[GA4] Az analytics.js-ből származó Universal Analytics-események megvalósítása a gtag.js segítségével

Ez a cikk azoknak a webhelytulajdonosoknak szól, akik a gtag.js segítségével valósítanak meg kategória/művelet/címke stílusú eseményeket a Google Analytics 4-tulajdonokban.

A gtag.js kódrészlettel („UA-XXXXXXXX”) implementált Universal Analytics-tulajdonokban a rendszer külön lekérési típusként, az Eseménykategória, a Művelet és a Címke dimenzió, valamint az Eseményérték mutató használatával implementálja az eseményeket. Ha gyűjt ilyen eseményeket, akkor a jelentésekben megtekintheti őket. A különböző események, dimenziók és mutatóértékek száma nincs korlátozva.

A Google Analytics 4-tulajdonokban minden „lekérés” egy „esemény”, vagyis a rendszer már nem különbözteti meg a lekéréstípusokat.

A Google Analytics 4-tulajdonok eseménytípusai

A Google Analytics 4-tulajdonok eseményei négy csoportba sorolhatók: automatikusan gyűjtött események, továbbfejlesztett méréssel gyűjtött események, javasolt események és egyéni események.

 1. Az automatikusan gyűjtött eseményeket automatikusan, alapszintű adatgyűjtéssel gyűjti a rendszer.
 2. A továbbfejlesztett méréssel olyan események gyűjthetők, amelyek be- vagy kikapcsolhatók a Google Analytics 4-tulajdonok Adminisztrálás felületén. A továbbfejlesztett méréssel gyűjtött események esetében NEM SZÜKSÉGES kódot hozzáadni a webhelyhez vagy az alkalmazáshoz, illetve módosítani az ott lévő kódot.
  • Ne feledje, hogy ha bizonyos eseményeket egyéni eseményként implementál, majd ugyanezeket az eseményeket a továbbfejlesztett méréssel is gyűjti, akkor kétszer naplózza majd őket a rendszer.Ha egy eseményt a Universal Analytics-tulajdonnak és a Google Analytics 4-tulajdonnak egyaránt elküld, akkor a releváns Universal Analytics-tulajdonazonosító meghatározására szolgáló „send_to” paramétert hozzá kell adnia az eseményhez. Ekkor az eseményt csak a Universal Analytics-tulajdon kapja meg, a Google Analytics 4-tulajdon nem.
  • Technikai megjegyzés: A továbbfejlesztett mérés nem HTML-azonosítókon vagy osztályokon alapul. Ez eltér például az olyan esetektől, amikor a Google Címkekezelővel HTML-azonosítókat vagy osztályokat használ aktiválási szabályként vagy változóként az eseményekhez (például linkekre leadott kattintásokhoz vagy letöltésekhez).

 1. A javasolt események olyan események, amelyeket manuálisan kell implementálni, de a Google által előre meghatározott nevekkel és paraméterekkel rendelkeznek. A javasolt eseményekkel olyan meglévő és a jövőben bevezetendő jelentéskészítési funkciók biztosíthatók, amelyek az egyéni (Ön által elnevezett) eseményekkel nem használhatók. A következő megoldásokhoz használhatók javasolt események:
 1. Az egyéni események olyan események, amelyeket Ön nevezhet el, illetve implementálhat.

Az események implementálásának bevált módszerei

 1. Ha megoldható, az események manuális implementálása helyett célszerű automatikusan gyűjtött és továbbfejlesztett mérési eseményeket használni.
 2. Ha a kívánt eseményt a rendszer nem gyűjti automatikusan, és az esemény továbbfejlesztett méréssel sem gyűjthető, használjon javasolt eseményt.
 3. Csak akkor használjon egyéni eseményt, ha a fent említett megoldások egyike sem felel meg az igényeinek.

