Hierarki för organisationer, konton, användare, egendomar och vyer

Innehåll i artikeln:

Organisationer

Produkter och användare samlas i organisationer. En organisation representerar ett företag. I organisationen har du åtkomst till företagets produktkonton (t.ex. Analytics, Taggstyrning, Optimize) och kan hantera produktanvändare, behörigheter och integrationer mellan olika produkter. Du hittar organisationerna på marketingplatform.google.com/home.

Du behöver inte använda organisationer, men vi rekommenderar dem på grund av de fördelar de ger.

Läs mer om organisationer.

Konton

Ett konto är din åtkomstpunkt för Analytics. Ett eller flera Analytics-konton kan tillhöra en organisation.

Du måste ha minst ett konto så att du har åtkomst till Analytics och kan ange vilka egendomar du vill spåra. Du väljer hur du vill hantera förhållandet mellan konton och egendomar. Du kan använda en en-till-en-relation mellan ett konto/en egendom eller en en-till-många-relation mellan ett konto/många egendomar. Du kan ha flera Analytics-konton. Om du inte redan har ett konto kan du registrera dig för ett på marketingplatform.google.com.

Egendomar

En egendom är en webbplats, mobilapp eller enhet (till exempel en informationskiosk eller kassaenhet.) Ett konto kan innehålla en eller flera egendomar.

Du lägger till de egendomar som du vill samla in data från i ditt Analytics-konto. När du lägger till en egendom i kontot genereras den Analytics-spårningskod som du sedan använder för att samla in data från egendomen. Spårningskoden innehåller ett unikt id som identifierar data från egendomen och gör informationen enkel att hitta i rapporterna. Dessutom skapas en ofiltrerad vy för varje egendom du lägger till.

Läs mer om hur du lägger till egendomar i ditt Analytics-konto.

Vyer

Vyn är din åtkomstpunkt till rapporter och visar data från en egendom på ett fördefinierat sätt. Du ger användarna åtkomst till en vy så att de kan se rapporterna som baseras på data från vyn. En egendom kan innehålla en eller flera vyer.

I en egendom kan du till exempel ha

  • en vy med all data för www.example.com
  • en vy med enbart AdWords-trafik till www.example.com
  • en vy med enbart trafik till en underdomän, som www.sales.example.com.

När du lägger till en egendom i ett konto skapar Analytics den första vyn för egendomen. Den första vyn har inga filter och innehåller därför all data för egendomen. Du bör låta den här ursprungliga vyn vara ofiltrerad, så att du alltid har en vy där du kan se all data. Du kan skapa ytterligare vyer och använda filter på dem, så att var och en av dem innehåller just den information som du är intresserad av.

När du har skapat en vy visar motsvarande rapporter data från och med datumet då vyn skapades. Om du till exempel skapar en vy den 1 juni innehåller rapporten data från den 1 juni och framåt, men inte data som samlades in före den 1 juni.

Om du raderar en vy försvinner just det perspektivet på informationen för alltid. Radera inte vyer om du tror att du någon gång kommer att vilja ha en rapport över just det dataperspektivet.

Läs mer om hur du lägger till vyer i dina Analytics-egendomar.

Användare och behörigheter

Du kan lägga till användare i ett Analytics-konto. Du kan lägga till användarna på konto-, egendoms- eller vynivå och begränsa deras åtkomst på varje nivå. När du lägger till en användare identifierar du personen via en e-postadress som är registrerad i Google-konton och tilldelar lämpliga behörigheter. Beroende på behörigheterna kan användaren hantera andra användare, utföra administrativa uppgifter som att skapa ytterligare vyer och filter samt se rapportdata.

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?