Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

The instructions in this help article may be affected by recent changes in the Analytics user interface. See this blog post for details. Help center updates are coming soon.

Hierarkiet av kontoer, brukere, områder og datautvalg

Denne artikkelen omhandler disse emnene:

Kontoer

En konto er tilgangspunktet ditt for Analytics, og det øverste organisasjonsnivået.

Du trenger minst én konto slik at du kan få tilgang til Analytics, og slik at du kan identifisere områdene du ønsker å spore. Det er opp til deg hvordan du administrerer forholdet mellom kontoer og områder. Du kan bruke en én-til-én-relasjon med én konto / ett område, eller en én-til-mange-relasjon med én konto / mange områder. Du kan ha flere Analytics-kontoer. Hvis du ikke har noen konto ennå, kan du registrere deg for å få en på www.google.com/analytics.

Områder

Et område er et nettsted, en mobilapp eller en enhet (f.eks. en enhet for en butikk eller et salgssted). En konto kan inneholde ett eller flere områder.

I en Analytics-konto legger du til områdene du ønsker å samle inn data for. Når du legger til et område i en konto, genereres sporingskoden du bruker for å samle inn data fra det aktuelle området. Sporingskoden inneholder en unik ID som identifiserer dataene fra det aktuelle området, slik at det blir enkelt å identifisere disse dataene i rapportene dine. Analytics lager også ett ufiltrert datautvalg for hvert område du legger til.

Datautvalg

Et datautvalg er tilgangspunktet ditt for rapporter. Et definert utvalg av dataene fra et område. Du gir brukerne tilgang til et datautvalg, slik at de kan se rapportene basert på dataene i det aktuelle datautvalget. Et område kan inneholde ett eller flere datautvalg.

Et område kan for eksempel inneholde følgende:

  • ett datautvalg med alle dataene for www.example.com
  • ett datautvalg med bare AdWords-trafikk til www.example.com
  • ett datautvalg med bare trafikk til et underdomene som www.sales.example.com

Når du legger til et område i en konto, lager Analytics det første datautvalget for det aktuelle området. Det første datautvalget har ingen filtre, så det inneholder alle dataene for det aktuelle området. Dette opprinnelige datautvalget før ikke filtreres, slik at du alltid har et datautvalg der du kan se alle dataene. Du kan lage flere datautvalg og bruke filtre slik at hvert av datautvalgene inneholder det bestemte delsettet med data du er interessert i.

Når du lager et datautvalg, blir det vist data fra datautvalgets opprettelsesdato og fremover i rapportene for dette datautvalge. Hvis du for eksempel lager et datautvalg 1. juni, blir det vist data fra 1. juni og fremover i dette datautvalget, men ikke data som er innsamlet før 1. juni.

Hvis du sletter et datautvalg, er denne bestemte fremstillingen av dataene tapt. Ikke slett et datautvalg hvis du tror du kan få bruk for å rapportere om denne bestemte fremstillingen av dataene ved en senere anledning.

Brukere og  tillatelser

Du legger til brukere i en Analytics-konto. Du kan legge til disse brukerne på konto-, område- eller datautvalgsnivå, og du kan begrense tilgangen deres på hvert nivå. Når du legger til en bruker, identifiserer du den aktuelle personen med en e-postadresse som er registrert i Google-kontoene, og du tilordner passende tillatelser. Avhengig av hvilke tillatelser du tilordner, kan den aktuelle brukeren administrere andre brukere, utføre administrative oppgaver som å lage flere datautvalg og filtre, og se rapportdataene.

Relaterte ressurser

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?