Denna artikel handlar om Google Analytics 4-egendomar. Om du använder en Universal Analytics-egendom kan du läsa avsnittet Universal Analytics i detta hjälpcenter.

[GA4] Filtrera och rapportera om datadelmängder

Den här artikeln är avsedd för webbplatsägare och/eller appägare som filtrerar eller rapporterar om datadelmängder med Universal Analytics-vyer och som vill återskapa funktionen i en Google Analytics 4-egendom.

Vyer i Universal Analytics är ett sätt att filtrera data och rapportera om delmängder med data.Google Analytics 4-egendomar har inte några rapportvyer. I den här artikeln beskriver vi hur du kan filtrera data och rapportera om datadelmängder i en Google Analytics 4-egendom.

Filtrera data

Google Analytics 4-filter tillämpas på egendomsnivå och påverkar data från alla dataflöden i den egendomen. Alla rapporter för en egendom använder samma filtrerade data.

Universal Analytics-filter används på vynivån och påverkar endast datan i den vyn. Du kan ha flera vyer i en och samma egendom och du kan tillämpa olika filter på dessa. Rapporterna för varje vy påverkas bara av filtren för den vyn.

För närvarande har Google Analytics 4 filter för att antingen inkludera eller utesluta intern trafik och utvecklartrafik.

Universal Analytics erbjuder en mängd olika filter, inklusive sök och ersätt, geografi, socialt nätverk och mer avancerade alternativ.

I följande tabell beskriver vi de olika funktionerna i Google Analytics 4 som ger samma eller liknande resultat som Universal Analytics-filter.

Google Analytics 4 Universal Analytics

Uteslutning av intern trafik

1. Skapa en regel som definierar intern trafik.

2. Skapa ett filter som utesluter den interna trafik som matchar din regel och/eller som utesluter utvecklartrafik.

Uteslutning av intern trafik

Skapa ett IP-adressfilter.

Botfiltrering

Trafik från botar och spindlar utesluts automatiskt.

Botfiltrering

Välj att utesluta trafik från botar och spindlar.

Mätning över flera domäner

Konfigurera mätning över flera domäner i Analytics-gränssnittet.

Mätning över flera domäner

Konfigurera mätning över flera domäner genom att ändra variabler i Google Taggstyrning eller din mätkod. Det gör du genom att skapa med hjälp av vyfilter och redigera din lista med hänvisningsundantag.

Dataomvandling

Omvandla data genom att ändra befintliga händelser (till exempel händelsenamn, parametervärden) via gränssnittskontroller.

Dataomvandling

Omvandla data via filter:

 

Rapportering om datadelmängder

I rapporterna kan du visa och jämföra specifika delmängder av data. Du kan till exempel välja att endast visa användare i åldern 25–34 i Kanada eller jämföra franska och kanadensiska användare i åldersintervallet 25–34.

Google Analytics 4 Universal Analytics

Visa delmängder av data

Använd jämförelser om du vill visa datadelmängder enligt definitionen i dimensioner och dimensionsvärden.

Visa delmängder av data

Använd segment för att identifiera delmängder med data efter dimension, dimensionsvärde, mätvärde och mätvärdets värde.

Med segment kan du också bestämma omfattningen av data (t.ex. användare, session, träff) och vilken sekvens data måste förekomma i.

Jämföra delmängder av data

Tillämpa flera jämförelser på en rapport.

Jämföra delmängder av data

Använd flera segment i en rapport.

Jämförelser och anpassningar konfigureras på rapportnivå. Segment konfigureras på rapport- eller vynivå.

 

Begränsa åtkomsten till data via behörigheter

Med Google Analytics 4 kan du ange behörigheter på konto- och/eller egendomsnivå. Om en användare har åtkomst till en egendom kan hen se all data från alla dataflöden i egendomen.

Med Universal Analytics kan du ange behörigheter på konto-, egendoms- och/eller vynivå. Om en användare har åtkomst till en vy kan användaren se all data i den vyn. Inom en egendom kan du begränsa åtkomsten till olika rapportvyer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false