Настройване на търсенето в сайта

Вижте как потребителите търсят в сайта Ви.

Търсенето в сайта Ви дава възможност да разберете в каква степен потребителите са се възползвали от функцията Ви за търсене в сайта, кои думи за търсене са въвели и доколко ефективно резултатите от търсенето са създали по-сериозна ангажираност със сайта Ви.

 

В тази статия:

Настройване на търсенето в сайта

Търсенето в сайта трябва да се настрои за всеки изглед на собственост за отчитане, в който искате да се отчитат извършваните от потребителите търсения. За да настроите търсене в сайта за изглед на собственост:
 1. Влезте в профила си в Google Анализ.
 2. Кликнете върху Администриране и отворете изгледа на собственост, за който искате да настроите търсене в сайта.
 3. Кликнете върху Настройки на изгледите на собственост.
 4. В Настройки за търсене в сайта задайте „Проследяване при търсене в сайта“ на ВКЛ.
 5. В полето Параметър на заявката въведете думата или думите, които обозначават вътрешни параметри на заявката, например term,search,query. Понякога параметрите на заявката се обозначават само с буква, като например s или q. Въведете до пет параметъра, разделени със запетаи. Не въвеждайте допълнителни знаци, например ако параметърът на заявката е обозначен с буквата q, въведете само q (не q=). Прочетете Как да определите параметрите на заявка за търсене по-долу.
 6. Изберете дали искате Google Анализ да премахва параметъра на заявката от URL адреса. Така се премахват само осигурените от Вас параметри, без да се засягат останалите параметри в същия URL адрес.
 7. Включете или изключете Категории при търсене в сайта. Ако сайтът Ви дава възможност потребителите да стесняват търсенията, можете да включите тази информация в отчетите си. Например потребителите може да търсят „chromebook“, след като са стеснили категорията до „преносими компютри“. В такъв случай URL адресът за търсене в сайта ще изглежда приблизително по следния начин: ...?q=chromebook&sc=laptop.

  Ако оставите състоянието на категориите на ИЗКЛ., сте приключили. Кликнете върху Запазване.

  Ако промените състоянието на категориите на ВКЛ.:
  • В полето Параметър на категорията въведете буквите, които обозначават вътрешна категория за търсене, например „cat,qc,sc“. Както в полето „Параметър на заявката“, въведете само знаците за параметъра, например „sc“, а не „sc=“.
  • Изберете дали искате Google Анализ да премахва параметрите на категорията от URL адреса.
   Обърнете внимание, че така се премахват само осигурените от Вас параметри, без да се засягат останалите параметри в същия URL адрес. Това има същия ефект като изключването на параметрите на заявката от URL адреса в главния Ви изглед на собственост за отчитане: ако премахнете параметрите на категорията от изгледа за търсене в сайта, не се налага да ги изключвате отново от главния изглед.
  • Кликнете върху Запазване.

Как да определите параметрите на заявка за търсене

Когато потребителите търсят в сайта Ви, заявките им обикновено се включват в URL адреса. Ако например използвате Google за търсене на фразата Mountain View, ще видите q (параметъра на Google за заявка), последван от заявката Ви:

http://www.google.bg?hl=bg&q=mountain+view...

Ако в сайта Ви се използват категории, същият принцип остава в сила. Можете също така да се свържете с уеб администратора си, за да разберете параметъра на заявката за своя сайт.

Настройване на търсенето в сайта за основани на POST търсещи машини

Ако използвате търсеща машина, основана на POST, URL адресът с резултатите от търсенето Ви ще изглежда приблизително по следния начин:

http://www.example.com/search_results.php

 

Имате две опции за използване на търсенето в сайта за основани на POST търсещи машини:

Опция 1: Конфигурирайте уеб приложението си да добавя ключовите думи от заявката в края на URL адреса (напр. http://www.example.com/search_results.php?q=keyword), след което настройте търсенето в сайта, както е описано в предходната секция.

Опция 2: Персонализирайте проследяващия код на страницата си с резултатите, за да посочва динамично път на виртуална страница, която включва ключовите думи от заявката. Проследяващият код на страницата с резултатите ще изглежда приблизително по следния начин:

analytics.js: ga('send', 'pageview', '/search_results.php?q=keyword');

Преглед на данни от търсенето в сайта

За да видите отчетите за търсене в сайта:
 1. Влезте в профила си в Google Анализ.
 2. Отворете изгледа си на собственост.
 3. Отворете Отчети.
 4. Изберете Поведение > Търсене в сайта.

Свързани ресурси

google-developers-svg

 

Заменяне на стойности по подразбиране

 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню