Dit artikel gaat over Google Analytics 4-property's. Bekijk het gedeelte over Universal Analytics als u nog steeds een Universal Analytics-property gebruikt. Universal Analytics-property's verwerken geen gegevens meer vanaf 1 juli 2023 (1 oktober 2023 voor Analytics 360-property's).

[GA4] Over Gegevens importeren

Gegevens uit externe bronnen uploaden en samenvoegen met uw Analytics-gegevens

Waarom 'Gegevens importeren' gebruiken?

Elk bedrijfssysteem dat u gebruikt, produceert eigen gegevens. Uw CRM-systeem kan informatie als loyaliteitsbeoordelingen, lifetime values en productvoorkeuren van klanten bevatten. Als u een webuitgever bent, kan uw contentmanagementsysteem dimensies zoals auteur en artikelcategorie opslaan. Als u een e-commercebedrijf heeft, slaat u kenmerken van artikelen op zoals prijs, stijl en maat.

Bovendien gebruikt u Analytics om verkeer en prestaties te meten voor uw websites en apps.

Meestal is deze set gegevens opgeslagen in een eigen silo, die niet verbonden is met de andere gegevens. Met 'Gegevens importeren' kunt u al deze gegevens volgens een vastgesteld schema samenvoegen in Analytics om deze silo's te verwijderen, nieuwe inzichten te verkrijgen en uw gegevens breed toegankelijk te maken.

Hoe 'Gegevens importeren' werkt

Gegevens uploaden

U uploadt csv-bestanden met externe gegevens naar een Analytics-property. U kunt die csv-bestanden exporteren vanuit een offline zakelijke tool, zoals uw CRM- of CMS-systeem, of voor een kleinere hoeveelheid gegevens door de bestanden handmatig te maken in een teksteditor of spreadsheet.

Met 'Gegevens importeren' worden de offline gegevens die u uploadt, samengevoegd met de gebeurtenisgegevens die Analytics verzamelt. Op basis van de geïmporteerde gegevens kunnen rapporten, vergelijkingen en doelgroepen worden verbeterd. Hierdoor krijgt u een vollediger beeld van alle online en offline activiteit.

Gegevens samenvoegen

Gegevens worden op 2 verschillende manieren samengevoegd, afhankelijk van het type geïmporteerde gegevens:

 • Verzamelings-/verwerkingstijd: Uw geïmporteerde gegevens worden samengevoegd met Analytics-gegevens terwijl de Analytics-gegevens worden verzameld en verwerkt alsof ze worden verzameld met de gebeurtenis. De samengevoegde gegevens worden in Analytics-verzameltabellen gezet. De geïmporteerde gegevens worden niet samengevoegd met historische Analytics-gegevens (gegevens die al zijn verwerkt). Als u het geïmporteerde gegevensbestand verwijdert, vindt er geen verdere samenvoeging plaats. Samenvoegingen die al plaats hebben gevonden, blijven wel bestaan.

  Gebruikersgegevens en gegevens over offline gebeurtenissen worden samengevoegd op het moment dat de gegevens worden verzameld of verwerkt.
 • Rapportage-/querytijd: Uw geïmporteerde gegevens worden samengevoegd met Analytics-gegevens als u een rapport opent en Analytics een query uitvoert voor de rapportgegevens. Dit type samenvoeging is tijdelijk: als u het geïmporteerde gegevensbestand verwijdert, vinden er geen verdere samenvoegingen plaats. Ook zijn de samengevoegde gegevens niet meer toegankelijk in Analytics.

  Kosten- en itemgegevens worden samengevoegd op het moment van de rapportage of query.

  Gegevens op het moment van de rapportage of query zijn niet beschikbaar wanneer u doelgroepen maakt in Analytics of wanneer u segmenten maakt in Verkenningen.

Typen metadata die u kunt importeren

Metadata

Als u metadata importeert, worden gegevens toegevoegd die al zijn verzameld en verwerkt door een property. Metadata worden meestal opgeslagen in een aangepaste dimensie of statistiek. In sommige gevallen wilt u de al verzamelde standaardgegevens wellicht overschrijven (bijvoorbeeld als u een productcatalogus importeert met geüpdatete categorieën).

