Redigering av datautvalgsinnstillinger

Du må ha redigeringstillatelse for å kunne redigere datautvalgsinnstillinger.

Når du har laget et datautvalg, kan du redigere innstillingene etter behov.

Vær oppmerksom på at det finnes flere datautvalgsinnstillinger for nettområder enn for appområder. Hvis du redigerer et datautvalg i et appområde, er det mange av alternativene som er oppført nedenfor, som ikke blir vist i menyen.

Slik redigerer du datautvalgsinnstillinger:

 1. Klikk på Administrator øverst på en Analytics-side.
 2. Bruk menyen i Vis-kolonnen for å velge datautvalget du ønsker å redigere.
 3. Klikk på Innstillinger for datautvalg.
 4. Generell informasjon:
  • Navn på datautvalg: Navnet som vises i listen over datautvalg.
  • Nettadressen til nettstedet: Domenenavnet på nettstedet du sporer, for eksempel www.mysite.com. Denne informasjonen brukes også av innholdsrapporter, deriblant Analytics for sider.
  • Tidssone for land eller territorium: Her angir du hvilken tidssone og hvilket land eller territorium du skal bruke som dagsgrense i rapportene dine, uavhengig av hvor dataene stammer fra. Hvis du velger USA, Stillehavskysten, beregnes starten på og slutten av hver dag ut fra tidssonen Stillehavskysten, selv om treffet kommer fra New York, London eller Moskva.

   Hvis du endrer tidssonen, påvirkes bare fremtidige data, ikke tidligere data. Hvis du endrer tidssonen for et eksisterende datautvalg, kan det hende du ser et flatt punkt eller en topp i dataene dine. Dette kan skyldes tidssoneforskyvningen, henholdsvis fremover eller bakover. Det er mulig at rapportdataene fortsatt viser til den gamle tidssonen i en kort periode etter at du har oppdatert innstillingene dine, inntil tjenerne har behandlet endringen.
  • Standardside: Dette er nettsiden som lastes inn når en bruker skriver inn domenet for nettstedet ditt i adresselinjen. Hvis for eksempel www.example.com laster inn www.example.come/indeks.html, angir du indeks.html i dette tekstfeltet. Navnet på siden varierer etter konfigureringen av nettjeneren, men vanlige navn er indeks.html og standard.html.
   Det er viktig at denne siden identifiseres på riktig måte. Hvis du ikke kjenner til navnet på denne siden, lar du feltet stå tomt. Dette alternativet påvirker hvordan sideopplysninger vises i rapportene dine.
  • Utelat parametere for nettadressesøk: Du kan utelate eventuelle søkeparametere eller unike ID-er for økter (f.eks. sessionid eller vid) som vises i nettadressene dine, fra rapportene dine. Angi verdiene i en kommadelt liste.

   Det skilles mellom store og små bokstaver i denne innstillingen. Den øvre grensen for antall tegn er 2048.

   Parametrene du identifiserer her, blir dessuten ekskludert før filtre tas i bruk. Dette fordrer at du her må identifisere parametrene akkurat slik de fremstår i de opprinnelige, ufiltrerte URI-ene. Mange gjør den feilen at de bruker filtre, for så å gå tilbake til disse innstillingene for å identifisere søkeparametrene slik de vises i de filtrerte rapportene deres. Dermed overser de denne innstillingens krav for bruk av små og store bokstaver.

   Hvis for eksempel den opprinnelige URI-en er /Section1?ParameterA=noe og du bruker et filter for å endre den til /section1?parametera=noe for rapportene dine, må du identifisere den som ParameterA.
  • Valuta vist i: USD, yen, euro osv.
  • Søkerobotfiltrering: Velg dette alternativet for å ekskludere økter fra kjente søkeroboter.
 5. Innstillinger for netthandel:
  • Ja, det er et netthandelsnettsted: Aktiver netthandelsrapportering for datautvalget.
  • Ikke et nettsted for netthandel: Deaktiver netthandelsrapportering for datautvalget.
 6. Sammenkoblede AdWords-kontoer:
  • Se hvilke AdWords-kontoer som er koblet til dette datautvalget. Data fra disse sammenkoblede kontoene vises i AdWords-rapportene for dette datautvalget. Du implementerer AdWords-kontokobling på områdenivå, under AdWords-sammenkobling.
 7. Nettstedsøk:
  • Sporing av nettstedsøk: Velg å ta med eller utelate nettstedsøkedata i rapportene. Hvis du velger Ikke spor nettstedsøk, vises det ingen data i Nettstedsøk-rapporten.
  • Søkeparameter: Bokstaver, ord og symboler som angir en intern søkeparameter, som for eksempel søk. Angi opptil fem parametre, atskilt med komma. Merk av i ruten for å strippe parametrene fra nettadressene i rapportene dine.
  • Kategorier av nettstedsøk: Velg dette alternativet hvis du bruker kategorier for å begrense det interne nettstedsøket ditt. Hvis du for eksempel selger klær, kan du bruke Bukser og Gensere som kategorier en bruker må velge i en søkemeny.
  • Kategoriparameter (dette alternativet vises kun hvis Kategorier av nettstedsøk er valgt): Angi søkeparametrene for nettadressekategorien (dvs. cat).
 8. Klikk på Bruk for å lagre endringene.

Du kan også slette datautvalget ved å klikke på Slett dette datautvalget nederst på siden. Hvis du ønsker mer informasjon om konsekvensene av å slette et datautvalg, kan du gå til Sletting av datautvalg.