Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

AdSense v službe Analytics

AdSense vám umožňuje zarábať peniaze používaním zobrazovacieho nástroja Googlu na vašom webe hostením reklám tretej strany, ktoré sú relevantné pre vaše publikum.

Obsah tohto článku:

Správa integrácie služieb AdSense a Analytics

Ak používate AdSense, môžete prepojiť účet AdSense so službou Analytics, aby ste pomocou služby Analytics mohli získať kontext pre údaje služby AdSense a lepšie pochopiť svoju výkonnosť. Ak chcete prepojiť účty, musíte používať rovnakú e‑mailovú adresu v službe Analytics aj AdSense a musíte mať v oboch účtoch povolenie redaktora alebo správcu.

Pri každom vlastníctve sa môžete rozhodnúť, ktoré zobrazenia použijete v prehľadoch.

Ak chcete ďalej používať účet Analytics bez údajov služby AdSense, môžete tiež deaktivovať vytváranie prehľadov služby AdSense v službe Analytics.

Ak chcete spravovať tieto nastavenia, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Analytics.
 2. Vyberte kartu Správca.
 3. Prejdite do účtu a vlastníctva.
 4. V stĺpci VLASTNÍCTVO kliknite na Prepojenie so službou AdSense.

Rozdiely v údajoch medzi službami AdSense a Analytics

Ak pozorujete výrazné rozdiely v údajoch medzi prehľadmi v účte AdSense a prehľadmi v sekcii AdSense v službe Analytics, vezmite do úvahy nasledujúce skutočnosti:

 • Analytics zaznamenáva iba údaje pre reklamné jednotky služby AdSense pre obsah a nesleduje odkazové jednotky, vyhľadávacie polia, mobilné reklamy ani žiadne iné služby AdSense.
 • Ak chcete, aby sa údaje v prehľadoch v službách Analytics a AdSense zhodovali, musíte zahrnúť kód sledovania služby Analytics do každej webovej stránky, na ktorej používate reklamné jednotky služby AdSense pre obsah.

Ak sú kód sledovania a účet správne nastavené a stále zaznamenávate rozdiely v údajoch medzi prehľadmi v službách AdSense a Analytics, môže to byť spôsobené niektorou z nasledujúcich príčin:

 • Prvky iframe: AdSense používa na zobrazovanie reklám prvky iframe. Prehliadače, ktoré nepodporujú značku <iframe>, nevykážu zobrazenie v službe Analytics. Výsledný počet zobrazení stránok nameraný službou Analytics tak môže byť vyšší ako počet zobrazení nameraný službou AdSense.
 • Bezpečnostný alebo iný blokovací softvér: softvér, ktorý môže blokovať obsah, ako napríklad brány firewall, nástroje na blokovanie reklám alebo iné nástroje tretej strany na blokovanie obrázkov, tiež môže blokovať zobrazenia v službe AdSense. Používatelia s inštaláciami tohto druhu sa stále započítavajú v službe Analytics, ale zobrazenia a údaje v službe AdSense sa nezapočítajú do prehľadov v službe Analytics.
 • Nová integrácia služieb AdSense a Analytics: po prepojení účtov AdSense a Analytics môže trvať až 24 hodín, kým sa začnú zhromažďovať údaje. Ak ste nakonfigurovali kód služby AdSense alebo Analytics, prípadne ak ste prepojili svoje účty len nedávno, musíte počkať aspoň 24 hodín, aby sa vo vašich prehľadoch zobrazili nejaké údaje. Údaje služby AdSense, ktoré sa zhromaždili pred prepojením účtov, sa nemôžu zobraziť v službe Analytics.
 • Nastavenia časového pásma: ak sa časové pásma v účtoch Analytics a AdSense nezhodujú, každá služba vytvára súhrny údajov za iné obdobia toho istého dátumu, ktorý sa zobrazuje v prehľadoch. Časové pásmo v účte Analytics zmeníte úpravou vlastníctva.
 • Filtre zobrazení služby Analytics: Analytics umožňuje vytvárať rôzne zobrazenia prehľadov. Pridaním filtrov do zobrazení môžete vylúčiť konkrétne údaje a prispôsobiť tak údaje, ktoré sa zobrazujú v prehľadoch. Údaje služby AdSense priradené k reláciám, ktoré sú odfiltrované zo zobrazenia služby Analytics, sú tiež vylúčené zo všetkých prehľadov služby Analytics v tomto zobrazení. Prečítajte si viac o filtroch v službe Analytics.
 • Chýbajúce údaje služby Analytics: ak sa určité údaje služby Analytics nezhromažďujú, napríklad v prípade nespustenia kódu sledovania, údaje služby AdSense priradené k týmto chýbajúcim údajom služby Analytics sa tiež nevykážu v službe Analytics.

Viac o službe AdSense sa dozviete v nasledujúcich článkoch:

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false