Om AdSense i Analytics

Med AdSense kan du tjene penger ved hjelp av et Google-verktøy på nettstedet ditt som viser tredjepartsannonser som er relevant for målgruppen din.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Administrer integrasjonen av AdSense og Analytics

Hvis du bruker AdSense, kan du koble en AdSense-konto til Analytics. Med Analytics får du tilgang til mer kontekstinformasjon for AdSense-dataene, og du kan dermed få enda bedre innsikt i resultatene dine. Du må bruke samme e-postadresse i Analytics og AdSense for å kunne koble sammen kontoene dine og få redigeringsrettigheter eller administrative rettigheter begge steder.

For hvert område kan du bestemme hvilke datautvalg som skal brukes til rapportering.

Hvis du ikke ønsker at Analytics-kontoen skal inneholde AdSense-data, kan du også deaktivere AdSense-rapportering i Analytics.

Slik administrerer du disse innstillingene:

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Velg Administrator-fanen.
 3. Naviger til kontoen din og området ditt.
 4. Klikk på AdSense-sammenkobling i OMRÅDE-kolonnen.

Dataavvik mellom AdSense og Analytics

Hvis du ser betydelige dataavvik mellom rapportene i AdSense-kontoen din og rapportene i AdSense-delen av Analytics, må du være oppmerksom på følgende:

 • Analytics sporer bare data for AdSense for innhold-annonseenheter og inkluderer ikke linkenheter, søkefelt, mobilannonser eller andre AdSense-produkter.
 • Du må ha med Analytics-sporingskode på alle nettsidene der det kjøres Adsense for innhold-enheter, for at rapportene i både Analytics og AdSense skal stemme overens.

Hvis du har konfigurert sporingskoden og kontoen din riktig, og du ser dataavvik i AdSense- og Analytics-rapportene dine, kan dette være forårsaket av ett av følgende:

 • Iframes: Annonsene blir vist i AdSense ved hjelp av en iframe. For nettlesere som ikke støtter <iframe>-taggen, rapporteres det ingen visning i Analytics. Dette kan føre til at Analytics teller flere sidevisninger enn AdSense teller visninger.
 • Sikkerhetsprogramvare eller annen programvareblokkering: Programvare som kan blokkere innhold, for eksempel brannmurer, annonseblokkering eller annen bildeblokkering fra tredjeparter, kan også blokkere AdSense-visninger. Brukerne som benytter denne typen programvare, telles fortsatt i Analytics, men AdSense-visningene og -dataene blir ikke tatt med i Analytics-rapportene dine.
 • Ny integrering mellom AdSense og Analytics: Etter at du har koblet sammen AdSense- og Analytics-kontoen din, kan det gå opptil et døgn før datainnsamlingen begynner. Hvis du nylig har konfigurert AdSense- eller Analytics-koden din, eller nylig har koblet sammen kontoene dine, må du vente minst ett døgn før dataene vises i rapportene dine. AdSense-data som ble samlet inn før du koblet sammen kontoene, vises ikke i Analytics.
 • Innstillinger for tidssone: Hvis tidssonene i Analytics-kontoen og AdSense-kontoen ikke samsvarer, samles det data for forskjellige tidsperioder i hvert produkt for samme visningsdato i rapportene. Rediger et område for å endre tidssonen i Analytics.
 • Analytics-visningsfiltre: Analytics gir deg muligheten til å opprette forskjellige rapporteringsvisninger. Du kan legge til filtre i datautvalg for å ekskludere bestemte data, slik at du kan tilpasse hvilke data du ser i rapportene dine. AdSense-data tilknyttet økter som filtreres ut av et Analytics-datautvalg, ekskluderes også fra alle Analytics-rapporter i det aktuelle datautvalget. Finn ut mer om filtre i Analytics.
 • Manglende Analytics-data: Hvis det ikke samles inn Analytics-data (hvis sporingskoden for eksempel ikke blir kjørt), rapporteres heller ikke AdSense-dataene tilknyttet de manglende Analytics-dataene i Analytics.

Hvis du vil ha mer informasjon om AdSense, kan du lese følgende artikler:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?