Adfærd

Om AdSense i Analytics

AdSense giver dig mulighed for at tjene penge ved at bruge et displayannonceværktøj fra Google på dit website til at hoste annoncer fra tredjepart, som er relevante for din målgruppe. Få flere oplysninger om AdSense.

Administrer din integration mellem AdSense og Google Analytics

Hvis du bruger AdSense, kan du linke en AdSense-konto til Google Analytics, så du kan bruge Analytics til vise dine AdSense-data i en kontekst og få en bedre forståelse af, hvordan du klarer dig. Du skal bruge samme e-mailadresse i Analytics og AdSense for at linke dine konti, og du skal have redigeringstilladelse eller administratoradgang til begge konti.

Når du linker din AdSense- og Google Analytics-konto til hinanden, kan du angive primære og sekundære ejendomme. For hver ejendom kan du også angive, hvilke dataudvalg der skal bruges til rapportering.

Hvis du vil vedligeholde din Analytics-konto uden AdSense-data, kan du også deaktivere AdSense-rapportering i Analytics.

Administrer alle disse indstillinger i afsnittet AdSense-linking, som du finder under kolonnen Konto på administratorsiden for Google Analytics.

Dataafvigelser mellem AdSense og Analytics

Hvis du oplever væsentlige afvigelser mellem rapporterne i din AdSense-konto og rapporterne i AdSense-afsnittet af Analytics, skal du være opmærksom på følgende:

  • Google Analytics sporer kun data for annonceenheder for AdSense til indhold, og de indeholder ikke linkenheder, søgefelter, mobilannoncer eller andre AdSense-produkter.
  • Du skal inkludere Analytics-sporingskode på alle websider, der viser annonceenheder for AdSense til indhold, hvis rapporterne i Analytics og AdSense skal matche.
  • Hvis du sporer AdSense i Analytics på flere domæner, skal du inkludere et tredje kodestykke, AdSense Analytics-kode på alle websider på alle domæner ud over dit primære domæne. Få flere oplysninger om, hvordan du opsætter koden til sporing af dine AdSense-websites i Analytics.

Hvis sporingskoden og kontoen er sat korrekt op, og du alligevel oplever dataafvigelser mellem dine AdSense- og Analytics-rapporter, kan det have en af følgende årsager:

  • Iframes: AdSense bruger en iframe til at vise annoncer med. Browsere, der ikke understøtter <iframe>-tags, rapporterer ikke annoncevisninger i Analytics. Dette kan resultere i, at Analytics tæller flere sidevisninger, end AdSense tæller annoncevisninger.
  • Sikkerhedssoftware eller anden blokerende software: Software, som kan blokere indhold, f.eks. firewalls, annonceblokering eller anden billedblokering fra tredjepart, kan også blokere for AdSense-visninger. Besøgende, der har denne type software installeret, tælles stadig med i Analytics, men AdSense-visninger og -data tælles ikke med i dine Analytics-rapporter.
  • Ny AdSense/Analytics-integration: Der kan gå op til 24 timer, efter du linker din AdSense- og Analytics-konto til hinanden, før data begynder at bliver indsamlet. Hvis du for nylig har konfigureret din AdSense- eller Analytics-kode eller for nylig har linket dine konti, skal du vente mindst 24 timer, før der vises data i dine rapporter. AdSense-data, som blev indsamlet, inden du linkede dine konti, kan ikke blive vist i Analytics.
  • Tidszoneindstillinger: Hvis der ikke er samme tidszone i din Analytics- og AdSense-konto, indsamler produkterne data i forskellige tidsperioder for den samme visningsdato i rapporterne. Rediger en ejendom for at ændre tidszonen i Analytics.
  • Dataudvalgsfiltre i Analytics: I Analytics kan du oprette forskellige dataudvalg til rapportering. Du kan føje filtre til dataudvalgene for at ekskludere bestemte data, så du kan tilpasse de data, du får vist i rapporterne. De AdSense-data, der er knyttet til besøg, som er bortfiltreret i et dataudvalg i Analytics, er også ekskluderet fra alle Analytics-rapporterne i det pågældende dataudvalg. Få flere oplysninger om filtre i Analytics.
  • Manglende Analytics-data: Hvis der er nogle Analytics-data, som ikke er indsamlet, f.eks. hvis sporingskoden ikke blev kørt, rapporteres de AdSense-data, der er knyttet til de manglende Analytics-data, heller ikke i Analytics.