Vegye számba a Universal Analytics-tulajdonban használt eseményeket, és mérje fel, hogy az automatikusan gyűjtött és a továbbfejlesztett mérési események kielégítik-e a Google Analytics 4-tulajdonhoz kapcsolódó igényeit. Ezeket az eseményeket NEM kell manuálisan kódolni az áttelepítéshez, ezért először rájuk összpontosítson.

Manuálisan implementált események (vagyis javasolt és egyéni események)

A Google Analytics 4-tulajdonok és a Universal Analytics-tulajdonok eseményeinek adatstruktúrája eltér.

 • A Universal Analytics-tulajdonok eseményei az „Eseménykategória”, az „Eseményművelet”, az „Eseménycímke” és az „Eseményérték” mezőket tartalmazzák, ezenkívül pedig egyéni dimenziókat is hozzájuk lehet adni.
 • A Google Analytics 4-tulajdonok manuálisan implementált eseményei az „Eseménynév” mezőt, az automatikusan gyűjtött paramétereket, valamint a manuálisan megadott paramétereket tartalmazzák. Ezek a manuálisan megadott paraméterek felülírják a Universal Analytics-tulajdonokból származó eseménymezőket, és a használatukkal az eseményre vonatkozó további információk is megadhatók.

A Universal Analytics-tulajdonok (analytics.js kódrészletben implementált) eseményeinek Google Analytics 4-tulajdon eseményeire történő érvényes és közvetlen fordítása a következőképpen nézhet ki:

UA-tulajdon eseménye (az analytics.js használatával)

ga('send', 'event', 'Videos', 'play', 'Fall Campaign');

VAGY

ga('send', {

hitType: 'event',

eventCategory: 'Videos',

eventAction: 'play',

eventLabel: 'Fall Campaign'

});

Google Analytics 4-tulajdon eseménye (a gtag.js használatával)

gtag('event', 'play', {

'eventCategory': 'Videos',

'eventLabel': "'Fall Campaign'

});

A manuálisan implementált események elnevezése

Ha az „Eseménynév” érték nem szerepel az automatikusan gyűjtött események neveit tartalmazó listában, illetve nem továbbfejlesztett méréssel gyűjtött esemény neve, akkor az esemény manuálisan gyűjtött eseménynek számít.


Legfeljebb 500 különböző „Eseménynév” használható. Lehetőleg javasolt eseményneveket használjon, ezek a nevek ugyanis kompatibilisek a Google Analytics 4-tulajdonok további, az ilyen elnevezési szabályokon alapuló jelentéskészítési, illetve jövőbeli funkcióival.

Eseményparaméterek

Ha az eseménnyel az automatikusan gyűjtött paraméterek által elküldötteken kívül más adatokat is el szeretne küldeni, használhat paramétereket. Az összegyűjtött paraméterek használhatók a közönségdefiníciókhoz, illetve a BigQuery rendszerben.

A paraméterek viselkedése

A paraméterek korlátlan számú egyedi értéket tartalmazhatnak. Vannak azonban olyan fontos korlátozások és viselkedések, amelyeket figyelembe kell vennie, ha a Universal Analytics-tulajdon mellett Google Analytics 4-tulajdont is beállít.

 • Eseményenként legfeljebb 25 egyéni paraméter küldhető, és az egyes paraméterértékek legfeljebb 100 karakter hosszúak lehetnek. További információt az „Eseménygyűjtés korlátozásai” című részen talál.
 • Összesen 50 egyéni dimenzió és 50 egyéni mutató adható meg tulajdononként.

Javaslatok

 1. Kezdje meg az adatok gyűjtését. Még ne regisztrálja a paramétereket. Tekintse át az eseményadatokat a Big Query szolgáltatásban.
 2. Nézze át, hogy a meglévő események közül melyek automatikusan gyűjtött események és továbbfejlesztett mérési események.
 3. He lehetséges, javasolt eseményeket implementáljon.
 4. Szükség szerint regisztrálja a paramétereket.
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
Keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
69256
false