Настройки за споделяне на данни

Има няколко настройки за споделяне на данни в профила Ви в Анализ. Те Ви дават възможност да персонализирате как споделяте с Google данните, които събирате посредством метод за събиране на данни на Анализ (например проследяващия код на JavaScript, комплектите за разработване на софтуер (SDK) за мобилни приложения и Measurement Protocol), за да сте по-открити или по-ограничени по отношение на данните си въз основа на предпочитанията си. С тези настройки можете само да персонализирате как споделяте данните, които събирате от уебсайтове, мобилни приложения и други дигитални устройства с помощта на Анализ. Те не важат за данни за профила Ви в Анализ или как се използва той, например броя собствености и кои допълнителни функции са настроени. Независимо от настройките Ви за споделяне на данни и само дотолкова, доколкото е необходимо, данните Ви в Google Анализ могат да се използват и за поддръжка и защита на услугата Google Анализ.

Всички представители на Google, които имат достъп до данни от профилите, включително доставчиците, трябва да приемат Общите условия на правилата за вътрешен достъп. Достъпът до данните изисква съответното удостоверяване, осъществява се винаги през SSL и се записва в регистрационни файлове с цел проверка на сигурността. Представителите могат да използват само одобрени от Google компютри, когато осъществяват достъп до данните на клиентите.

В тази статия:

Промяна на настройките Ви за споделяне на данни

Трябва да имате роля на редактор, за да използвате тази функция.

Трябва да персонализирате настройките си за споделяне на данни, след като регистрирате профил в Анализ, но можете по всяко време да го промените от секцията „Администриране“ на профила.

За да промените настройките за споделяне на данни:

  1. В графата ПРОФИЛ кликнете върху Настройки на профила.
  2. Редактирайте настройка и кликнете върху Запазване.

Подробности и предимства на всяка от настройките за споделяне на данни

Прегледайте настройките в профила си, както и допълнителната информация тук, за да решите дали да ги включите, или изключите. Ако всички настройки са изключени, данните Ви от Анализ се използват само за предоставяне и поддържане на услугата на програмата.

Продукти и услуги на Google

Когато тази настройка е включена, Google получава възможност за достъп и анализ на данни, посредством които да разбира по-добре поведението и тенденциите онлайн, както и да използва тези данни за подобряване на продуктите и услугите си. Тези данни могат да се използват например за подобряване на инструментите в системата на Google Ads, които използвате, за да създавате, управлявате и анализирате рекламните си кампании.

Всички данни, събирани и използвани от Google в настройката „Продукти и услуги на Google“, са предмет на условията за защита на данните между администратори и за целите на ОРЗД Google е независим администратор на такива данни.

Моделиране на приноса и статистика за бизнеса

Обобщените и анонимни данни могат да се използват за създаване на функции и публикации, които да Ви помогнат да разбирате по-добре случващото се в целия отрасъл. Когато споделяте данни за моделиране и сравнителен анализ, те се обобщават с данни от други уебсайтове и приложения и се анонимизират, така че да не могат да се използват за идентифициране на организацията, профила или потребителите Ви.

Когато тази настройка е изключена, пак е възможно да се обменят данни между Анализ и другите продукти на Google, изрично свързани със собственост в профила Ви.

Включването на тази настройка е от полза за Вас, тъй като данните от Анализ може да се използват за създаване на по-добри инструменти и предоставяне на насоки, които да подпомогнат маркетинговата Ви дейност и анализите Ви. Данните от сравнителния анализ Ви дават възможност да разберете какво е мястото Ви в отрасъла и допринасят за изследователски анализи, които разкриват важни пазарни тенденции, като увеличаването на мобилния трафик от година на година.

Техническа поддръжка

Понякога представители на екипа на Анализ за поддръжка трябва да получат достъп до профила Ви, за да предоставят услуги и да отстраняват технически проблеми. Когато тази настройка е включена, представителите на екипа ни за поддръжка могат да имат достъп до данните Ви, за да Ви помагат при решаването на технически проблеми. Ако я изключите, възможно е да не могат да Ви помогнат за отстраняването на проблемите.

Включването на тази настройка е от полза за Вас, тъй като екипът за поддръжка от Google може да има достъп до профила Ви, за да Ви помага при отстраняването на неизправности и намирането на решения, ако подадете сигнал за проблем в профила си.

Специалисти по профилите

Специалистите на Google по маркетинг и продажби са обучени да намират начини за подобряването на практическата Ви работа с продуктите на Google. Когато включите първата настройка, те ще могат да разгледат и оценят ефикасността на различните стратегии за внедряване и профилни конфигурации. Потребителите със стандартни профили и профили в Анализ 360 могат да се възползват от подобрената маркетингова комуникация с предложения за използване. Потребителите с профили в Анализ 360 могат да търсят съвети за оптимизиране от специалиста си по продажбите. Когато включите втората настройка, всички експерти по продажбите от Google ще могат да имат достъп и до профила Ви, за да Ви предлагат по-персонализирани препоръки.

Включването и на двете настройки е от полза за Вас, тъй като екипът за продажби на Анализ може да Ви помогне да оптимизирате рекламните си разходи, например като Ви предложи препоръки въз основа на анализ на ефективността на ключовите Ви думи. Екипът за маркетинг на Анализ може да предложи варианти за подобряване на придобиването или други стратегически подобрения чрез ежемесечен отчет за ефективността, изпращан по имейл.

Условия за защита на данните между администратори

Когато клиентите на Google Анализ активират настройката за споделяне на данни за „Продукти и услуги на Google“, за целите на ОРЗД Google представлява администратор на данните, които се споделят и използват съгласно с тази настройка.

Научете повече за условията за защита на данните между администратори

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false
true
69256
false
false