parancsával kell alkalmazni az összes mérési azonosítót és/vagy tulajdonazonosítót.
 • Fordítson különös figyelmet az olyan hirdetési funkciókra, illetve a hirdetések személyre szabására szolgáló olyan funkciókra, amelyek használhatók az analytics.js kódrészletben, és amelyeket általában „set” sorban szoktak implementálni.

Ha az analytics.js aktuális implementációjában „set”, „create” vagy „require” utasítást használ, ellenőrizze, hogy melyik utasításokat állítja be a rendszer automatikusan a Google Analytics 4-tulajdonokban, és melyeket kell meghatározni a Google Analytics 4-tulajdon kódjában (paraméter társításával).

Az alábbi részen az analytics.js (UA-tulajdonokhoz) és a gtag.js (Google Analytics 4-tulajdonokhoz) néhány példabeállítása, illetve a hozzájuk tartozó kódminták láthatók:

Az alapvető adatgyűjtés engedélyezése; a User-ID-beállítása

analytics.js

ga('create', 'GA_MEASUREMENT_ID', 'auto', {

userId: USER_ID

});

ga('send', 'pageview');

gtag.js

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'user_id': 'USER_ID'

});

A cookie-beállítások konfigurálása

analytics.js

ga('create', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'cookieName': 'gaCookie',

'cookieDomain': 'blog.example.co.uk',

'cookieExpires': 60 * 60 * 24 * 28 // Time in seconds.

});

gtag.js

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'cookie_prefix': 'MyCookie',

'cookie_domain': 'blog.example.com',

'cookie_expires': 28 * 24 * 60 * 60 // 28 days, in seconds

});

A page_view események letiltása

Ha nem szeretne page_view eseményt küldeni a konfigurációs kód betöltésekor (ha például iframe-betöltést használ), akkor a konfigurációs beállítások között letilthatja a page_view eseményt. Vegyünk példaként egy olyan helyzetet, amikor a rendszer page_view eseményt küld, majd egy felhasználó bejelentkezik a webhelyre. A bejelentkezési művelethez egy „config” utasítással beállítja a User-ID-t, de nem szeretne másik page_view eseményt küldeni. A következő kód azt mutatja be, hogyan lehet megakadályozni a page_view esemény elküldését.

gtag('config', 'MEASUREMENT_ID', {

'user_id': 'USER_ID',

'send_page_view': false

});

Címkenevek

Ha az analytics.js kódrészletben több Universal Analytics-tulajdonnak szeretne adatokat küldeni, akkor címkeneveket (más néven „követőket”) kell használni. Az analytics.js kódrészletben a követők határozzák meg, hogy melyik tulajdonnak szeretné elküldeni az adatokat. A kezdeti „create” lekérés után következő lekérések esetében elég megadni a követő nevét; a Universal Analytics-tulajdonazonosítót már nem kell.

A gtag.js kódrészletben sem Google Analytics 4-tulajdonokhoz, sem Universal Analytics-tulajdonokhoz nem használhatók követők. Ha több tulajdonnak (amelyek Google Analytics 4-tulajdonok esetében különböző adatfolyamok) is el szeretné küldeni az összes lekérést, akkor a „config” sorban valamennyi mérési vagy tulajdonazonosítót meg kell adnia.

Események

A gtag.js kódrészlettel („UA-XXXXXXXX”) implementált Universal Analytics-tulajdonokban a rendszer külön lekérési típusként, az Eseménykategória, a Művelet és a Címke dimenzió, valamint az Eseményérték mutató használatával implementálja az eseményeket. Ha gyűjt ilyen eseményeket, akkor a jelentésekben megtekintheti őket. A különböző események, dimenziók és mutatóértékek száma nincs korlátozva.

A Google Analytics 4-tulajdonokban minden „lekérés” egy „esemény”, vagyis a rendszer már nem különbözteti meg a lekéréstípusokat.

A Google Analytics 4-tulajdonok eseménytípusai

A Google Analytics 4-tulajdonok eseményei négy csoportba sorolhatók: automatikusan gyűjtött események, továbbfejlesztett méréssel gyűjtött események, javasolt események és egyéni események.

 1. Az automatikusan gyűjtött eseményeket automatikusan, alapszintű adatgyűjtéssel gyűjti a rendszer.
 2. A továbbfejlesztett méréssel olyan események gyűjthetők, amelyek be- vagy kikapcsolhatók a Google Analytics 4-tulajdonok Adminisztrálás felületén. A továbbfejlesztett méréssel gyűjtött események esetében NEM SZÜKSÉGES kódot hozzáadni a webhelyhez vagy az alkalmazáshoz, illetve módosítani az ott lévő kódot.
  • Ne feledje, hogy ha bizonyos eseményeket egyéni eseményként implementál, majd ugyanezeket az eseményeket a továbbfejlesztett méréssel is gyűjti, akkor kétszer naplózza majd őket a rendszer.Ha egy eseményt a Universal Analytics-tulajdonnak és a Google Analytics 4-tulajdonnak egyaránt elküld, akkor a releváns Universal Analytics-tulajdonazonosító meghatározására szolgáló „send_to” paramétert hozzá kell adnia az eseményhez. Ekkor az eseményt csak a Universal Analytics-tulajdon kapja meg, a Google Analytics 4-tulajdon nem.
  • Technikai megjegyzés: A továbbfejlesztett mérés nem HTML-azonosítókon vagy osztályokon alapul. Ez eltér például az olyan esetektől, amikor a Google Címkekezelővel HTML-azonosítókat vagy osztályokat használ aktiválási szabályként vagy változóként az eseményekhez (például linkekre leadott kattintásokhoz vagy letöltésekhez).

