[GA4] Filtrer, rapportér om eller begrens tilgangen til delsett av data

Gjenskap Universal Analytics-datafiltrering i Google Analytics 4-områder
Denne artikkelen er myntet på appeiere og/eller nettstedseiere som filtrerer, rapporterer om eller begrenser tilgangen til undersett av data gjennom Universal Analytics-rapporteringsvisninger, og som ønsker å gjenskape denne funksjonaliteten i Google Analytics 4-områder.

Med rapporteringsvisninger i Universal Analytics kan du filtrere ut data og rapportere om og begrense tilgangen til delsett av data. Det finnes imidlertid ikke rapporteringsvisninger i Google Analytics 4-områder. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan påvirke disse forholdene i Google Analytics 4-områder.

Filtrering av data

Google Analytics 4-filtre brukes på områdenivå og har innvirkning på data fra alle datastrømmer i det aktuelle området. De samme filtrerte dataene brukes i alle rapportene om det aktuelle området.

Universal Analytics-filtre brukes på rapporteringsvisningsnivå og påvirker bare dataene i den aktuelle rapporteringsvisningen. Du kan ha flere rapporteringsvisninger i ett og samme område, hver med sine egne filtre. Rapportene om hver rapporteringsvisning påvirkes bare av filtrene i den aktuelle visningen.

I Google Analytics 4 kan du per nå bruke filtre som enten tar med eller ekskluderer intern trafikk og utviklertrafikk.

I Universal Analytics finnes det en lang rekke filtre, deriblant søk og erstatt-filtre, geografiske filtre, filtre for sosiale nettverk samt mer avanserte alternativer.

I tabellen nedenfor finner du informasjon om de ulike Google Analytics 4-funksjonene som har samme eller lignende effekt som Universal Analytics-filtre.

Google Analytics 4 Universal Analytics

Ekskludering av intern trafikk

1. Opprett en regel som definerer intern trafikk.

2. Opprett et filter som ekskluderer den interne trafikken som samsvarer med regelen din, og/eller som ekskluderer utviklertrafikk.

Ekskludering av intern trafikk

Opprett et IP-adressefilter.

Robotfiltrering

Trafikk fra roboter og søkeroboter ekskluderes automatisk.

Robotfiltrering

Ekskluder eventuelt all trafikk fra roboter og søkeroboter.

Måling av flere domener

Konfigurer måling av flere domener i Analytics-grensesnittet.

Måling av flere domener

Konfigurer måling av flere domener ved å endre variabler i Google Tag Manager, endre målingskoden din, opprette filtre for rapporteringsvisninger eller redigere listen over ekskluderte henvisninger.

Datatransformasjon

Transformer data ved å endre eksisterende hendelser (f.eks. navn på hendelser eller parameterverdier) via kontrollene i brukergrensesnittet.

Datatransformasjon

Transformer data via filtre:

 

Rapportering om delsett av data

I rapportene dine kan du se og sammenligne bestemte delsett av data. Du kan for eksempel bare se på «Brukere i alderen 25–34 år i Norge», eller du kan sammenligne «Brukere i alderen 25–34 år i Norge» med «Brukere i alderen 25–34 år i Sverige».

Google Analytics 4 Universal Analytics

Se delsett av data

I sammenligninger kan du se delsett av data som definert av dimensjoner og dimensjonsverdier.

Se delsett av data

Bruk segmenter til å identifisere delsett av data etter dimensjon, dimensjonsverdi, beregning og beregningsverdi.

Med segmenter kan du også bestemme dataenes omfang (f.eks. økt, treff eller bruker) og sekvensen dataene må forekomme i.

Sammenlign delsett av data

Bruk flere sammenligninger i rapporter.

Sammenlign delsett av data

Bruk flere segmenter i rapporter.

Sammenligninger konfigureres på rapportnivå. Segmenter konfigureres på rapport- eller rapporteringsvisningsnivå.

 

Begrensning av tilgang til data via tillatelser

I Google Analytics 4 kan du tilordne roller (dvs. sett av tillatelser) på konto- og/eller områdenivå. Hvis en bruker har tilgang til et område, kan hen som standard se alle dataene fra alle datastrømmene i det aktuelle området. Når du tilordner roller, gir du ikke bare spesifikke tillatelser, men du kan også begrense tilgangen til kostnads- og inntektsdata.

I Universal Analytics kan du gi tillatelser på konto-, område- og/eller rapporteringsvisningsnivå. Hvis en bruker har tilgang til en rapporteringsvisning, kan hen se alle dataene i denne rapporteringsvisningen. Innenfor et område kan du imidlertid velge å begrense tilgangen til ulike rapporteringsvisninger.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny