Redigering av datautvalgsinnstillinger

Oppdater datautvalgsnavn, tidssone, parametere for nettstedsøk og andre innstillinger.

Når du har laget et datautvalg, kan du redigere innstillingene for datautvalget. Vær oppmerksom på at det finnes flere datautvalgsinnstillinger for nettområder enn for appområder. Hvis du redigerer et datautvalg i et appområde, er det mange av alternativene som er oppført nedenfor, som ikke blir vist i menyen.

Du må ha redigeringstillatelse for å kunne redigere datautvalgsinnstillinger. Slik redigerer du datautvalgsinnstillinger:

 1. Logg på Google Analytics-kontoen din.
 2. Velg Administrator-fanen, og gå til datautvalget du vil endre innstillingene i.
 3. Klikk på Innstillinger for datautvalg i DATAUTVALG-kolonnen.
 4. Generell informasjon:
  • Navn på datautvalg: Navnet som vises i listen over datautvalg.
  • Nettadressen til nettstedet: Domenenavnet på nettstedet du sporer, for eksempel www.mysite.com. Denne informasjonen brukes også av innholdsrapporter, deriblant Analytics for sider.
  • Tidssone for land eller territorium: Her angir du hvilken tidssone og hvilket land eller territorium du skal bruke som dagsgrense i rapportene dine, uavhengig av hvor dataene stammer fra. Hvis du velger USA, Stillehavskysten, beregnes starten på og slutten av hver dag ut fra tidssonen Stillehavskysten, selv om treffet kommer fra New York, London eller Moskva.

   Hvis du endrer tidssonen, påvirkes bare fremtidige data, ikke tidligere data. Hvis du endrer tidssonen for et eksisterende datautvalg, kan det hende du ser et flatt punkt eller en topp i dataene dine. Dette kan skyldes tidssoneforskyvningen, henholdsvis fremover eller bakover. Det er mulig at rapportdataene fortsatt viser til den gamle tidssonen i en kort periode etter at du har oppdatert innstillingene dine, inntil tjenerne har behandlet endringen.
  • Standardside: Dette er nettsiden som lastes inn når en bruker skriver inn domenet for nettstedet ditt i adresselinjen. Hvis for eksempel www.example.com laster inn www.example.come/indeks.html, angir du indeks.html i dette tekstfeltet. Navnet på siden varierer etter konfigureringen av nettjeneren, men vanlige navn er indeks.html og standard.html.
   Det er viktig at denne siden identifiseres på riktig måte. Hvis du ikke kjenner til navnet på denne siden, lar du feltet stå tomt. Dette alternativet påvirker hvordan sideopplysninger vises i rapportene dine.
  • Utelat parametere for nettadressesøk: Du kan utelate eventuelle søkeparametere eller unike ID-er for økter (f.eks. sessionid eller vid) som vises i nettadressene dine, fra rapportene dine. Angi verdiene i en kommadelt liste.

   Det skilles mellom store og små bokstaver i denne innstillingen. Den øvre grensen for antall tegn er 2048.

   Parametrene du identifiserer her, blir dessuten ekskludert før filtre tas i bruk. Dette fordrer at du her må identifisere parametrene akkurat slik de fremstår i de opprinnelige, ufiltrerte URI-ene. Mange gjør den feilen at de bruker filtre, for så å gå tilbake til disse innstillingene for å identifisere søkeparametrene slik de vises i de filtrerte rapportene deres. Dermed overser de denne innstillingens krav for bruk av små og store bokstaver.

   Hvis for eksempel den opprinnelige URI-en er /Section1?ParameterA=noe og du bruker et filter for å endre den til /section1?parametera=noe for rapportene dine, må du identifisere den som ParameterA.
  • Valuta vist i: USD, yen, euro osv.
  • Søkerobotfiltrering: Velg dette alternativet for å ekskludere økter fra kjente søkeroboter.
 5. Nettstedsøk: Les Konfigurering av nettstedsøk.
 6. Klikk på Lagre for å lagre endringene.

Var denne artikkelen nyttig?