Edytowanie ustawień widoku

Dostosuj nazwę widoku, strefę czasową, parametry wyszukiwania w witrynie i inne ustawienia.

Po utworzeniu widoku możesz edytować jego ustawienia. Zauważ, że dla usług internetowych jest więcej ustawień widoku niż dla usług aplikacji. Jeśli edytujesz widok dla usługi aplikacji, wiele z poniższych opcji nie będzie widocznych.

 

Do edycji ustawień widoku potrzebne są uprawnienia do edycji. Aby edytować ustawienia widoku danych:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do widoku danych, w którym chcesz zmienić ustawienia.
 3. W kolumnie WIDOK kliknij Ustawienia widoku.
 4. Informacje ogólne:
  • Nazwa widoku: nazwa wyświetlana na liście widoków danych.
  • URL witryny: nazwa domeny śledzonej witryny, np. www.mojawitryna.com. Ta informacja jest również wykorzystywana w raportach dotyczących treści (w tym w nakładce Analytics na stronę).
  • Kraj lub terytorium strefy czasowej: kraj lub terytorium i strefa czasowa, którą chcesz zastosować jako granicę dnia dla swoich raportów, niezależnie od pochodzenia danych. Jeśli np. wybierzesz USA, strefa czasowa Los Angeles, to początek i koniec każdego dnia będzie określany za pomocą tego czasu, nawet jeśli dane działanie będzie pochodzić z Nowego Jorku, Londynu lub Moskwy.

   Jeśli wybierzesz strefę czasową z czasami zimowym i letnim, Analytics automatycznie dostosuje godzinę. Jeśli nie chcesz, by Analytics samodzielnie zmieniał czas z zimowego na letni i na odwrót, zamiast lokalnej strefy czasowej możesz wybrać czas uniwersalny Greenwich.

   Zmiana strefy czasowej będzie widoczna tylko w datach przyszłych i nie będzie stosowana wstecz. Jeśli zmienisz ustawienia strefy czasowej dla istniejącego widoku, możesz zauważyć w swoich danych nagły spadek lub wzrost wartości. Może to być spowodowane przesunięciem czasu na koncie odpowiednio w przód lub w tył. Przez krótki okres po zmianie ustawień, do momentu przetworzenia zmiany przez nasze serwery, dane w raportach mogą odnosić się do ustawień starej strefy czasowej.
  • Strona domyślna: strona, która wczytuje się, gdy użytkownik wpisze w pasku adresu domenę Twojej witryny. Jeżeli na przykład wpisanie domeny www.example.com powoduje wczytanie strony www.example.com/index.html, w tym polu tekstowym wpisz index.html. Nazwa strony może być różna w zależności od konfiguracji serwera sieciowego. Najpopularniejsze nazwy to index.html i default.html.

   Ważne jest poprawne zidentyfikowanie tej strony. Jeśli nie znasz nazwy strony, nie wypełniaj tego pola. Ta opcja wpływa na sposób wyświetlania informacji o stronie w raportach.
  • Wyklucz parametry zapytania z URL-a: dowolne parametry zapytania lub unikatowe identyfikatory sesji (np. sessionid, vid), które pojawiają się w URL-ach, a nie powinny znaleźć się w raportach. Wpisz je na tę listę, oddzielając przecinkami.

   W tym ustawieniu wielkość liter ma znaczenie, a limit znaków wynosi 2048.

   Poza tym identyfikowane tutaj parametry są wykluczane przed zastosowaniem filtrów, więc pamiętaj o podaniu ich w takiej samej postaci, w jakiej pojawiają się w oryginalnych, niefiltrowanych identyfikatorach URI. Częstym błędem jest zastosowanie filtrów i późniejszy powrót do tych ustawień, by zidentyfikować parametry zapytania w takiej postaci, w jakiej występują w filtrowanych raportach, bez zastosowania się do wymagania związanego z wielkością liter w tym ustawieniu.

   Jeśli na przykład oryginalny identyfikator URI to /Section1?ParameterA=nazwa, a Ty użyjesz filtru, by w raportach zmienić go na /section1?parametera=nazwa, parametr zapytania powinien zostać zidentyfikowany jako ParameterA
  • Waluta wyświetlana jako: (USD, JPY, EUR itp.).
  • Filtrowanie robotów: wybierz tę opcję, aby wykluczyć sesje znanych robotów.
 5. Wyszukiwanie w witrynie: zapoznaj się z artykułem Konfiguracja wyszukiwania w witrynie.
 6. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?