[Google Analytics 4] Filtrowanie podzbiorów danych, ograniczanie do nich dostępu lub tworzenie o nich raportów

Odtwarzanie w usłudze Google Analytics 4 filtrów danych Universal Analytics
Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn lub aplikacji, którzy filtrują podzbiory danych, ograniczają do nich dostęp lub generują o nich raporty, korzystając z widoków danych w Universal Analytics, i chcą odtworzyć te funkcje w usłudze Google Analytics 4.

Widoki danych w Universal Analytics umożliwiają filtrowanie danych i ograniczanie do nich dostępu, a także tworzenie o nich raportów. W usługach Google Analytics 4 nie ma jednak widoków raportów. Z tego artykułu dowiesz się, jak możesz uzyskać te funkcje w usłudze Google Analytics 4.

Filtrowanie danych

Filtry Google Analytics 4 są stosowane na poziomie usługi, więc wpływają na dane ze wszystkich strumieni danych występujących w tej usłudze. Wszystkie raporty generowane w ramach usługi korzystają z tych samych odfiltrowanych danych.

Filtry Universal Analytics są stosowane na poziomie widoku danych, więc wpływają tylko na dane w tym widoku. W jednej usłudze możesz mieć wiele widoków danych, każdy z innym filtrem. Na raporty generowane w ramach poszczególnych widoków danych wpływają tylko filtry użyte w konkretnym widoku.

Obecnie Google Analytics 4 oferuje filtry umożliwiające uwzględnianie lub wykluczanie tylko ruchu wewnętrznego i ruchu generowanego przez dewelopera.

Universal Analytics oferuje szeroki wybór filtrów, m.in. geograficzne, typu Wyszukaj i zastąp, typu Sieć społecznościowa oraz bardziej zaawansowane.

W tabeli poniżej omawiamy różne funkcje Google Analytics 4, które dają te same lub podobne efekty co filtry Universal Analytics.

Google Analytics 4 Universal Analytics

Wykluczanie ruchu wewnętrznego

1. Utwórz regułę definiującą ruch wewnętrzny.

2. Utwórz filtr wykluczający ruch wewnętrzny, który pasuje do reguły, lub wykluczający ruch generowany przez dewelopera.

Wykluczanie ruchu wewnętrznego

Utwórz filtr adresów IP

Filtrowanie robotów

Ruch generowany przez roboty jest automatycznie wykluczany

Filtrowanie robotów

Opcjonalnie wyklucz ruch generowany przez roboty

Pomiary w wielu domenach

Skonfiguruj w interfejsie Analytics pomiary w wielu domenach

Pomiary w wielu domenach

Skonfiguruj pomiary w wielu domenach, modyfikując zmienne w Menedżerze tagów Google, zmieniając kod pomiarowy, tworząc filtry widoku danych lub edytując listę wykluczeń stron odsyłających

Przekształcanie danych

Przekształć dane, modyfikując dotychczasowe zdarzenia (np. ich nazwy i wartości parametrów) za pomocą elementów interfejsu

Przekształcanie danych

Przekształć dane za pomocą filtrów:

 

Generowanie raportów na podstawie podzbiorów danych

W raportach możesz wyświetlać konkretne podzbiory danych i porównywać je ze sobą. Możesz np. wyświetlić sam podzbiór „Użytkownicy z Kanady w wieku 25–34 lata” albo porównać go z podzbiorem „Użytkownicy z Francji w wieku 25–34 lata”.

Google Analytics 4 Universal Analytics

Wyświetlanie podzbiorów danych

Korzystając z porównań możesz wyświetlać podzbiory danych zdefiniowane według wymiarów i ich wartości

Wyświetlanie podzbiorów danych

Korzystając z segmentów, możesz identyfikować podzbiory danych według wymiaru, wartości wymiaru, danych i wartości danych

Segmenty pozwalają też określać zakres danych (np. użytkownik, sesja, działanie) oraz sekwencję, w jakiej mają być zbierane.

Porównywanie podzbiorów danych

Zastosuj w raporcie wiele porównań

Porównywanie podzbiorów danych

Zastosuj w raporcie wiele segmentów.

Porównania konfiguruje się na poziomie raportu. Segmenty można konfigurować na poziomie raportu lub widoku danych.

 

Ograniczanie dostępu do danych za pomocą uprawnień

W Google Analytics 4 możesz przypisywać role (tzn. zestawy uprawnień) na poziomie konta lub usługi. Jeśli użytkownik ma dostęp do usługi, może domyślnie zobaczyć wszystkie dane ze wszystkich jej strumieni danych. Podczas przypisywania roli użytkownikowi możesz też dodatkowo ograniczyć mu dostęp do danych o kosztach i przychodach.

Universal Analytics umożliwia określanie uprawnień na poziomie konta, usługi lub widoku danych. Jeśli użytkownik ma dostęp do widoku danych, może zobaczyć wszystkie zawarte w nim dane. W ramach usługi możesz natomiast ograniczać dostęp do różnych widoków raportów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
10170745689441975843
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
69256