Nastavenie Vyhľadávania na stránkach

Zistite, ako používatelia prehľadávajú váš web.

Vyhľadávanie na stránkach vám umožňuje porozumieť, do akej miery používatelia využívali funkciu vyhľadávania na vašom webe, aké vyhľadávacie dopyty zadávali a s akou účinnosťou výsledky vyhľadávania prispeli k hlbším interakciám na vašom webe.

 

Obsah tohto článku:

Nastavenie Vyhľadávania na stránkach

Vyhľadávanie na stránkach musí byť nastavené pre každé zobrazenie prehľadov, v ktorom chcete vidieť prehľad aktivity vyhľadávania používateľov. Ak chcete v určitom zobrazení nastaviť Vyhľadávanie na stránkach, postupujte takto:
 1. Prihláste sa do účtu Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite na zobrazenie, v ktorom chcete nastaviť vyhľadávanie na webe.
 3. Kliknite na položku Nastavenia zobrazenia.
 4. V sekcii Nastavenia vyhľadávania na webe nastavte položku Sledovanie vyhľadávania na webe na hodnotu ZAP.
 5. Do poľa Parameter dopytu zadajte slovo alebo slová, ktoré určujú interné parametre dopytu, napríklad výraz,vyhľadávať,dopyt,kľúčovéslová. Niektoré parametre dopytu sú určené len jedným písmenom, napríklad s alebo q. Zadajte maximálne päť parametrov oddelených čiarkami. Nezadávajte ďalšie znaky. Ak je parameter dopytu určený napríklad písmenom q, zadajte iba q (nie q=). Prečítajte si časť Identifikácia parametrov vyhľadávacích dopytov, ktorú nájdete nižšie.
 6. Vyberte, či má Google Analytics odstraňovať z webovej adresy parameter dopytu. Takto sa odstránia iba parametre, ktoré ste zadali. Ostatné parametre v tej istej webovej adrese sa neodstránia.
 7. Zapnite alebo vypnite Kategórie Vyhľadávania na stránkach. Ak váš web umožňuje používateľom spresniť vyhľadávania, tieto informácie môžete zahrnúť do svojich prehľadov. Používatelia by mohli napríklad vyhľadať výraz „chromebook“ po spresnení kategórie na „notebooky“. V takom prípade by webová adresa Vyhľadávania na stránkach vyzerala nejako takto: …?q=chromebook&sc=notebook.

  Ak ponecháte kategórie VYPNUTÉ, postup je dokončený. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Ak ponecháte kategórie ZAPNUTÉ:
  • Do poľa Parameter kategórie zadajte písmená, ktoré určujú internú kategóriu vyhľadávania, napríklad cat,qc,sc. Podobne ako pri poli Parameter dopytu zadajte iba znaky parametra, napr. „sc“, nie „sc=“.
  • Vyberte, či má Analytics odstraňovať z webovej adresy parametre kategórie.
   Pripomíname, že takto sa odstránia len tie parametre, ktoré ste zadali. Ostatné parametre v tej istej webovej adrese sa neodstránia. Výsledok je rovnaký ako pri vylúčení parametrov dopytu webovej adresy v hlavnom zobrazení prehľadov. Ak zo zobrazenia Vyhľadávania na stránkach odstránite parametre kategórie, nebudete ich musieť znova vylúčiť z hlavného zobrazenia.
  • Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Identifikácia parametrov vyhľadávacích dopytov

Keď používatelia vyhľadávajú na vašom webe, ich dopyty sú väčšinou zahrnuté vo webovej adrese. Ak na Googli vyhľadáte napríklad frázu Mountain View, zobrazí sa parameter q (parameter dopytu Googlu), za ktorým nasleduje váš dopyt:

http://www.google.com?hl=sk&q=mountain+view

Ak vaše webové stránky používajú kategórie, platí rovnaké pravidlo. Ak chcete identifikovať parameter dopytu svojich webových stránok, môžete sa obrátiť aj na správcu webu.

Nastavenie Vyhľadávania na stránkach pre vyhľadávače typu POST

Ak používate vyhľadávač typu POST, webová adresa výsledkov vyhľadávania bude vyzerať približne takto:

http://www.example.com/vysledky_vyhladavania.php

 

V prípade vyhľadávačov typu POST máte dve možnosti používania Vyhľadávania na stránkach:

Možnosť č. 1: Webovú aplikáciu konfigurujte tak, aby na koniec webovej adresy pridávala kľúčové slová dopytu (napr. http://www.example.com/vysledky_vyhladavania.php?q=klucoveslovo), a Vyhľadávanie na stránkach potom nastavte podľa návodu v predchádzajúcej sekcii.

Možnosť č. 2: Kód sledovania na stránke s výsledkami prispôsobte tak, aby dynamicky určoval virtuálnu cestu stránky zahŕňajúcu kľúčové slová dopytu. Kód sledovania bude na stránke s výsledkami vyzerať približne takto:

analytics.js: ga('send', 'pageview', '/vysledky_vyhladavania.php?q=klucoveslovo');

Zobrazenie údajov Vyhľadávania na stránkach

Zobrazenie prehľadov Vyhľadávanie na stránkach:
 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Prejdite na požadované zobrazenie.
 3. Otvorte sekciu Prehľady.
 4. Vyberte položku Správanie > Vyhľadávanie na stránkach.

Súvisiace zdroje

google-developers-svg

 

Prepisovanie predvolených hodnôt

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?