Een nieuwe weergave toevoegen

Maak een nieuwe weergave voor een bestaande property in uw account.
U kunt maximaal 25 weergaven toevoegen aan een property. Als u deze limiet wilt verhogen, neemt u contact op met uw accountbeheerder.

U heeft rechten voor bewerken nodig om dataweergaven toe te voegen. Een weergave instellen:

 1. Log in bij Google Analytics..
 2. Klik op Beheerder en ga naar het account en de property waaraan u de weergave wilt toevoegen.
 3. Klik in de kolom WEERGAVE op het menu en vervolgens op Nieuwe weergave maken.
 4. Selecteer Website of App. Wat is het verschil?
 5. Geef een naam op.
  Gebruik een specifieke en beschrijvende naam, zodat u weet welke gegevens in deze dataweergave staan wanneer u de naam in de lijst ziet staan.
 6. Selecteer de Tijdzone voor rapportage.
  Als uw Analytics-account is gekoppeld aan een Google Ads-account, wordt de tijdzone automatisch ingesteld op uw Google Ads-voorkeur en wordt deze optie niet weergegeven. Meer informatie over hoe de instelling 'Tijdzone voor rapportage' werkt.
  • De tijdzone-instelling heeft alleen invloed op hoe gegevens in uw rapporten worden weergegeven en niet op de manier waarop u gegevens verzamelt. Als u bijvoorbeeld 'Verenigde Staten, Pacific time' kiest, wordt het begin en eind van elke dag berekend op basis van Pacific time, of sessies nu afkomstig zijn uit New York, Londen of Moskou.
  • Het wijzigen van uw tijdzone is uitsluitend van invloed op toekomstige gegevens en wordt niet met terugwerkende kracht toegepast. Als u de tijdzone bijwerkt terwijl u deze property al gebruikt, ziet u wellicht een plateau of een piek in uw rapportgegevens. In uw rapporten wordt gedurende een korte periode mogelijk nog de oude tijdzone weergegeven nadat u deze instelling heeft bijgewerkt.
 7. (Alleen voor property's waarvoor User ID is ingeschakeld) Zet de schakelaar op AAN om een nieuwe User ID-weergave te maken. Laat de schakelaar op UIT staan voor een rapportageweergave.
 8. Klik op Weergave maken.

Nadat u een dataweergave heeft gemaakt, kunt u teruggaan naar de pagina 'Beheerder' en de instellingen van de dataweergave bewerken.

Als uw Analytics-account is gekoppeld aan een Google Ads-account, worden gegevens uit het Google Ads-account automatisch geïmporteerd in een nieuwe dataweergave die u maakt in dat account. Meer informatie over het koppelen van uw Analytics-account en Google Ads.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?