Úprava nastavení výběru dat

Aktualizujte název výběru dat, časové pásmo, parametry Vyhledávání na stránkách a další nastavení.

Po vytvoření výběru dat můžete upravit jeho nastavení. Pro webové služby je k dispozici více možností nastavení výběru dat než pro služby ve formě aplikací. Když upravujete výběr dat u služby ve formě aplikace, řada níže uvedených možností se v nabídce nezobrazí.

 

Pokud chcete upravit nastavení výběru dat, potřebujete oprávnění k úpravám. Úprava nastavení výběru dat:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics..
 2. Klikněte na položku Správce a přejděte k výběru dat, u kterého chcete změnit nastavení.
 3. Ve sloupci VÝBĚR DAT klikněte na možnost Nastavení výběru dat.
 4. Všeobecné údaje:
  • Název výběru dat: Název, který se zobrazí v seznamu výběrů dat.
  • Adresa URL webových stránek: doménový název webu, který sledujete, např. www.muj_web.cz. Tyto informace využívají i přehledy obsahu včetně přehledu Analýza na stránce.
  • Země nebo území časového pásma: Země nebo území a časové pásmo, podle kterého chcete určovat, kdy se v přehledech mění datum, bez ohledu na původ dat. Pokud například zvolíte USA – čas Los Angeles, začátek i konec každého dne se počítá na základě času v Los Angeles, i když požadavek na server přijde třeba z New Yorku, Londýna nebo Bruntálu.

   Pokud zvolíte časové pásmo s letním časem, služba Analytics provede příslušné změny automaticky. Pokud si nepřejete, aby služba Analytics prováděla úpravu podle letního času, můžete místo místního časového pásma použít čas GMT.

   Změna časového pásma se týká pouze nově zaznamenávaných údajů, neuplatní se tedy zpětně. Pokud změníte časové pásmo u existujícího výběru dat, můžete zaznamenat neobvyklý pokles nebo nárůst objemu údajů. Příčinou může být časový posun vpřed, resp. zpět. Přehledy mohou udávat původní časové pásmo ještě krátce po aktualizaci nastavení, dokud naše servery změnu nezpracují.
  • Výchozí stránka: Webová stránka, která se načte, když uživatel do adresního řádku zadá pouze doménu vašeho webu. Pokud se například při zadání výrazu www.example.com do adresního řádku má načíst stránka index.html, zadejte do tohoto pole index.html. Název stránky se liší v závislosti na konfiguraci webového serveru, obvykle se však jedná o názvy index.html nebo default.html.

   Důležité je, abyste název stránky zadali správně. Pokud název stránky neznáte, nechte pole prázdné. Tato možnost má vliv na to, jak se informace o stránce zobrazí v přehledech.
  • Vyloučit parametry v adrese URL: Všechny parametry dotazu nebo jedinečná ID relace (např. sessionid nebo vid), které se zobrazují ve vašich adresách URL a které nechcete zobrazit ve svých přehledech. Hodnoty zadejte jako seznam oddělený čárkami.

   Toto nastavení rozlišuje malá a velká písmena. Maximální počet znaků je 2048.

   Parametry, které zde uvedete, jsou navíc vyloučeny ještě před uplatněním filtrů, proto je musíte uvést přesně jako v původních nefiltrovaných identifikátorech URI. Častou chybou je uplatnit filtry a pak se vrátit k těmto nastavením a identifikovat parametry v URL podle filtrovaných přehledů. Tím ignorujte požadavek rozlišování velikosti písmen pro toto nastavení.

   Je-li například původní identifikátor URI /Sekce1?ParametrA=hodnota a pomocí filtru ho pro potřeby přehledů změníte na /sekce1?parametra=hodnota, musíte zde při identifikaci parametru v URL parametr uvádět jako ParametrA
  • Měna se zobrazuje jako: např. USD, Jen, Euro atd.
  • Filtrování robotů: Tuto možnost vyberte, pokud chcete vyloučit návštěvy ze známých robotů a prohledávačů.
 5. Vyhledávání na stránkách: Přečtěte si článek Nastavení vyhledávání na stránkách.
 6. Kliknutím na tlačítko Uložit změny uložíte.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?