 1. A javasolt események olyan események, amelyeket manuálisan kell implementálni, de a Google által előre meghatározott nevekkel és paraméterekkel rendelkeznek. A javasolt eseményekkel olyan meglévő és a jövőben bevezetendő jelentéskészítési funkciók biztosíthatók, amelyek az egyéni (Ön által elnevezett) eseményekkel nem használhatók. A következő megoldásokhoz használhatók javasolt események:
 1. Az egyéni események olyan események, amelyeket Ön nevezhet el, illetve implementálhat.

Az események implementálásának bevált módszerei

 1. Ha megoldható, az események manuális implementálása helyett célszerű automatikusan gyűjtött és továbbfejlesztett mérési eseményeket használni.
 2. Ha a kívánt eseményt a rendszer nem gyűjti automatikusan, és az esemény továbbfejlesztett méréssel sem gyűjthető, használjon javasolt eseményt.
 3. Csak akkor használjon egyéni eseményt, ha a fent említett megoldások egyike sem felel meg az igényeinek.

Vegye számba a Universal Analytics-tulajdonban használt eseményeket, és mérje fel, hogy az automatikusan gyűjtött és a továbbfejlesztett mérési események kielégítik-e a Google Analytics 4-tulajdonhoz kapcsolódó igényeit. Ezeket az eseményeket NEM kell manuálisan kódolni az áttelepítéshez, ezért először rájuk összpontosítson.

Manuálisan implementált események (vagyis javasolt és egyéni események)

A Google Analytics 4-tulajdonok és a Universal Analytics-tulajdonok eseményeinek adatstruktúrája eltér.

 • A Universal Analytics-tulajdonok eseményei az „Eseménykategória”, az „Eseményművelet”, az „Eseménycímke” és az „Eseményérték” mezőket tartalmazzák, ezenkívül pedig egyéni dimenziókat is hozzájuk lehet adni.
 • A Google Analytics 4-tulajdonok manuálisan implementált eseményei az „Eseménynév” mezőt, az automatikusan gyűjtött paramétereket, valamint a manuálisan megadott paramétereket tartalmazzák. Ezek a manuálisan megadott paraméterek felülírják a Universal Analytics-tulajdonokból származó eseménymezőket, és a használatukkal az eseményre vonatkozó további információk is megadhatók.

A Universal Analytics-tulajdonok (analytics.js kódrészletben implementált) eseményeinek Google Analytics 4-tulajdon eseményeire történő érvényes és közvetlen fordítása a következőképpen nézhet ki:

UA-tulajdon eseménye (az analytics.js használatával)

ga('send', 'event', 'Videos', 'play', 'Fall Campaign');

VAGY

ga('send', {

hitType: 'event',

eventCategory: 'Videos',

eventAction: 'play',

eventLabel: 'Fall Campaign'

});

Google Analytics 4-tulajdon eseménye (a gtag.js használatával)

gtag('event', 'play', {

'eventCategory': 'Videos',

'eventLabel': "'Fall Campaign'

});

A manuálisan implementált események elnevezése

Ha az „Eseménynév” érték nem szerepel az automatikusan gyűjtött események neveit tartalmazó listában, illetve nem továbbfejlesztett méréssel gyűjtött esemény neve, akkor az esemény manuálisan gyűjtött eseménynek számít.


Legfeljebb 500 különböző „Eseménynév” használható. Lehetőleg javasolt eseményneveket használjon, ezek a nevek ugyanis kompatibilisek a Google Analytics 4-tulajdonok további, az ilyen elnevezési szabályokon alapuló jelentéskészítési, illetve jövőbeli funkcióival.

Eseményparaméterek

Ha az eseménnyel az automatikusan gyűjtött paraméterek által elküldötteken kívül más adatokat is el szeretne küldeni, használhat paramétereket. Az összegyűjtött paraméterek használhatók a közönségdefiníciókhoz, illetve a BigQuery rendszerben.

A paraméterek viselkedése

A paraméterek korlátlan számú egyedi értéket tartalmazhatnak. Vannak azonban olyan fontos korlátozások és viselkedések, amelyeket figyelembe kell vennie, ha a Universal Analytics-tulajdon mellett Google Analytics 4-tulajdont is beállít.

 • Eseményenként legfeljebb 25 egyéni paraméter küldhető, és az egyes paraméterértékek legfeljebb 100 karakter hosszúak lehetnek. További információt az „Eseménygyűjtés korlátozásai” című részen talál.
 • Összesen 50 egyéni dimenzió és 50 egyéni mutató adható meg tulajdononként.

