Atferd

Om AdSense i Analytics

Med AdSense kan du tjene penger ved hjelp av et Google-verktøy på nettstedet ditt som viser tredjepartsannonser som er relevant for målgruppen din. Finn ut mer om AdSense.

Administrer integrasjonen av AdSense og Google Analytics

Hvis du bruker AdSense, kan du koble en AdSense-konto til Google Analytics. Med Analytics får du tilgang til mer kontekstinformasjon for AdSense-data og kan dermed få enda bedre innsikt i resultatene dine. Du må bruke samme e-postadresse i Analytics og AdSense for å kunne koble sammen kontoene dine og få redigeringsrettigheter eller administrative rettigheter begge steder.

Når du kobler sammen AdSense-kontoen og Google Analytics-kontoen, kan du spesifisere primære og sekundære egenskaper. For hver enkelt egenskap kan du også velge hvilke visninger som skal brukes i rapporteringen.

Hvis du ikke ønsker at Analytics-kontoen skal inneholde AdSense-data, kan du også deaktivere AdSense-rapportering i Analytics.

Du kan administrere alle disse innstillingene i delen AdSense-kobling under Konto-kolonnen fra administrasjonssiden din i Google Analytics.

Dataavvik mellom AdSense og Analytics

Ha følgende viktige punkter i bakhodet hvis du skulle oppleve betydelige avvik mellom rapportene i AdSense-kontoen din og rapportene i AdSense-delen av Analytics:

  • Google Analytics sporer bare data for AdSense for innhold-annonseenheter og inkluderer ikke linkenheter, søkefelt, mobilannonser eller andre AdSense-produkter.
  • Du må legge inn Analytics-sporingskode på alle nettsider som kjører AdSense for innhold-annonseenheter for å oppnå samsvar mellom Analytics- og AdSense-rapporter.
  • Hvis du sporer AdSense i Analytics på flere domener, må du inkludere en tredje kodebit – AdSense Analytics-koden – i alle nettsider på alle andre domener enn hoveddomenet ditt. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer koden slik at den sporer AdSense-nettstedene dine i Analytics.

Hvis sporingskoden og kontoen er riktig konfigurert, og du likevel opplever dataavvik mellom AdSense- og Analytics-rapportene dine, kan dette skyldes ett av følgende:

  • Iframes: AdSense bruker en iframe for å vise annonser. Nettlesere som ikke støtter -taggen, rapporterer ikke visninger i Analytics. Dette kan resultere i at Analytics teller flere sidevisninger enn AdSense.
  • Sikkerhetsprogramvare (blokkeringsprogramvare): Programvare med funksjonalitet for blokkering av innhold, som brannmurer, annonseblokkeringsprogrammer eller annen bildeblokkeringsprogramvare fra tredjeparter, kan også blokkere AdSense-visninger. Besøkende som bruker denne typen programvare, telles fortsatt i Analytics, men AdSense-visninger og -data inkluderes ikke i Analytics-rapportene dine.
  • Ny integrering mellom AdSense og Analytics: Etter at du har koblet sammen AdSense- og Analytics-kontoen din, kan det gå opptil et døgn før datainnsamlingen begynner. Hvis du nylig har konfigurert AdSense- eller Analytics-koden eller du nylig har koblet sammen kontoene, går det minst et døgn før det vises data i rapportene dine. AdSense-data som ble samlet inn før du koblet sammen kontoene, vises ikke i Analytics.
  • Tidssoneinnstillinger: Hvis tidssonene i Analytics- og AdSense-kontoene dine ikke stemmer overens, vil rapportene inneholde data med forskjellige tidsperioder for samme dato. Rediger en egenskap for å endre tidssonen i Analytics.
  • Analytics-visningsfiltre: Analytics gir deg muligheten til å opprette forskjellige rapporteringsvisninger. Du kan legge til visningsfiltre som ekskluderer visse data, slik at du kan tilpasse hvilke data du ser i rapportene dine. AdSense-data som er knyttet til besøk som er filtrert ut av en Analytics-visning, ekskluderes fra alle Analytics-rapportene i den aktuelle visningen. Finn ut mer om filtre i Analytics.
  • Manglende Analytics-data: Hvis du savner Analytics-data, som for eksempel hvis sporingskoden ikke ble kjørt, rapporteres AdSense-data som har tilknytning til de manglende Analytics-dataene, heller ikke i Analytics.