Ställa in Site Search

Se hur användarna söker på din webbplats.

Med Site Search kan du ta reda på i vilken grad besökarna använder sökfunktionen på din webbplats, vilka söktermer de använder och hur effektivt sökresultaten leder till ett djupare engagemang med din webbplats.

 

Innehåll i artikeln:

Ställa in Site Search

Du måste ställa in Site Search för varje rapportvy där du vill rapportera användarnas sökaktivitet. Så här ställer du in Site Search för en vy:
 1. Logga in på ditt Analytics-konto.
 2. Klicka på Administratör och navigera till vyn där du vill ställa in Site Search.
 3. Klicka på Vyinställningar.
 4. Under Inställningar för webbplatssökning anger du Spårning av webbplatssökning till .
 5. I fältet Frågeparameter anger du det eller de ord som utgör interna frågeparametrar, som term,search,query. Ibland motsvaras frågeparametrar av en enda bokstav, som s eller q. Du kan ange högst fem parametrar avgränsade med kommatecken. Ange inga ytterligare tecken. Om frågeparametern till exempel är q ska du bara ange q (inte q=). Läs Identifiera sökfrågeparametrar nedan.
 6. Välj om du vill att Analytics ska ta bort frågeparametern från webbadressen eller inte. Endast de angivna parametrarna tas bort, inga andra parametrar i samma webbadress.
 7. Aktivera eller inaktivera Kategorier för webbplatssökning. Om användarna kan finjustera sina sökningar på din webbplats kan du ta med den informationen i dina rapporter. Användarna kanske till exempel kan söka efter ”chromebook” när de har finjusterat kategorin till ”laptop”. I det här fallet ser webbadressen till webbplatssökningen ut så här: ...?q=chromebook&sc=laptop.

  Om du har lämnat kategorierna AV är du klar. Klicka på Spara.

  Om du anger kategorierna till :
  • I fältet Kategoriparameter anger du bokstäverna som motsvarar en intern sökkategori, till exempel ”cat,qc,sc”. Precis som i fältet Frågeparameter ska du enbart skriva bokstäverna som representerar parametern, till exempel ”sc”, inte ”sc=”.
  • Välj om du vill att Analytics ska ta bort kategoriparametrarna från webbadressen eller inte.
   Observera att bara de parametrar du angav tas bort, inte andra parametrar i samma webbadress. Resultatet blir detsamma som när du utesluter webbadressfrågeparametrar i huvudrapportvyn. Om du tar bort kategoriparametrarna från Site Search-vyn behöver du inte utesluta dem också i huvudrapportvyn.
  • Klicka på Spara.

Identifiera frågeparametrar

När användarna söker på din webbplats inkluderas deras sökningar vanligtvis i webbadressen. Om du till exempel söker på Google efter frasen Mountain View ser du q (Googles frågeparameter) följt av sökfrågan:

http://www.google.se?hl=sv&q=mountain+view...

Om du använder kategorier på webbplatsen gäller samma princip. Du kan också kontakta den webbansvariga om du vill ta reda på frågeparametern för din webbplats.

Ställa in Site Search för POST-baserade sökmotorer

Om du använder en POST-baserad sökmotor ser webbadressen till sökresultatet ut ungefär så här:

http://www.example.com/search_results.php

 

Du har två valmöjligheter när du använder Site Search för POST-baserade sökmotorer:

Alternativ 1: Konfigurera webbprogrammet så att sökorden i sökfrågan läggs till efter webbadressen (exempel: http://www.example.com/search_results.php?q=keyword). Ställ sedan in Site Search enligt anvisningarna i avsnittet ovan.

Alternativ 2: Anpassa spårningskoden på dina resultatsidor för att dynamiskt ange en virtuell sökväg till sidan som innehåller sökorden i sökfrågan. Spårningskoden på resultatsidan ser då ut ungefär så här:

analytics.js: ga('send', 'pageview', '/search_results.php?q=sökord');

Visa Site Search-data

Så här visar du Site Search-rapporter:
 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Leta reda på vyn.
 3. Öppna Rapporter.
 4. Välj Beteende > Site Search.

Relaterade resurser

google-developers-svg

 

Åsidosätta standardvärden

 

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?