Andra typer av spårning

Följande typer av spårning är vanlig på webbplatser:

Innehåll i artikeln:

Spårning av hämtningslänkar

Klick på länkar till hämtningsbara filer (till exempel PDF, AVI, WMV) kan spåras som händelser eller virtuella sidvisningar. När du spårar klick på länkar som händelser, räknar Analytics klicken som händelseträffar. När du spårar klick på länkar som virtuella sidvisningar, räknar Analytics klicken som sidträffar.

Spåra klick som händelser:

Spåra klick som sidvisningar:

Spårning av Flash-objekt

Om du vill spåra dataaktivitet på Flash-element eller på en Flash-baserad webbplats, ska du läsa avsnittet Analytics-spårning för Adobe Flash på webbplatsen Analytics Developers.

Spårning av e-handel

Aktivera spårning av e-handel:

Händelsespårning

Med händelser kan du spåra interaktion med element som är inbäddade på webbplatssidor och appskärmar, som knappar, länkar, videoklipp och gadgetar.

Spåra händelser:

Anpassade dimensioner

Med anpassade dimensioner kan du samla in och analysera data som Analytics inte spårar automatiskt. Till exempel kan du använda anpassade dimensioner när du vill definiera olika användartyper, som medlem och icke-medlem.

Användartimer

Analytics spårar sid- och skärminläsningstider automatiskt. Du kan också ställa in anpassad spårning om du vill mäta inläsningstiden för Ajax-baserade åtgärder och resurser.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?