Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Hierarchia organizacji, kont, użytkowników, usług i widoków

Tematy w tym artykule:

Organizacje

Usługi oraz użytkownicy tworzą organizację. Organizacja reprezentuje firmę i pozwala na dostęp do kont usług firmy (np. Analytics, Menedżer tagów, Optymalizacja), zarządzanie użytkownikami usług, uprawnieniami oraz integracją usług. Dostęp do organizacji uzyskujesz na stronie marketingplatform.google.com/home.

Tworzenie organizacji jest opcjonalne, ale zalecane ze względu na korzyści, jakie przynosi.

Więcej informacji o organizacjach.

Konta

Konto to Twój punkt dostępu do Analytics. Do organizacji może należeć jedno konto Analytics lub większa ich liczba.

Aby mieć dostęp do Analytics i wskazywać usługi do śledzenia, musisz mieć co najmniej jedno konto Analytics. Sposób zarządzania relacjami między kontami a usługami zależy tylko od Ciebie. Możesz użyć relacji jeden do jednego, jedno konto/jedna usługa, lub relacji jeden do wielu, jedno konto/wiele usług. Możesz mieć wiele kont Analytics. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się na marketingplatform.google.com.

Usługi

Usługa to witryna, aplikacja mobilna lub urządzenie (np. terminal informacyjny albo urządzenie wspierające sprzedaż). Konto może zawierać jedną lub wiele usług.

Usługi, dla których mają być gromadzone dane, dodajesz z poziomu konta Analytics. Po dodaniu usługi do konta Analytics generuje kod śledzenia, który służy do zbierania danych z tej usługi. Kod śledzenia zawiera unikalny identyfikator określający dane z wybranej usługi i pozwalający na ich identyfikację w raportach. Analytics tworzy również jeden niefiltrowany widok dla każdej dodanej usługi.

Więcej informacji o dodawaniu usług do konta Analytics.

Widoki

Widok to punkt dostępu do raportów i zdefiniowany widok danych usługi. Możesz przyznać dostęp do widoku innym osobom, by mogły wyświetlać raporty na podstawie danych z tego widoku. Usługa może zawierać jeden lub więcej widoków.

W ramach jednej usługi możesz mieć na przykład:

  • jeden widok obejmujący wszystkie dane z witryny www.example.com,
  • jeden widok obejmujący tylko ruch generowany w witrynie www.example.com przez AdWords,
  • jeden widok obejmujący tylko ruch w subdomenie, np. www.sprzedaz.example.com.

Po dodaniu usługi do konta narzędzie Analytics tworzy dla niej pierwszy widok. W tym widoku nie ma filtrów, więc zawiera on wszystkie dane o tej usłudze. Pozostaw ten pierwotny widok niefiltrowany, by zawsze mieć do dyspozycji widok, w którym są dostępne wszystkie dane. Możesz tworzyć dodatkowe widoki i stosować w nich filtry, by każdy z widoków obejmował konkretny podzestaw przydatnych danych.

Po utworzeniu widoku korzystające z niego raporty będą zawierać dane obejmujące okres od dnia utworzenia widoku. Na przykład po utworzeniu widoku 1 czerwca możesz wyświetlać dane obejmujące okres od 1 czerwca, ale nie informacje zebrane przed tą datą.

Usunięcie widoku powoduje nieodwracalną utratę tej konkretnej perspektywy. Nie usuwaj widoku, jeśli podejrzewasz, że kiedykolwiek będziesz potrzebować raportów z tej perspektywy danych.

Więcej informacji o dodawaniu widoków do usług Analytics.

Użytkownicy i uprawnienia

Możesz dodawać użytkowników do konta Analytics. Użytkowników można dodawać na poziomie konta, usługi lub widoku i ograniczać ich dostęp na każdym z tych poziomów. Dodawany użytkownik jest identyfikowany na podstawie adresu e-mail konta Google, któremu przypisujesz odpowiednie uprawnienia. W zależności od tych uprawnień użytkownik może zarządzać innymi użytkownikami, wykonywać działania administracyjne, np. tworzenie dodatkowych widoków i filtrów, oraz wyświetlać dane z raportów.

Powiązane materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false