Lägga till en ny vy

Skapa en ny vy för en befintlig egendom i ditt konto.
Du kan lägga till upp till 25 vyer i en egendom. Kontakta teknisk support om du vill höja gränsen.

Du måste ha redigeringsbehörighet om du vill lägga till vyer. Så här skapar du en vy:

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör och gå till kontot och egendomen där du vill lägga till vyn.
 3. I kolumnen VY klickar du på menyn och sedan på +Skapa vy.
 4. Välj Webbplats eller Mobilapp. Vad är skillnaden?
 5. Ange ett namn.
  Använd ett tydligt och beskrivande namn, så att du enkelt ser vilken information som finns i vyn.
 6. Välj Tidszon för rapport.
  Om ditt Analytics-konto är länkat till ett Google Ads-konto, ställs tidszonen automatiskt in på inställningen i Google Ads och då visas inte detta alternativ. Läs mer om hur inställningen Tidszon för rapport fungerar.
  • Inställningen av tidszonen påverkar bara hur informationen visas i rapporterna, inte hur du samlar in data. Om du till exempel väljer USA, Stillahavstid, bestäms början och slutet av varje dag utifrån Stillahavstid oavsett om besöken kommer från New York, London eller Moskva.
  • Om du ändrar tidszonen, påverkas bara ny data. Inställningen gäller inte retroaktivt. Om du ändrar tidszoninställningen efter att ha använt egendomen, kan det visas en topp eller dal i rapportinformationen. Rapporterna kan även innehålla den gamla tidszonen en kort tid efter att du har ändrat inställningen.
 7. (Endast för egendomar där User ID är aktiverat) Sätt växlingsknappen på om du vill skapa en User ID-vy. Om det gäller en rapportvy, behåller du växlingsknappen på AV.
 8. Klicka på Skapa vy.

När du har skapat en vy kan du öppna fliken Administratör igen och redigera vyinställningarna.

Om ditt Analytics-konto är länkat till ett Google Ads-konto importeras data från Google Ads-kontot automatiskt till de nya vyerna som du skapar i det kontot. Läs mer om hur du länkar ditt Analytics-konto till Google Ads.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?