Legg til en konto

Disse instruksjonene beskriver hvordan du legger til et nytt kontonivå i en eksisterende Google Analytics-konto. Når du oppretter en konto, oppretter du også et område og et datautvalg for denne kontoen automatisk. Disse nivåene danner strukturen i Google Analytics som gjør at du kan samle inn og analysere data.

Finn ut mer om strukturen til Google Analytics-kontoer, om områder og om datautvalg.

Det å opprette en konto er bare det første du må gjøre for å kunne bruke Google Analytics. Gjennomgå informasjonen i Fremgangsmåten videre (nedenfor) når du er ferdig, for å gå videre til neste trinn i prosessen.

Ingen erfaring med Google Analytics? Finn ut hvordan du registrerer deg og kommer i gang med Google Analytics.

Legg til en ny konto i Analytics-kontoen din

Du trenger redigeringstillatelse for å legge til kontoer i en eksisterende Google Analytics-konto.

Slik legger du til et nytt kontonivå i en eksisterende Google Analytics-konto:

 1. Logg på Google Analytics-kontoen din. Klikk på Administrator på menylinjen øverst på en side.
 2. Klikk på rullegardinmenyen i Konto-kolonnen og deretter på Opprett en ny konto.
 3. Velg Nettsted eller Mobilapp.
 4. Skriv inn et Kontonavn under Konfigurer kontoen din.
  Bruk et tydelig og beskrivende navn, slik at du enkelt kan se hva denne kontoen er til, når du ser navnet i kontolisten.
 5. Under Konfigurer området ditt skriver du inn Navn på nettsted eller Navn på app.
  Hvis du har tenkt å spore mer enn ett område i kontoen din, bør du velge et tydelig og beskrivende navn. For apper bør du ta med utgave- eller versjonsnummeret. Da blir det enklere å holde orden på appområdene i kontoen din.
 6. (Bare for nettet) Angi Nettstedsadresse.
  Du kan ikke opprette et område hvis nettadressen ikke er riktig formatert.
  Se hvordan du formaterer et domenenavn på riktig måte.
  Velg en protokollstandard (http:// eller https://). Angi domenenavnet uten noen tegn etter navnet, heller ikke en avsluttende skråstrek (www.example.com, ikke www.example.com/). De fleste domeneverter støtter bare UTF-8-tegn i nettadressen. Det er lurt å bruke enten UTF-8-tegn eller punycode for symboler og tegn som ikke er UTF-8-tegn (innbefattet kyrilliske tegn) i domenenavnet. Søk på nettet etter en punycode-konverter for å få hjelp med dette.
 7. Velg en Bransjekategori.
 8. Velg en Rapporteringstidssone.
  Denne brukes som dagsgrense for rapportene dine, uavhengig av hvor dataene stammer fra.
  Se mer om hvordan innstillingen for rapporteringstidssone fungerer.
  • Tidssoneinnstillingen påvirker bare hvordan data vises i rapporter, og ikke hvordan du samler inn data. Hvis du for eksempel velger tidssonen for Norge, beregnes begynnelsen og slutten av hver dag ut fra denne tidssonen, uavhengig av om besøkene stammer fra New York, London eller Moskva.
  • Hvis Analytics-kontoen er koblet til en Google AdWords-konto, konfigureres tidssonen automatisk i samsvar med innstillingen i AdWords, og dette alternativet vises ikke. På denne måten sikrer systemet riktig rapportering for AdWords-kampanjene dine.
  • Hvis du endrer tidssonen, påvirkes fremtidige data og ikke tidligere data. Du ser kanskje et flatt område eller en topp i rapportdataene hvis du oppdaterer tidsinnstillingen etter at du allerede har brukt et område. Rapportene kan også være basert på den gamle tidssonen i en kort periode etter at du har oppdatert denne innstillingen.
 9. Velg de ønskede innstillingene under Datadelingsinnstillinger. Finn ut mer om innstillingene for datadeling.
 10. Klikk på Få sporings-ID.

Fremgangsmåten videre

Det å opprette en konto er bare det første du må gjøre for å kunne bruke Google Analytics. Du må også konfigurere sporingskoden for å samle inn og sende data til kontoen din. Vi anbefaler også på det sterkeste at du konfigurerer og tilpasser datautvalg for rapportering.

Klikk på + for å se mer informasjon.

Konfigurer sporingskoden

Det finnes forskjellige versjoner av sporingskoden. Bruk den versjonen som er riktig for miljøet ditt.

 • Nettinnhold: Se hvordan du konfigurerer nettsporingskoden. Alle som har kjennskap til HTML, kan utføre denne oppgaven. Du finner mer informasjon i utviklerveiledningen for JavaScript-biblioteket analytics.js.
 • Mobilapper: Last ned riktig SDK for deg, og bruk utviklerveiledningene våre for Android og iOS for å finne ut hvordan du integrerer et SDK i appen din. Du kan laste ned SDK-ene fra Sporingsinfo-siden i kontoområdet ditt eller fra utviklerveiledningene.
 • Andre digitale enheter: Hvis du vil samle inn data fra digitale enheter som informasjonskiosker, spillkonsoller eller apparater, bruker du Measurement Protocol. Bare erfarne utviklere bør konfigurere Measurement Protocol.

Når du har fullført den grunnleggende konfigureringen, kan du tilpasse sporingskoden for å samle inn data som ikke spores automatisk. Vi anbefaler at du konfigurerer aktivitetssporing, som gjør at du kan spore interaksjoner som avspilling av videoer og klikk på knapper, og sporing av netthandel, som gjør at du kan integrere data om produkter eller salg med de andre dataene dine.

Les en ikke-teknisk oversikt over hvordan Google Analytics fungerer.

Konfigurer og tilpass datautvalgene for rapportering

Et datautvalg er linsen som du ser dataene dine gjennom. Det er denne delen av en Google Analytics-konto som inneholder rapporter, og som du kan tilpasse med filtre.

Det opprettes automatisk én visning for hvert område, men vi anbefaler at du oppretter duplikatvisninger for å sikre at du alltid har tilgang til rådataene som samles inn. Du kan også få mer fleksible data når du konfigurerer ekstra rapporteringsfunksjoner, for eksempel Mål og Segmenter.

Finn ut mer om datautvalg, hvordan du oppretter et datautvalg og hvorfor du bør opprette en kopi av det opprinnelige datautvalget.