[GA4] Implementacja zdarzeń Universal Analytics z tagu analytics.js za pomocą tagu gtag.js

Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn korzystających z tagu gtag.js do implementowania w usługach Google Analytics 4 zdarzeń związanych ze stylem Kategoria, Działanie lub Etykieta.

W usłudze Universal Analytics zaimplementowanej za pomocą tagu gtag.js („UA-XXXXXXXX”) zdarzenia są skonfigurowane jako osobne rodzaje działań. Służą do tego wymiary Kategoria zdarzenia, Działanie i Etykieta oraz dane Wartość zdarzenia. Zbierane dane są widoczne w raportach i nie ma żadnych ograniczeń liczby wartości różnych zdarzeń, wymiarów ani danych.

W usłudze Google Analytics 4 każde „działanie” jest „zdarzeniem”, więc nie ma już rozróżnienia między rodzajami działań.

Rodzaje zdarzeń w usłudze Google Analytics 4

Zdarzenia w usłudze Google Analytics 4 dzielą się na 4 kategorie: zbierane automatycznie, objęte pomiarem zaawansowanym, zalecane i niestandardowe.

 1. Zdarzenia zbierane automatycznie są rejestrowane samoczynnie w ramach podstawowego zbierania danych.
 2. Pomiar zaawansowany obejmuje zdarzenia, które można włączać i wyłączać w usłudze Google Analytics 4 za pomocą interfejsu Administracja. Zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym NIE WYMAGAJĄ dodawania/modyfikowania kodu w witrynie ani aplikacji.
  • Pamiętaj, że gdy zdarzenia są/pozostają zaimplementowane jako pojedyncze zdarzenia i są dodatkowo rejestrowane w ramach pomiaru zaawansowanego, będą one rejestrowane dwukrotnie.Jeśli wysyłasz zdarzenie zarówno do usługi Universal Analytics, jak i do usługi Google Analytics 4, możesz dodać w zdarzeniu parametr „send_to”, by podać odpowiedni identyfikator usługi Universal Analytics. W ten sposób zdarzenie będzie trafiać tylko do usługi Universal Analytics, a nie do usługi Google Analytics 4.
  • Uwaga techniczna: pomiar zaawansowany nie korzysta z klas ani identyfikatorów HTML w przeciwieństwie do sytuacji, gdy funkcję reguł lub zmiennych dla zdarzeń pełnią właśnie klasy i identyfikatory HTML, jak w przypadku implementacji za pomocą Menedżera tagów Google.

 1. Zdarzenia zalecane to zaimplementowane przez Ciebie ręcznie zdarzenia, które mają nazwy i parametry ustalone przez Google. Zdarzenia zalecane umożliwiają korzystanie z obecnych i przyszłych funkcji raportowania, które są niedostępne w przypadku zdarzeń niestandardowych (czyli takich, którym samodzielnie nadajesz nazwy). Zdarzenia zalecane występują w przypadku:
 1. Zdarzenia niestandardowe to zdarzenia, które nazywasz i implementujesz samodzielnie.

Sprawdzone metody implementacji zdarzeń

 1. W miarę możliwości korzystaj ze zdarzeń zbieranych automatycznie i objętych pomiarem zaawansowanym, zamiast implementować zdarzenia samodzielnie.
 2. Jeśli niezbędne zdarzenie nie jest zbierane automatycznie ani objęte pomiarem zaawansowanym, poszukaj zdarzenia zalecanego, które możesz zaimplementować.
 3. Zdarzenia niestandardowe stosuj tylko wtedy, gdy zdarzenia z kategorii (1) i (2) nie spełniają Twoich wymagań.

Zrób spis wszystkich zdarzeń używanych w Twojej usłudze Universal Analytics i sprawdź, czy zdarzenia zbierane automatycznie i objęte pomiarem zaawansowanym będą mogły przejąć wszystkie ich funkcje w usłudze Google Analytics 4. Najpierw skup się właśnie na tych zdarzeniach, ponieważ nie trzeba ich umieszczać ręcznie w kodzie podczas migracji.

Zdarzenia zaimplementowane ręcznie (np. zdarzenia zalecane i niestandardowe)

Usługi Google Analytics 4 i Universal Analytics mają różne struktury danych zdarzeń.

 • W usłudze Universal Analytics zdarzenia zawierają pola „Kategoria zdarzenia”, „Akcja zdarzenia”, „Etykieta zdarzenia” i „Wartość zdarzenia”, a poza tym można do nich dodawać wymiary niestandardowe.
 • W usłudze Google Analytics 4 zdarzenie zaimplementowane ręcznie składa się z pola „Nazwa zdarzenia”, parametrów zbieranych automatycznie i parametrów określonych ręcznie. Te ostatnie zastępują pola zdarzenia z usługi Universal Analytics i można ich używać do określania dodatkowych informacji rejestrowanych ze zdarzeniem.

Prawidłowe i bezpośrednie przekształcenie zdarzenia usługi Universal Analytics (zaimplementowanego w kodzie analytics.js) w zdarzenie usługi Google Analytics 4 może wyglądać tak:

Zdarzenie usługi UA (określone za pomocą analytics.js)

ga('send', 'event', 'Videos', 'play', 'Kampania jesienna');

LUB

ga('send', {

hitType: 'event',

eventCategory: 'Videos',

eventAction: 'play',

eventLabel: 'Kampania jesienna'

});

Zdarzenie usługiGoogle Analytics 4 (określone za pomocą gtag.js)

gtag('event', 'play', {

'eventCategory': 'Videos',

'eventLabel': 'Kampania jesienna'

});

Konwencje nazewnictwa zdarzeń implementowanych ręcznie

Jeśli używasz wartości „Nazwa zdarzenia”, która nie jest jedną z nazw zdarzeń zbieranych automatycznie ani jedną z nazw zdarzeń objętych pomiarem zaawansowanym, Twoje zdarzenie zostanie zaliczone do zdarzeń zbieranych ręcznie.


Możesz używać maksymalnie 500 różnych nazw zdarzeń. Aby zachować zgodność z dodatkowymi funkcjami raportowania i przyszłymi opcjami usług Google Analytics 4, które będą się trzymać tych konwencji nazewnictwa, używaj zalecanych nazw zdarzeń, jeśli tylko to możliwe.

Parametry zdarzenia

Parametrów możesz używać, jeśli chcesz ze zdarzeniem wysyłać informacje wykraczające poza parametry zbierane automatycznie. Wszystkie zbierane przez Ciebie parametry są dostępne w przypadku definicji odbiorców i w narzędziu BigQuery.

Działanie parametrów

Parametr może zawierać nieograniczoną liczbę niepowtarzalnych wartości. Podczas konfigurowania usługi Google Analytics 4 i usługi Universal Analytics musisz jednak pamiętać o pewnych ważnych ograniczeniach i zależnościach.

 • Możesz wysyłać maksymalnie 25 parametrów niestandardowych na zdarzenie, a każda wartość może się składać z co najwyżej 100 znaków. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji „Limity rejestrowania zdarzeń”.
 • Obowiązuje limit 50 wymiarów niestandardowych i 50 danych niestandardowych na usługę.

Rekomendacje

 1. Zacznij zbierać dane. Nie rejestruj jeszcze parametrów. Sprawdź dane zdarzenia w BigQuery.
 2. Sprawdź, które z dotychczasowych zdarzeń są już zbierane automatycznie lub objęte pomiarem zaawansowanym.
 3. W miarę możliwości zaimplementuj zalecane zdarzenia.
 4. W razie potrzeby zarejestruj parametry.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false