Legg til et nytt datautvalg

Opprett et nytt datautvalg for et nåværende område i kontoen din.
Du kan legge til opptil 25 datautvalg i et område. Ta kontakt med kontoadministratoren din hvis du vil heve denne grensen.

Du må ha redigeringstillatelse for å kunne legge til datautvalg. Slik konfigurerer du et datautvalg:

 1. Logg på Google Analytics..
 2. Klikk på Administrator, og gå til kontoen og området du ønsker å legge til datautvalget i.
 3. Klikk på menyen i DATAUTVALG-kolonnen, og klikk deretter på Opprett et nytt datautvalg.
 4. Velg enten Nettsted eller App. Hva er forskjellen?
 5. Skriv inn et navn.
  Bruk et tydelig og beskrivende navn slik at du enkelt kan se hvilke data dette datautvalget inneholder, når du ser navnet i en liste.
 6. Velg rapporteringstidssone.
  Hvis Analytics-kontoen din er knyttet sammen med en Google Ads-konto, blir tidssonen automatisk fastsatt i samsvar med innstillingene i Google Ads-kontoen din, og dette alternativet blir ikke vist. Finn ut mer om hvordan innstillingen for rapporteringstidssone fungerer.
  • Tidssoneinnstillingen påvirker bare hvordan dataene blir vist i rapportene dine, ikke hvordan du samler inn data. Hvis du for eksempel velger tidssonen Pacific Time (UTC-8), som blant annet er gjeldende i deler av USA, blir starten og slutten av hver dag beregnet ut fra denne tidssonen, uavhengig av om øktene stammer fra New York, London eller Moskva.
  • Hvis du endrer tidssonen, påvirkes fremtidige data, ikke tidligere data. Du ser kanskje et flatt område eller en topp i rapportdataene hvis du oppdaterer tidsinnstillingen etter at du allerede har brukt dette området. Etter at du har oppdatert denne innstillingen, kan det hende at det refereres til den gamle tidssonen over en kortere tidsperiode.
 7. (Gjelder bare områder der User ID er slått på:) Slå vekslingsknappen for å opprette et User ID-datautvalg. For datautvalg for rapportering kan vekslingsknappen være AV.
 8. Klikk på Opprett et datautvalg.

Når du har opprettet et datautvalg, kan du gå tilbake til administratorsiden og redigere datautvalgsinnstillingene.

Hvis Analytics-kontoen din er koblet til en Google Ads-konto, blir data fra Google Ads-kontoen automatisk importert til eventuelle nye datautvalg du oppretter i den aktuelle kontoen. Finn ut mer om sammenkobling av Analytics-kontoen din og Google Ads.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?