Javaslatok

 1. Kezdje meg az adatok gyűjtését. Még ne regisztrálja a paramétereket. Tekintse át az eseményadatokat a Big Query szolgáltatásban.
 2. Nézze át, hogy a meglévő események közül melyek automatikusan gyűjtött események és továbbfejlesztett mérési események.
 3. He lehetséges, javasolt eseményeket implementáljon.
 4. Szükség szerint regisztrálja a paramétereket.

Egyéni dimenziók és mutatók

Az egyéni dimenziók és mutatók további információkkal bővítik ki a webhelyen végzett méréssel és az offline adatok (például ügyfélkezelési rendszerekből történő) importálásával összeállított adatkészletet. A Universal Analytics-tulajdonokban („UA-XXXXXXXX” ) az egyéni dimenziókat és mutatókat a kezelőfelületen kell létrehozni, és az implementálásuk vagy importálásuk előtt azonosítót kell hozzájuk rendelni. A következő négy hatókörrel hozhatók: lekérés, munkamenet, felhasználó, termék.

A Google Analytics 4-tulajdonokban („G-XXXXXXXX”) az egyéni dimenziók és mutatók használati esetét másképpen kell implementálni. Az UA-tulajdonban az analytics.js kódrészlettel implementált egyéni dimenziók és mutatók mérését a Google Analytics 4-tulajdonban újra kell implementálni.

A Universal Analytics-tulajdonok egyéni dimenziója a következőképpen implementálható az analytics.js kódrészlettel:

ga('send', 'event', 'category_value', 'action_name', {'dimension5': 'custom data'

});

VAGY

ga('set', 'dimension5', 'custom data');

 

Ezeket az egyéni dimenziókat a következőképpen fordíthatja le a Google Analytics 4-tulajdonok számára a gtag.js segítségével:

gtag('event', 'action_name', {'eventCategory': 'category_value',

'dimension5': 'custom data'

});

VAGY

gtag('set', {'dimension5': 'custom data'});

Két kikötés van:

 1. A paraméterek csak akkor jelennek meg a jelentésekben, ha regisztrálja őket a kezelőfelületen. A folyamat hasonló az egyéni dimenziók Universal Analytics rendszerben történő regisztrálásához (bizonyos korlátozások érvényesek). Ha csak megtekinti az exportált adatokat, vagy ha csak közönség aktiválásához szeretné használni a paramétert, nem kell regisztrálnia a paramétereket.
 2. Az egyéni paraméterek hatóköre (hasonlóan a lekérések hatóköréhez) mindig eseményszintű. Ez az eredeti egyéni dimenzió hatókörének beállításaitól függetlenül azokra az egyéni dimenziókra is vonatkozik, amelyeket a rendszer automatikusan paraméterekre fordít le (a gtag.js „UA-XXXXXXXX” implementációi során).

Az egyéni mutatóknál ugyanez a társítás használatos, illetve ugyanezek a szempontok érvényesek – annyi különbséggel, hogy a jelentéskészítéshez történő regisztráció során az ilyen mutatók a numerikus paraméterekre vonatkozó korlátozásokba számítanak bele, nem a szöveges paraméterekre vonatkozókba.

A Universal Analytics-tulajdonok különféle hatókörű egyéni dimenzióit és mutatóit fogalmilag a következőképpen társítja a rendszer a Google Analytics 4-tulajdonokhoz:

 • Lekérés-hatókörű egyéni dimenzió: paraméter (eseményenként összesen legfeljebb 25 naplózott paraméter az adatgyűjtés során; legfeljebb 50 egyéni dimenzió/50 egyéni mutató)
  Ügyeljen rá, hogy a rendszer olyan használati esetekben, amelyeknél korábban lekérés-hatókörű egyéni dimenziókat használt volna, automatikusan gyűjtött eseményeket és paramétereket alkalmazhat.
 • Felhasználó-hatókörű egyéni dimenzió: felhasználói tulajdonságok (a jelentéskészítéshez legfeljebb 25 regisztrálható a kezelőfelületen). Az automatikusan gyűjtött felhasználói tulajdonságok nem számítanak bele ebbe a korlátba.
 • Munkamenet-hatókörű egyéni dimenzió: nincs megfelelője a Google Analytics 4-tulajdonokban. Használjon helyettük egyéni paramétereket vagy felhasználói tulajdonságokat.

A felhasználói tulajdonságok használatának bevált módszerei

A felhasználói tulajdonságok hasonlóak a felhasználó-hatókörű egyéni dimenziókhoz. Ugyanúgy kapcsolódnak egy adott felhasználóhoz a különböző platformokon (pl. az összes adatfolyam-típus esetében), ezért csak akkor érdemes használni őket, ha az adatokat a felhasználó szintjén kell alkalmazni.

A felhasználói tulajdonságok nem használhatók munkamenet- vagy eszközszintű adatokhoz (például képernyőmérethez).

Példa egy Google Analytics 4-tulajdonra

gtag('set', 'user_properties', {

favorite_composer: 'Mahler',

favorite_instrument: 'double bass',

season_ticketholder: 'true'

});

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
Keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
69256
false