Nastavenia zdieľania údajov

V účte Analytics máte k dispozícii niekoľko nastavení zdieľania údajov. Pomocou týchto nastavení môžete prispôsobiť, ako so spoločnosťou Google zdieľate údaje, ktoré zhromažďujete pomocou metódy zhromažďovania údajov služby Analytics (napr. kódu sledovania JavaScript, mobilných súprav SDK a protokolu Measurement Protocol). Na základe svojich preferencií tak môžete svoje údaje viac sprístupniť alebo viac obmedziť. Tieto nastavenia vám umožňujú prispôsobiť iba zdieľanie údajov, ktoré zhromažďujete z webov, mobilných aplikácií a ďalších digitálnych zariadení pomocou služby Analytics. Nepoužívajú sa pre údaje týkajúce sa vášho účtu Analytics alebo spôsobu používania účtu, ako je napríklad počet vlastníctiev a aké ďalšie funkcie sú nastavené. Vaše údaje zo služby Analytics je zároveň bez ohľadu na nastavenia zdieľania údajov možné použiť iba v takom rozsahu, ako je to nevyhnutné na údržbu a ochranu služby Analytics.

Všetci zástupcovia Googlu s prístupom k údajom o účtoch vrátane obchodníkov musia vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami, ktoré sa týkajú interných pravidiel prístupu. Prístup k údajom vyžaduje náležité overenie totožnosti. Všetky prístupy sú vykonávané prostredníctvom protokolu SSL a sú zapisované do denníka na bezpečnostnú kontrolu. Zástupcovia môžu na pristupovanie k údajom zákazníkov používať iba počítače schválené spoločnosťou Google.

Obsah tohto článku:

Zmena nastavení zdieľania údajov

Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete povolenia na úpravu.

Nastavenia zdieľania údajov si musíte prispôsobiť pri registrácii účtu Analytics. Nastavenia však môžete kedykoľvek zmeniť, stačí sa vrátiť do sekcie účtu Správca.

Postup zmeny nastavení zdieľania údajov:

  1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
  2. Kliknite na možnosť Správca a prejdite na účet, ktorý chcete upraviť.
  3. V stĺpci ÚČET kliknite na Nastavenia účtu.
  4. Upravte ľubovoľné nastavenie a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Podrobnosti a výhody jednotlivých nastavení zdieľania údajov

Pozrite si nastavenia účtu a doplňujúce informácie v tomto článku. Pomôže vám to rozhodnúť sa, či je lepšie tieto nastavenia zapnúť alebo vypnúť. Ak sú všetky nastavenia vypnuté, vaše údaje v službe Analytics sa používajú iba na poskytovanie a správu služby Analytics.

Produkty a služby Googlu

Ak je toto nastavenie zapnuté, Google bude mať prístup k údajom a môže ich analyzovať, aby lepšie porozumel správaniu a trendom na internete. Pomocou týchto údajov tiež môže zlepšovať svoje produkty a služby. Tieto údaje možno použiť napríklad na zlepšenie nástrojov systému Google Ads, ktoré používate na vytváranie, spravovanie a analyzovanie reklamných kampaní.

Porovnávanie

Súhrnné a anonymné údaje sa dajú použiť ako pomôcka pri vytváraní funkcií a publikácií, vďaka ktorým lepšie pochopíte, čo sa deje v celom vašom odvetví.

Keď toto nastavenie vypnete, údaje môžu aj naďalej prúdiť medzi službou Analytics a ďalšími službami Google, ktoré sú explicitne prepojené s akýmkoľvek z vašich vlastníctiev účtu. Keďže sú tieto údaje súhrnné a anonymné, nemožno ich použiť na identifikáciu vášho účtu, organizácie ani používateľov.

Zapnutie tohto nastavenia je prínosné aj pre vás, pretože údaje Analytics možno použiť ako pomôcku na vytváranie lepších nástrojov a poskytovanie rád, ktoré vám pomôžu pri marketingu a analýze. Porovnávacie údaje vám umožnia pochopiť pozíciu vašej firmy v odvetví. Prispievajú tiež k výskumným analýzam, ktoré odhaľujú dôležité trhové trendy, ako napríklad každoročný nárast mobilnej návštevnosti.

Technická podpora

Zástupcovia podpory služby Analytics občas potrebujú prístup k vášmu účtu, aby vám mohli poskytnúť služby a riešenia technických problémov. Ak toto nastavenie zapnete, zástupcovia podpory budú môcť pristupovať k vašim údajom a využiť ich pri riešení technických problémov. Ak ho vypnete, zástupcovia podpory vám možno nebudú vedieť pomôcť vyriešiť technické problémy.

Prínosom zapnutého nastavenia pre vás je to, že zástupcovia podpory Google budú mať prístup do vášho účtu, aby vám pomohli odstrániť problémy a nachádzať riešenia, ak ohlásite problém so svojím účtom.

Špecialisti na účty

Marketingoví a obchodní špecialisti spoločnosti Google sú školení na hľadanie spôsobov, ako zlepšiť váš dojem zo služieb Google. Keď zapnete prvé nastavenie, títo špecialisti budú môcť preskúmať a vyhodnotiť účinnosť rôznych implementačných stratégií a konfigurácií účtu. Používatelia s účtom 360 a so štandardným účtom môžu využívať vylepšenú marketingovú komunikáciu s ponukami návrhov na používanie a používatelia účtov 360 môžu požiadať svojho obchodného špecialistu o tipy na optimalizáciu. Ak zapnete druhé nastavenie, všetci obchodní experti spoločnosti Google budú môcť tiež pristupovať k vášmu účtu, aby vám mohli poskytnúť prispôsobenejšie odporúčania.

Ak obe nastavenia zapnete, je to prínosom aj pre vás. Predajný tím Analytics vám tak bude môcť pomôcť pri hľadaní spôsobov lepšieho vynakladania prostriedkov na reklamu. Môže vám napríklad ponúknuť odporúčania na základe analýzy výkonnosti kľúčových slov. Marketingový tím Analytics by vám prostredníctvom mesačných správ s prehľadmi výkonnosti mohol odporúčať spôsoby vylepšenia akvizícií alebo ďalšie strategické vylepšenia.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?