Hierarkiet av kontoer, brukere, egenskaper og datautvalg

Analytics brukes til å samle inn og rapportere om informasjon knyttet til besøkstrafikken til en egenskap. En egenskap kan være et nettsted, et mobilprogram, en blogg – en hvilken som helst side som mottar trafikk via nettet eller en mobilapp. Når du skal samle inn denne informasjonen ved hjelp av Analytics, må du gjøre følgende:

  1. Registrere en Analytics-konto.
  2. Legge til egenskapen i kontoen.
  3. Legge til Analytics-sporingskoden i egenskapen.

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer en konto og en egenskap, og hvordan du implementerer sporingskoden.

Denne artikkelen inneholder informasjon om det funksjonelle og hierarkiske forholdet mellom kontoer, egenskaper, datautvalg og brukere.

Først skal vi se på hvordan disse enhetene henger sammen i Analytics.

Konto: Tilgangspunktet ditt for Analytics, og det øverste organisasjonsnivået.

Egenskap: Et nettsted, en mobilapp, en blogg osv. En konto kan inneholde én eller flere egenskaper.

Visning: Tilgangspunktet ditt for rapporter: en definert visning av besøksdata fra en egenskap. Du gir brukerne tilgang til en visning slik at de kan se rapportene basert på dataene i den aktuelle visningen. En egenskap kan inneholde én eller flere visninger.

Brukere: Du legger til brukere i en konto. Du kan tilordne fire forskjellige tillatelser til en bruker («Administrer brukere», «Rediger», «Samarbeid» eller «Les og analysér»), og du kan tilordne forskjellige tillatelser på konto-, egenskaps- og datautvalgsnivå. Tillatelsene styrer hvilke handlinger brukerne kan utføre, og om de har tilgang til rapporter.

Kontoer

Du trenger minst én konto slik at du kan få tilgang til Analytics, og slik at du kan identifisere egenskapene du ønsker å spore. Det er opp til deg hvordan du administrerer forholdet mellom kontoer og egenskaper. Du kan bruke en én-til-én-relasjon med én konto / én egenskap, eller en én-til-mange-relasjon med én konto / mange egenskaper. Du kan ha flere Analytics-kontoer. Hvis du ikke har noen konto ennå, kan du registrere deg for å få en her.

Egenskaper

I en Analytics-konto legger du til egenskapene du ønsker å samle inn besøksdata for. Når du legger til en egenskap i en konto, genererer Analytics sporingskoden du bruker for å samle inn data fra den aktuelle egenskapen. Sporingskoden inneholder en unik ID som identifiserer dataene fra den aktuelle egenskapen, slik at det blir enkelt å identifisere disse dataene i rapportene dine. Analytics lager også én ufiltrert visning for hver egenskap du legger til.

Visninger

En visning er en definert fremstilling av dataene fra en egenskap, og gir tilgang til rapportene for den aktuelle egenskapen.

En egenskap kan for eksempel inneholde følgende:

  • Én visning av alle dataene for www.example.com
  • Én visning av bare AdWords-trafikk til www.example.com
  • Én visning av bare trafikk til et underdomene som www.sales.example.com

Du definerer en visning ved å bruke filtre.

Når du legger til en egenskap i en konto, lager Analytics den første visningen for den aktuelle egenskapen. Den første visningen har ingen filtre, så den inneholder alle dataene for den aktuelle egenskapen. Du kan sikre at du alltid har tilgang til alle data for en egenskap ved ikke å slette den første ufiltrerte visningen.

Du kan lage flere visninger og bruke filtre på dem slik at hver av visningene inneholder det spesifikke delsettet med data som du er interessert i.

Når du lager en visning, kan du rapportere om disse bestemte dataene fra visningens opprettelsesdato og fremover. Hvis du for eksempel lager en profil 1. juni, kan du rapportere om data fra 1. juni og fremover, men ikke om data som er innsamlet før 1. juni.

Hvis du ønsker å rapportere om data fra før visningen ble laget, kan du isolere spesifikk informasjon ved å bruke den første, ufiltrerte visningen, og velge datoperiode og andre kontroller. Pass imidlertid på at du ikke bruker filtre på denne visningen.

Hvis du sletter en visning, er den bestemte fremstillingen av dataene tapt. For alltid. Ikke slett en visning hvis du tror du kan få bruk for å rapportere om denne bestemte fremstillingen av dataene ved en senere anledning.

Du kan vise rapporter i Analytics ved først å velge en visning. Analytics inneholder et standardsett med rapporter, men bare de som samsvarer med dataene som er samlet inn for visningen, har innhold.

Brukere

Du legger til brukere i en Analytics-konto. Du kan legge til disse brukerne på konto-, egenskaps- eller visningsnivå, og du kan begrense tilgangen deres på hvert nivå. Når du legger til en bruker, identifiserer du den aktuelle personen med en e-postadresse som blir registrert i Google-kontoene, og du tilordner passende tillatelser. Avhengig av hvilke tillatelser du tilordner kan den aktuelle brukeren administrere andre brukere, utføre administrative oppgaver som å lage flere datautvalg og filtre, og se rapportdataene.