[GA4] Az adatok részhalmazaira vonatkozó szűrés, jelentéskészítés és hozzáférési korlátozás

A Universal Analytics adatszűrésének újbóli létrehozása a Google Analytics 4-tulajdonban
Ez a cikk azoknak a webhely- és/vagy alkalmazástulajdonosoknak szól, akik a Universal Analytics-nézetek használatával végeznek az adatok adott részhalmazaira vonatkozó szűrést, jelentéskészítést vagy hozzáférési korlátozást, és akik ezt a funkciót egy Google Analytics 4-tulajdonban szeretnék újra létrehozni.

A Universal Analytics-nézetek lehetőséget nyújtanak az adatok szűrésére, az adatok részhalmazairól történő jelentéskészítésre és a részhalmazokhoz való hozzáférés korlátozására. A Google Analytics 4-tulajdonok azonban nem rendelkeznek jelentésnézetekkel. Ez a cikk bemutatja, hogyan kezelheti ezeket a dolgokat egy Google Analytics 4-tulajdonban.

Az adatok szűrése

A Google Analytics 4-szűrők tulajdonszinten kerülnek alkalmazásra, és az adott tulajdon összes adatfolyamának adataira hatással vannak. Egy adott tulajdon összes jelentése ugyanazokat a szűrt adatokat használja.

A Universal Analytics szűrői a nézet szintjén kerülnek alkalmazásra, és csak az adott nézetben szereplő adatokra vannak hatással. Egy tulajdonhoz több nézet is tartozhat, és mindegyiken más szűrők lehetnek érvényben. Az egyes nézetek jelentéseire csak az adott nézet szűrői vonatkoznak.

A Google Analytics 4 jelenleg a belső forgalom és a fejlesztői forgalom bevonásához és kizárásához kínál szűrőket.

A Universal Analytics több szűrőt biztosít, többek között keresés és csere szűrőt, földrajzi hely és a közösségi hálózat szerinti szűrőt, illetve további speciális opciókat.

A következő táblázat a Google Analytics 4 azon különféle funkcióit ismerteti, amelyekkel azonos vagy hasonló eredményeket érhet el, mint a Universal Analytics szűrőivel.

Google Analytics 4 Universal Analytics

A belső forgalom kizárása

1. Hozzon létre egy szabályt a belső forgalom meghatározására.

2. Hozzon létre egy szűrőt, amely kizárja a szabálynak megfelelő belső forgalmat, illetve kizárja a fejlesztői forgalmat.

A belső forgalom kizárása

Hozzon létre egy IP-cím-szűrőt.

Robotok kiszűrése

A robotoktól és a feltérképező robotoktól származó forgalmat a rendszer automatikusan kizárja.

Robotok kiszűrése

Opcionálisan lehet kizárni a robotoktól és a feltérképező robotoktól származó forgalmat.

Domainek közötti mérés

A domainek közötti mérést az Analytics kezelőfelületén konfigurálhatja.

Domainek közötti mérés

A domainek közötti mérést a Google Címkekezelő változóinak megváltoztatásával, a mérési kód módosításával, nézetszűrők létrehozásával és a hivatkozáskizárási lista szerkesztésével konfigurálhatja.

Az adatok átalakítása

Az adatokat a meglévő események (pl. eseménynevek, paraméterértékek) kezelőfelületi vezérlőkkel való módosítása útján alakíthatja át.

Az adatok átalakítása

Az adatokat szűrőkkel alakíthatja át:

 

Jelentéskészítés az adatok részhalmazairól

A jelentésekben megtekintheti az adatok meghatározott részhalmazait, és össze is hasonlíthatja őket. Megtekintheti például csak a „25–34 éves kanadai felhasználókat”, vagy összehasonlíthatja a „25–34 éves kanadai felhasználókat” a „25–34 éves franciaországi felhasználókkal”.

Google Analytics 4 Universal Analytics

Az adatok részhalmazainak megtekintése

Összehasonlítások segítségével tekintheti meg az adatok dimenziók és a dimenzióértékek szerint értelmezett részhalmazait.

Az adatok részhalmazainak megtekintése

Szegmensek segítségével határozhatja meg az adatok részhalmazait dimenzió, dimenzióérték, mutató és mutatóérték szerint.

A szegmensekkel az adatok hatókörét (pl. felhasználó, munkamenet, találat) és az adatok előfordulásának sorrendjét is meghatározhatja.

Az adatok részhalmazainak összehasonlítása

Alkalmazzon összehasonlításokat a jelentésre.

Az adatok részhalmazainak összehasonlítása

Alkalmazzon szegmenseket a jelentésre.

Az összehasonlítások konfigurálása a jelentés szintjén történik. A szegmensek konfigurálása a jelentés vagy a nézet szintjén történik.

 

Az adatokhoz való hozzáférés korlátozása engedélyeken keresztül

A Google Analytics 4 a fiók és/vagy a tulajdon szintjén teszi lehetővé a szerepek hozzárendelését (vagyis az engedélyek beállítását). Ha egy felhasználó hozzáféréssel rendelkezik valamely tulajdonhoz, akkor az a felhasználó alapértelmezés szerint láthatja az adott tulajdonhoz tartozó összes adatfolyam összes adatát. A szerepkörök hozzárendelése mellett korlátozhatja is a költség- vagy bevételi adatokhoz való hozzáférést, amikor szerepkört társít egy felhasználóhoz.

A Universal Analytics a fiók, a tulajdon és/vagy a nézet szintjén teszi lehetővé az engedélyek beállítását. Ha egy felhasználó hozzáféréssel rendelkezik valamely nézethez, akkor az a felhasználó az összes adatot láthatja az adott nézetben. Egy adott tulajdonon belül azonban különböző jelentésnézetekre korlátozhatja a hozzáférést.

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?
false
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
15833631716525180185
true
Keresés a Súgóoldalakon
true
true
true
true
true
69256