Organizāciju, kontu, lietotāju, īpašumu un skatu hierarhija

Šajā rakstā ietvertās tēmas

Organizācijas

Produkti un lietotāji ir apkopoti organizācijās. Organizācija pārstāv uzņēmumu un sniedz iespēju piekļūt jūsu uzņēmuma produktu kontiem (piemēram, Analytics, Tagu pārvaldnieka, Optimizētāja kontiem), pārvaldīt produktu lietotājus un atļaujas un vairāku produktu integrāciju. Savām organizācijām varat piekļūt vietnē marketingplatform.google.com/home.

Organizāciju lietošana nav obligāta, tomēr ir ieteicama, jo tādējādi varat izmantot to sniegtās priekšrocības.

Uzziniet vairāk par organizācijām.

Konti

Konts ir jūsu piekļuves punkts pakalpojumā Analytics. Organizācijai var būt piederīgs viens vai vairāki Analytics konti.

Lai varētu piekļūt pakalpojumam Analytics un identificēt izsekojamos īpašumus, jūsu rīcībā ir jābūt vismaz vienam kontam. Jūs pats varat izlemt, kā pārvaldīt kontu un īpašumu saistību. Varat izmantot attiecību viens pret vienu (viens konts/viens īpašums) vai viens pret daudziem (viens konts/daudz īpašumu). Jums var būt arī vairāki Analytics konti. Ja jums nav konta, reģistrējieties tam vietnē marketingplatform.google.com.

Īpašumi

Īpašums ir vietne, mobilā lietojumprogramma vai ierīce (piemēram, kioska vai pārdošanas punkta ierīce). Kontā var būt viens vai vairāki īpašumi.

Pievienojiet Analytics kontam tos īpašumus, par kuriem vēlaties apkopot datus. Kontam pievienojot īpašumu, Analytics ģenerē izsekošanas kodu, kas jums ir jāizmanto šī īpašuma datu apkopošanai. Izsekošanas kodā ir ietverts unikāls ID, kas identificē šī īpašuma datus, tādēļ īpašumu ir viegli atrast pārskatos. Katram jūsu pievienotajam īpašumam Analytics izveido arī vienu nefiltrētu skatu.

Uzziniet vairāk par īpašumu pievienošanu savam Analytics kontam.

Skati

Skats ir jūsu piekļuves punkts pārskatiem; definēts īpašuma datu skats. Jūs lietotājiem piešķirat piekļuvi skatam, lai viņi varētu skatīt ar šī skata datiem saistītos pārskatus. Īpašumā var būt viens vai vairāki skati.

Piemēram, īpašumā var būt:

  • visu www.example.com datu skats;
  • viens skats tikai ar AdWords datplūsmu uz www.example.com;
  • viens skats tikai par datplūsmu uz kādu apakšdomēnu, piemēram, www.sales.example.com.

Kontam pievienojot īpašumu, Analytics šim īpašumam izveido pirmo skatu. Pirmajā skatā nav filtru, tādēļ tajā ir iekļauti visi šī īpašuma dati. Šis sākotnējais skats ir jāatstāj nefiltrēts, lai jūsu rīcībā vienmēr būtu skats, kurā varat aplūkot visus datus. Varat izveidot papildu skatus un lietot tiem filtrus, lai katrā no šiem skatā tiktu iekļauta konkrēta jūs interesējošu datu apakškopa.

Kad izveidojat skatu, tā pārskatos tiks iekļauti dati, kas apkopoti kopš skata izveides datuma. Piemēram, ja skatu izveidojāt 1. jūnijā, skatā tiks iekļauti dati, kas apkopoti kopš 1. jūnija, bet ne dati, kas apkopoti pirms 1. jūnija.

Ja izdzēsīsiet skatu, konkrētā datu perspektīva tiks zaudēta pavisam. Neizdzēsiet skatu, ja jums šķiet, ka varbūt vēl kādreiz vēlēsieties izveidot pārskatu, izmantojot šo konkrēto datu perspektīvu.

Uzziniet vairāk par skatu pievienošanu saviem Analytics īpašumiem.

Lietotāji un atļaujas

Jūs Analytics kontam pievienojat lietotājus. Lietotājus varat pievienot konta, īpašuma vai skata līmenī, un varat ierobežot viņu piekļuvi katrā līmenī. Pievienojot kādu lietotāju, attiecīgā persona tiek identificēta, izmantojot Google kontos reģistrētu e-pasta adresi, un tai tiek piešķirtas atbilstošas atļaujas. Atkarībā no jūsu piešķirtās atļaujas šis lietotājs var pārvaldīt citus lietotājus, veikt administratīvus uzdevumus, piemēram, izveidot papildu skatus un filtrus, kā arī skatīt pārskatu datus.

Saistītie resursi

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?