Duomenų bendrinimo nustatymai

„Analytics“ paskyroje yra keli duomenų bendrinimo nustatymai. Šie nustatymai leidžia tinkinti, kaip su „Google“ bendrinate duomenis, kuriuos renkate naudodami „Analytics“ duomenų rinkimo metodą (pvz., „JavaScript“ stebėjimo kodą, SDK mobiliesiems ir Matavimo protokolą), kad galėtumėte pasirinkti leisti ar apriboti savo duomenis. Šie nustatymai leidžia tik tinkinti, kaip bendrinate duomenis, kuriuos surenkate iš svetainių, programų mobiliesiems ir kitų skaitmeninių įrenginių naudodami „Analytics“. Jie netaikomi duomenims apie „Analytics“ paskyrą ar jos naudojimo būdą, pvz., nuosavybių skaičiui ir nustatytoms papildomoms funkcijoms. Nepaisant duomenų bendrinimo nustatymo, jūsų „Analytics“ duomenys gali būti naudojami tik tiek, kiek būtina „Analytics“ paslaugai tvarkyti ir apsaugoti.

Visi „Google“ atstovai, kurie gali pasiekti paskyros duomenis, įskaitant teikėjus, turi sutikti su vidinės prieigos politikos taisyklėmis ir nuostatomis. Norint pasiekti duomenis reikia atitinkamo autentifikavimo; visateisė prieiga teikiama per SSL, įrašai registruojami žurnale, kad būtų galima peržiūrėti saugos sumetimais – pasiekdami klientų duomenis atstovai gali naudoti tik „Google“ patvirtintus kompiuterius.

Šiame straipsnyje

Duomenų bendrinimo nustatymų keitimas

Norint naudoti šią funkciją, reikės redagavimo leidimo.

Privalote tinkinti duomenų bendrinimo nustatymus, kai prisiregistruojate naudoti „Analytics“ paskyrą, bet galite bet kada sugrįžti į paskyros skiltį „Administratorius“ ir pakeisti nustatymus.

Kad pakeistumėte duomenų bendrinimo nustatymus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. Prisijunkite prie „Google Analytics“.
  2. Spustelėkite „Administratorius“ ir eikite į norimą redaguoti paskyrą.
  3. Stulpelyje PASKYRA spustelėkite Paskyros nustatymai.
  4. Redaguokite nustatymus ir spustelėkite Išsaugoti.

Išsami informacija apie kiekvieną duomenų bendrinimo nustatymą ir jų pranašumus

Peržiūrėkite paskyros nustatymus ir čia pateikiamą papildomą informaciją, kuri padės nuspręsti, ar šiuos nustatymus reikia įjungti ar išjungti. Jei visi nustatymai išjungti, „Analytics“ duomenys naudojami tik teikiant ir prižiūrint „Analytics“ paslaugą.

„Google“ produktai ir paslaugos

Kai įjungsite šį nustatymą, „Google“ galės pasiekti ir analizuoti duomenis, kad geriau suprastų elgseną prisijungus bei tendencijas, ir šiuos duomenis naudos „Google“ produktams ir paslaugoms tobulinti. Pavyzdžiui, naudojant šiuos duomenis galima patobulinti sistemos „Google Ads“ įrankius, kuriuos naudodami kuriate, tvarkote ir analizuojate skelbimų kampanijas.

Palyginimas

Sukauptus ir anoniminius duomenis galima naudoti kuriant funkcijas ir publikacijas, kurios suteiks jums geresnį supratimą apie tai, kas vyksta visoje pramonės šakoje.

IŠJUNGUS šį nustatymą duomenų srautas tarp „Analytics“ ir kitų „Google“ produktų, kurie yra aiškiai susieti su kuria nors iš paskyros nuosavybių, nenutrūks. Šie duomenys sukaupti ir padaryti anoniminiais, todėl jų negalima naudoti nustatant paskyrą, organizaciją arba naudotojus.

Jums naudinga, jei šis nustatymas ĮJUNGTAS, nes „Analytics“ duomenis galima naudoti norint kurti geresnius įrankius ir teikti gaires, kurios padėtų vykdyti rinkodarą ir analizę. Iš palyginimo duomenų galite sužinoti, kurioje vietoje, palyginti su kitais pramonės šakos atstovais, esate, be to, jie prisideda prie tyrimų analizės, kuri atskleidžia svarbias rinkos tendencijas, pvz., mobiliųjų srauto padidėjimą kiekvienais metais.

Techninis palaikymas

„Analytics“ palaikymo komandos atstovams kartais reikia pasiekti jūsų paskyrą, kad teiktų paslaugas ir spręstų technines problemas. Kai įjungiate šį nustatymą, palaikymo komandos atstovai gali pasiekti jūsų duomenis ir padėti išspręsti technines problemas. Jei šis nustatymas IŠJUNGTAS, palaikymo komandos atstovai gali negalėti išspręsti techninių problemų.

Jums naudinga, jei šis nustatymas ĮJUNGTAS, nes „Google“ palaikymo komanda gali pasiekti jūsų paskyrą, pašalinti triktis ir rasti sprendimus, jei pranešate, kad jūsų paskyroje kilo problema.

Paskyrų specialistai

„Google“ pardavimo ir rinkodaros specialistai yra išmokyti ieškoti būdų, kaip pagerinti „Google“ produktus. Kai ĮJUNGIATE pirmą nustatymą, šie specialistai gali peržiūrėti ir įvertinti skirtingų diegimo strategijų ir paskyros konfigūracijų efektyvumą. 360 ir standartinių paskyrų naudotojai gauna patobulintus rinkodaros pranešimus, kuriuose pateikti naudojimo pasiūlymai, o 360 paskyrų naudotojai gali prašyti savo pardavimo specialisto pateikti optimizavimo patarimų. Kai ĮJUNGIATE antrą nustatymą, visi „Google“ pardavimo ekspertai taip pat galės pasiekti jūsų paskyrą, kad galėtų teikti labiau tinkintas rekomendacijas.

Jums naudinga, kai abu nustatymai ĮJUNGTI, nes „Analytics“ pardavimo komanda gali padėti rasti būdų, kaip patobulinti jūsų reklamavimo išlaidas, pavyzdžiui, siūlydama rekomendacijas, pagrįstas raktinių žodžių našumo analize. „Analytics“ rinkodaros komanda gali pasiūlyti, kaip pagerinti įgijimą, ar teikti kitų strateginių patobulinimų kas mėnesį el. paštu siunčiamoje našumo ataskaitoje.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?