Dodawanie nowego widoku

Tworzenie nowego widoku danych w usłudze istniejącej już na koncie
Do jednej usługi możesz dodać maksymalnie 25 widoków danych. Aby zwiększyć ten limit, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Do dodawania widoków danych potrzebne są uprawnienia do edycji. Aby skonfigurować widok danych:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja, a potem wejdź na konto i otwórz na nim usługę, do której chcesz dodać nowy widok danych.
 3. W kolumnie WIDOK DANYCH kliknij kolejno menu i +Utwórz widok danych.
 4. Kliknij Witryna lub Aplikacja mobilna. Czym różnią się te opcje?
 5. Wypełnij pole Nazwa.
  Użyj precyzyjnej, opisowej nazwy, po której łatwo będzie rozpoznać, jakie dane zawiera widok.
 6. Wybierz odpowiednią pozycję w menu Strefa czasowa raportowania.
  Jeśli Twoje konto Analytics jest połączone z kontem Google Ads, strefa czasowa jest automatycznie ustawiona według preferencji Google Ads i ta opcja się nie wyświetli. Więcej informacji o tym, jak działa ustawienie strefy czasowej raportowania.
  • Ustawienie strefy czasowej wpływa tylko na sposób wyświetlania danych w raportach, a nie na metodę ich gromadzenia. Jeśli na przykład wybierzesz Stany Zjednoczone – czas pacyficzny, początek i koniec każdego dnia będzie obliczany na podstawie czasu pacyficznego, niezależnie od tego, czy sesje pochodzą z Nowego Jorku, Londynu czy Moskwy.
  • Zmiana strefy czasowej będzie widoczna w datach przyszłych i nie działa wstecz. Jeśli zmienisz ustawienia strefy czasowej dla usługi, z której już korzystasz, możesz zauważyć w swoich danych nagły spadek lub wzrost danych raportowania. Po zmianie tego ustawienia dane w raportach mogą jeszcze przez krótki czas odnosić się do poprzedniej strefy czasowej.
 7. (Tylko w przypadku usług z włączoną funkcją User ID) Wybierz ustawienie WŁ., by utworzyć widok danych User ID. W przypadku widoku raportów pozostaw ustawienie WYŁ.
 8. Kliknij Utwórz widok.

Po utworzeniu widoku danych możesz wrócić na stronę Administracja i zmienić jego ustawienia.

Jeśli Twoje konto Analytics jest połączone z kontem Google Ads, dane z konta Google Ads są automatycznie importowane do każdego nowego widoku danych utworzonego na tym koncie Analytics. Więcej informacji o łączeniu konta Analytics z Google Ads.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?