Ιεραρχία οργανισμών, λογαριασμών, χρηστών, ιδιοκτησιών και αναλυτικών προβολών

Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

Οργανισμοί

Τα προϊόντα και οι χρήστες συγκεντρώνονται σε οργανισμούς. Ένας οργανισμός αντιπροσωπεύει μια εταιρεία, μέσω της οποίας μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους λογαριασμούς προϊόντος της εταιρείας σας (π.χ. Analytics, Διαχειριστής ετικετών, Optimize) και να διαχειρίζεστε χρήστες προϊόντων, δικαιώματα, καθώς και ενσωματώσεις μεταξύ προϊόντων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους οργανισμούς σας στη διεύθυνση marketingplatform.google.com/home.

Οι οργανισμοί είναι προαιρετικοί, συνιστώνται όμως για τα οφέλη που προσφέρουν.

Μάθετε περισσότερα για τους οργανισμούς.

Λογαριασμοί

Το σημείο πρόσβασης για το Analytics είναι ένας λογαριασμός. Σε έναν οργανισμό μπορεί να ανήκουν ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί Analytics.

Χρειάζεστε τουλάχιστον έναν λογαριασμό για να έχετε πρόσβαση στο Analytics, καθώς και για να έχετε τη δυνατότητα να προσδιορίζετε τις ιδιοκτησίες που θέλετε να παρακολουθείτε. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεστε τη σχέση μεταξύ των λογαριασμών και των ιδιοτήτων εξαρτάται από εσάς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σχέση ένα προς ένα ενός λογαριασμού/μίας ιδιοκτησίας ή μια σχέση ένα προς πολλά ενός λογαριασμού/πολλών ιδιοκτησιών. Μπορείτε να έχετε πολλούς λογαριασμούς στο Analytics. Αν δεν διαθέτετε κάποιο λογαριασμό, εγγραφείτε για να αποκτήσετε έναν στη διεύθυνση marketingplatform.google.com.

Ιδιοκτησίες

Η ιδιοκτησία είναι ένας ιστότοπος, μια εφαρμογή για κινητά ή μια συσκευή (π.χ. μια συσκευή πληρωμής ή σημείου πώλησης). Ένας λογαριασμός μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες ιδιοκτησίες.

Σε έναν λογαριασμό στο Analytics, προσθέτετε τις ιδιότητες από τις οποίες θέλετε να συλλέγετε δεδομένα. Όταν προσθέτετε μια ιδιότητα σε ένα λογαριασμό, το Analytics δημιουργεί τον κώδικα παρακολούθησης που θα χρησιμοποιείτε για τη συλλογή δεδομένων από τη συγκεκριμένη ιδιότητα. Ο κώδικας παρακολούθησης περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που προσδιορίζει τα δεδομένα από αυτήν την ιδιότητα και διευκολύνει την ταυτοποίησή τους στις αναφορές σας. Το Analytics δημιουργεί, επίσης, μια μη φιλτραρισμένη προβολή για κάθε ιδιότητα που προσθέτετε.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσθήκη ιδιοκτησιών στον λογαριασμό σας στο Analytics.

Αναλυτικές προβολές

Η αναλυτική προβολή είναι το σημείο πρόσβασης που έχετε για τις αναφορές. Είναι μια καθορισμένη αναλυτική προβολή δεδομένων από μια ιδιοκτησία. Δίνετε στους χρήστες πρόσβαση για μια αναλυτική προβολή, προκειμένου να μπορούν να βλέπουν τις αναφορές βάσει των δεδομένων αυτής της αναλυτικής προβολής. Μια ιδιότητα μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες αναλυτικές προβολές.

Για παράδειγμα, μια ιδιότητα μπορεί να περιέχει:

  • μία αναλυτική προβολή όλων των δεδομένων για τη διεύθυνση www.example.com
  • μία αναλυτική προβολή μόνο της επισκεψιμότητας του AdWords για τη διεύθυνση www.example.com
  • μία αναλυτική προβολή μόνο της επισκεψιμότητας σε έναν υποτομέα, όπως είναι ο www.sales.example.com

Όταν προσθέτετε μια ιδιότητα σε έναν λογαριασμό, το Analytics δημιουργεί την πρώτη αναλυτική προβολή για τη συγκεκριμένη ιδιότητα. Αυτή η πρώτη αναλυτική προβολή δεν διαθέτει φίλτρα και, συνεπώς, περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα για τη συγκεκριμένη ιδιότητα. Θα πρέπει να διατηρήσετε αυτήν την αρχική προβολή χωρίς φίλτρα, ώστε πάντοτε να διαθέτετε μια αναλυτική προβολή όπου θα μπορείτε να δείτε όλα τα δεδομένα. Μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετες αναλυτικές προβολές και να εφαρμόσετε φίλτρα σε αυτές, ώστε κάθε προβολή να περιλαμβάνει το συγκεκριμένο υποσύνολο δεδομένων που σας ενδιαφέρει.

Αφού δημιουργήσετε μια αναλυτική προβολή, στις αντίστοιχες αναφορές θα εμφανίζονται δεδομένα από την ημερομηνία δημιουργίας της αναλυτικής προβολής και έπειτα. Για παράδειγμα, αν δημιουργήσετε μια αναλυτική προβολή την 1η Ιουνίου, θα εμφανίζει δεδομένα για το διάστημα από την 1η Ιουνίου και έπειτα, αλλά όχι δεδομένα που συλλέχθηκαν πριν την 1η Ιουνίου.

Αν διαγράψετε κάποια αναλυτική προβολή, η συγκεκριμένη προοπτική δεδομένων θα χαθεί για πάντα. Μην διαγράψετε μια αναλυτική προβολή, αν πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα χρειαστείτε μια αναφορά για τη συγκεκριμένη προοπτική δεδομένων.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσθήκη αναλυτικών προβολών στις ιδιοκτησίες σας στο Analytics.

Χρήστες και δικαιώματα

Μπορείτε να προσθέσετε χρήστες σε έναν λογαριασμό Analytics. Μπορείτε να προσθέσετε αυτούς τους χρήστες σε επίπεδο λογαριασμού, ιδιότητας ή αναλυτικής προβολής και μπορείτε, επίσης, να περιορίσετε την πρόσβασή τους σε κάθε επίπεδο. Όταν προσθέτετε έναν χρήστη, προσδιορίζετε το συγκεκριμένο άτομο μέσω μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωριστεί στους λογαριασμούς Google και εκχωρείτε τις κατάλληλες άδειες. Ανάλογα με τις άδειες που εκχωρείτε, ο συγκεκριμένος χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται άλλους χρήστες, να εκτελεί διαχειριστικές εργασίες, όπως η δημιουργία πρόσθετων αναλυτικών προβολών και φίλτρων, καθώς και να βλέπει τα δεδομένα αναφοράς.

Σχετικοί πόροι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;