Hierarkiet av kontoer, brukere, områder og datautvalg

Analytics brukes til å samle inn og rapportere om informasjon knyttet til trafikken til et område. Et område kan være et nettsted, et mobilprogram, en blogg – en hvilken som helst side som mottar trafikk via nettet eller en mobilapp. Når du skal samle inn denne informasjonen ved hjelp av Analytics, må du gjøre følgende:

  1. Registrere en Analytics-konto.
  2. Legge til egenskapen i kontoen.
  3. Legge til Analytics-sporingskoden i egenskapen.

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer en konto og et område, og hvordan du implementerer sporingskoden.

Denne artikkelen inneholder informasjon om det funksjonelle og hierarkiske forholdet mellom kontoer, egenskaper, datautvalg og brukere.

Først skal vi se på hvordan disse enhetene henger sammen i Analytics.

Konto: Tilgangspunktet ditt for Analytics, og det øverste organisasjonsnivået.

Område: Et nettsted, en mobilapp, en blogg osv. En konto kan inneholde ett eller flere områder.

Datautvalg: Tilgangspunktet ditt for rapporter. Et definert utvalg av dataene fra et område. Du gir brukerne tilgang til et datautvalg slik at de kan se rapportene basert på dataene i den aktuelle datautvalget. En egenskap kan inneholde én eller flere visninger.

Brukere: Du legger til brukere i en konto. Du kan tilordne fire forskjellige tillatelser til en bruker (Administrer brukere, Rediger, Samarbeid eller Les og analysér), og du kan tilordne forskjellige tillatelser på konto-, område- og datautvalgsnivå. Tillatelsene styrer hvilke handlinger brukerne kan utføre, og om de har tilgang til rapporter.

Kontoer

Du trenger minst én konto slik at du kan få tilgang til Analytics, og slik at du kan identifisere egenskapene du ønsker å spore. Det er opp til deg hvordan du administrerer forholdet mellom kontoer og egenskaper. Du kan bruke en én-til-én-relasjon med én konto / én egenskap, eller en én-til-mange-relasjon med én konto / mange egenskaper. Du kan ha flere Analytics-kontoer. Hvis du ikke har noen konto ennå, kan du registrere deg for å få en her.

Områder

I en Analytics-konto legger du til områdene du ønsker å samle inn data for. Når du legger til et område i en konto, genereres sporingskoden du bruker for å samle inn data fra det aktuelle området. Sporingskoden inneholder en unik ID som identifiserer dataene fra den aktuelle egenskapen, slik at det blir enkelt å identifisere disse dataene i rapportene dine. Analytics lager også én ufiltrert visning for hver egenskap du legger til.

Datautvalg

Et datautvalg er en definert fremstilling av dataene fra en egenskap, og gir tilgang til rapportene for den aktuelle egenskapen.

Et område kan for eksempel inneholde følgende:

  • Ett datautvalg med alle dataene for www.example.com
  • Ett datautvalg med bare AdWords-trafikk til www.example.com
  • Ett datautvalg med bare trafikk til et underdomene som www.sales.example.com

Du definerer et datautvalg ved å bruke filtre.

Når du legger til en egenskap i en konto, lager Analytics det første datautvalget for den aktuelle egenskapen. Det første datautvalget har ingen filtre, så det inneholder alle dataene for det aktuelle området.

Du kan lage flere datautvalg og bruke filtre slik at hvert av datautvalgene inneholder det bestemte delsettet med data du er interessert i.

Når du lager et datautvalg, kan du rapportere om disse bestemte dataene fra datautvalgets opprettelsesdato og fremover. Hvis du for eksempel lager et datautvalg 1. juni, kan du rapportere om data fra 1. juni og fremover, men ikke om data som er innsamlet før 1. juni.

Hvis du ønsker å rapportere om data fra før datautvalget ble laget, kan du isolere spesifikk informasjon ved å bruke det første, ufiltrerte datautvalget, og velge datoperiode og andre kontroller. Pass imidlertid på at du ikke bruker filtre i dette datautvalget.

Hvis du sletter et datautvalg, er denne fremstillingen av dataene tapt. For alltid. Ikke slett et datautvalg hvis du tror du kan få bruk for å rapportere om denne bestemte fremstillingen av dataene ved en senere anledning.

Når du vil se rapporter i Analytics, velger du først et datautvalg Analytics inneholder et standardsett med rapporter, men bare de som samsvarer med dataene som er samlet inn for datautvalget, har innhold.

Brukere

Du legger til brukere i en Analytics-konto. Du kan legge til disse brukerne på konto-, egenskaps- eller datautvalgnivå, og du kan begrense tilgangen deres på hvert nivå. Når du legger til en bruker, identifiserer du den aktuelle personen med en e-postadresse som blir registrert i Google-kontoene, og du tilordner passende tillatelser. Avhengig av hvilke tillatelser du tilordner kan den aktuelle brukeren administrere andre brukere, utføre administrative oppgaver som å lage flere datautvalg og filtre, og se rapportdataene.