[GA4] Филтриране, отчитане или ограничаване на достъпа до поднабори от данни

Повторно създаване в собствеността Ви в Google Анализ 4 на филтрирането на данни в Universal Analytics
Тази статия е предназначена за собственици на уебсайтове и/или приложения, които филтрират, отчитат или ограничават достъпа до поднабори от данни, като използват изгледи на собственост в Universal Analytics, и искат да пресъздадат тази функционалност в собственост в Google Анализ 4.

Изгледите на собственост в Universal Analytics предоставят възможност за филтриране на данни, за отчитане за поднабори от данни и за ограничаване на достъпа до такива поднабори. Собственостите в Google Анализ 4 обаче нямат изгледи на собственост за отчитане. В тази статия се обяснява как можете да извършите тези неща в собственост в Google Анализ 4.

Филтриране на данни

Филтрите в Google Анализ 4 се прилагат на ниво собственост и засягат данните от всички потоци от данни в тази собственост. Всички отчети за собствеността използват едни и същи филтрирани данни.

Филтрите в Universal Analytics се прилагат на ниво изглед на собственост и засягат само данните в този изглед на собственост. Можете да имате няколко изгледа в една собственост, като за всеки са приложени различни филтри. Отчетите за всеки изглед на собственост се влияят само от филтрите за този изглед.

Понастоящем Google Анализ 4 предлага филтри за включване или изключване на вътрешния трафик и трафика от програмиране.

Universal Analytics предлага по-голям брой филтри, включително за търсене и замяна, за географско местоположение, за социални мрежи, както и други разширени опции.

В следващата таблица са описани функциите в Google Анализ 4, които осигуряват същите или подобни резултати като филтрите в Universal Analytics.

Google Анализ 4 Universal Analytics

Изключване на вътрешния трафик

1. Създайте правило, което определя вътрешния трафик.

2. Създайте филтър, който изключва вътрешния трафик, който съответства на правилото Ви, и/или изключва трафика от програмиране.

Изключване на вътрешния трафик

Създайте филтър за IP адреси.

Филтриране на роботи

Трафикът от роботи и паяци се изключва автоматично.

Филтриране на роботи

Изключете по избор трафика от роботи и паяци.

Измерване между различни домейни

Конфигурирайте измерване между различни домейни в интерфейса на Анализ.

Измерване между различни домейни

Конфигурирайте измерване между различни домейни, като промените променливите в Мениджър на маркери на Google или като промените кода си за измерване, като създадете филтри на изгледи на собственост и като редактирате списъка си за изключване на препратки.

Трансформиране на данни

Трансформирайте данни, като промените съществуващи събития (напр. имена на събития, стойности на параметри) чрез контролите на потребителския интерфейс.

Трансформиране на данни

Трансформирайте данни чрез филтри:

 

Създаване на отчети за поднабори от данни

В отчетите си можете да преглеждате конкретни поднабори от данни и да сравнявате поднабори от данни, например можете да видите само „потребители на възраст 25 – 34 г. в Канада" или можете да сравните „потребителите на възраст 25 – 34 г. в Канада" с „потребителите на възраст 25 – 34 г. във Франция".

Google Анализ 4 Universal Analytics

Преглед на поднабори от данни

Използвайте сравнения, за да преглеждате поднабори от данни, както са определени от величини и стойности на величини.

Преглед на поднабори от данни

Използвайте сегменти, за да идентифицирате поднабори от данни по величина, стойност на величина, показател и стойност на показател.

Сегментите Ви предоставят възможност също и да определяте обхвата на данните (напр. потребител, сесия, посещение) и последователността, в която данните трябва да се срещат.

Сравняване на поднабори от данни

Приложете няколко сравнения към отчет.

Сравняване на поднабори от данни

Приложете няколко сегмента към отчет.

Сравненията се конфигурират на ниво отчет. Сегментите се конфигурират на ниво отчет или изглед на собственост.

 

Ограничаване на достъпа до данни чрез разрешения

Google Анализ 4 Ви дава възможност да задавате роли (т.е. набори от разрешения) на ниво профил и/или собственост. Ако даден потребител има достъп до собственост, той може да вижда всички данни от всички потоци от данни в нея. В допълнение към задаването на роли обаче можете също да ограничите достъпа до данните за разходите и приходите, когато зададете роля на потребителя.

Universal Analytics Ви предоставя възможност да задавате разрешения на ниво профил, собственост и/или изглед на собственост. Ако даден потребител има достъп до изглед на собственост, той може да вижда всички данни в него. В собствеността обаче можете да ограничите достъпа до различните изгледи на собствеността за отчитане.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
15841201933990386567
true
Търсене в Помощния център
true
true
true