Rediger datautvalgsinnstillinger

Oppdater datautvalgsnavn, tidssone, parametere for nettstedsøk og andre innstillinger.

Når du har laget et datautvalg, kan du redigere innstillingene for datautvalget. Vær oppmerksom på at det finnes flere datautvalgsinnstillinger for nettområder enn for appområder. Hvis du redigerer et datautvalg i et appområde, er det mange av alternativene som er oppført nedenfor, som ikke vises.

 

Du må ha redigeringstillatelse for å kunne redigere datautvalgsinnstillinger. Slik endrer du innstillinger for rapporteringsvisninger:

 1. Logg på Google Analytics..
 2. Klikk på Administrator, og gå til rapporteringsvisningen du ønsker å endre innstillingene for.
 3. Klikk på Innstillinger for rapporteringsvisning i RAPPORTERINGSVISNING-kolonnen.
 4. Generell informasjon:
  • Navn på datautvalg: Navnet som vises i listen over datautvalg.
  • Nettadressen til nettstedet: Domenenavnet på nettstedet du sporer, for eksempel www.mysite.com. Denne informasjonen brukes også av innholdsrapporter, deriblant Analytics for sider.
  • Tidssone for land eller territorium: Her angir du hvilken tidssone og hvilket land eller territorium du skal bruke som dagsgrense i rapportene dine, uavhengig av hvor dataene stammer fra. Hvis du for eksempel velger USA, Los Angeles Time, beregnes starten på og slutten av hver dag ut fra tidssonen Los Angeles Time, selv om treffet kommer fra New York, London eller Moskva.

   Hvis du velger en tidssone som tar høyde for sommertid, justerer Analytics automatisk i henhold til dette. Hvis du ikke vil at Analytics skal justere for sommertid, kan du bruke Greenwich Mean Time i stedet for den lokale tidssonen.

   Hvis du endrer tidssonen, påvirkes bare fremtidige data. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft. Hvis du endrer tidssonen for et eksisterende datautvalg, kan det hende du ser et flatt punkt eller en topp i dataene dine. Dette kan skyldes tidssoneforskyvningen, henholdsvis fremover eller bakover. Det er mulig at det fortsatt vises til den gamle tidssonen i rapportdataene i en kort periode etter at du har oppdatert innstillingene dine, inntil endringen er behandlet av tjenerne våre.
  • Standardside: Dette er nettsiden som lastes inn når en bruker skriver inn domenet for nettstedet ditt i adresselinjen. Hvis www.example.come/index.html lastes inn når du for eksempel skriver inn www.example.com, skriver du inn index.html i dette tekstfeltet. Navnet på siden varierer etter konfigureringen av nettjeneren, men vanlige navn er indeks.html og standard.html.

   Det er viktig at denne siden identifiseres på riktig måte. Hvis du ikke kjenner til navnet på denne siden, lar du feltet stå tomt. Dette alternativet påvirker hvordan sideopplysninger vises i rapportene dine.
  • Utelat parametere for nettadressesøk: Du kan utelate eventuelle søkeparametere eller unike ID-er for økter (f.eks. sessionid eller vid) som vises i nettadressene dine, fra rapportene dine. Angi verdiene i en kommadelt liste.

   Det skilles mellom store og små bokstaver i denne innstillingen. Den øvre grensen for antall tegn er 2048.

   Parametrene du identifiserer her, blir dessuten ekskludert før filtre tas i bruk. Dette fordrer at du her må identifisere parametrene akkurat slik de fremstår i de opprinnelige, ufiltrerte URI-ene. Mange gjør den feilen at de bruker filtre, for så å gå tilbake til disse innstillingene for å identifisere søkeparameterne slik de vises i de filtrerte rapportene deres. Dermed overser de denne innstillingens krav for bruk av små og store bokstaver.

   Hvis den opprinnelige URI-en for eksempel er /Section1?ParameterA=noe, og du bruker et filter for å endre den til /section1?parametera=noe for rapportene dine, må du her identifisere søkeparameteren som ParameterA
  • Valuta vist i: (USD, JPY, EUR osv.)
  • Søkerobotfiltrering: Velg dette alternativet for å ekskludere økter fra kjente søkeroboter.
 5. Nettstedsøk: Les Konfigurering av nettstedsøk.
 6. Klikk på Lagre for å lagre endringene.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?