U kunt de volgende gegevenstypen importeren:

 • Kostengegevens: gegevens met betrekking tot klikken, kosten en vertoningen in advertentienetwerken van derden (niet-Google)
 • Itemgegevens: metadata van producten, zoals maat, kleur, stijl of andere productgerelateerde dimensies
 • Gebruikersgegevens: metadata van gebruikers, zoals een loyaliteitsbeoordeling of lifetime value van de klant die u kunt gebruiken om segmenten en remarketinglijsten te maken
 • Offline gebeurtenissen: offline gebeurtenissen van bronnen die geen internetverbinding hebben of die geen realtime verzameling van gebeurtenissen ondersteunen

Limieten

Totale opslag 10 GB
Grootte van gegevensbron 1 GB
Dagelijkse uploads

Aantal uploads: 24

Cumulatieve limiet: 10 GB

Gegevens importeren

Als u gegevens importeert, maakt u een gegevensbron. Een gegevensbron is de combinatie van het csv-bestand dat u wilt uploaden en een toewijzing van bestaande Analytics-velden aan de velden in uw csv-bestand. Voorbeeld:

 

Upload geen bestand dat dubbele sleutels bevat (bijvoorbeeld 2 velden met de naam user_id).

Meer informatie over gegevensbronnen

Het importproces starten

 1. Zorg ervoor dat u het gewenste account en de gewenste property selecteert in Beheerder.
 2. Klik in de kolom Property op Gegevens importeren.
 3. Maak een nieuwe gegevensbron of selecteer een bestaande gegevensbron. (Zie de volgende gedeelten.)

Een nieuwe gegevensbron maken

 1. Klik op Gegevensbron maken.
 2. Voer een naam in voor uw gegevensbron.
 3. Selecteer het gegevenstype:
  • Kostengegevens (alleen importmodus 'op het moment van de query')
  • Itemgegevens (rapportage/importmodus 'op het moment van de query')
  • Gebruikersgegevens op basis van gebruikers-ID (verzameling/importmodus 'op het moment van de verwerking')
  • Gebruikersgegevens op basis van client-ID (verzameling/importmodus 'op het moment van de verwerking')
  • Gegevens over offline gebeurtenissen (verzameling/importmodus 'op het moment van de verwerking')
 4. Klik op Voorwaarden bekijken als hierom wordt gevraagd. Deze vraag wordt weergegeven als u apparaat- of gebruikersgegevens importeert.
 5. Klik op Csv uploaden, selecteer het csv-bestand op uw computer en klik op Openen.
 6. Klik op Volgende om door te gaan naar het toewijzingsvenster.
 7. Selecteer de Analytics-velden en de geïmporteerde velden die u aan elkaar wilt toewijzen. Bewerk zo nodig de veldnamen.
 8. Klik op Importeren.

Gegevens uploaden naar een bestaande gegevensbron

 1. Klik in de rij voor een bestaande gegevensbron op Nu importeren.
 2. Als de gegevensbron is ingesteld voor csv-import, selecteert u het csv-bestand dat u wilt importeren en klikt u op Openen.

  Het csv-bestand moet dezelfde velden of subsets van velden bevatten als het originele bestand. Als u verschillende velden voor hetzelfde gegevenstype wilt importeren, moet u de bestaande gegevensbron verwijderen en een nieuwe gegevensbron maken.

Gegevensbrongegevens bekijken, nieuwe gegevens importeren, een gegevensbron verwijderen

 1. Zorg ervoor dat u het gewenste account en de gewenste property selecteert in Beheerder.
 2. Klik in de kolom Property op Gegevens importeren.
 3. Klik in de rij voor de gegevensbron op en dan.

U kunt de naam, het gegevenstype, de openbare sleutel en de geschiedenis van elke upload bekijken.

 • % geïmporteerd: Het aantal geïmporteerde rijen, gedeeld door het aantal rijen in het importbestand. 100% betekent dat alle rijen zijn geïmporteerd.
 • Overeenkomstpercentage: Het percentage sleutels in het importbestand dat in de afgelopen 90 dagen in uw property is gevonden. 100% betekent dat het nut en de relevantie van de gegevens optimaal zijn voor uw gegevens in de afgelopen 90 dagen.

Doe het volgende om nieuwe gegevens te importeren:

Klik op Nu importeren en kies het relevante csv-bestand op uw computer.

De gegevensbron verwijderen:

 1. Klik op Meer > Gegevensbron verwijderen.
 2. Lees de verwijderingsmelding en klik op Gegevensbron verwijderen.

U kunt gegevens voor de verzamelings-/verwerkingstijd verwijderen, maar als u de gegevens wilt verwijderen die eerder zijn geüpload voor alle door Analytics verwerkte gebeurtenissen, moet u wellicht ook een gebruiker of gebruikersproperty verwijderen (Meer informatie). Als u een al geïmporteerd bestand verwijdert, worden de verwerkte gegevens die zijn gekoppeld aan gebeurtenissen die zijn verzameld sinds de import is afgerond, niet verwijderd.

 

Gereserveerde namen en voorvoegsels

De volgende voorvoegsels en namen voor gebeurtenissen, gebeurtenisparameters en gebruikersproperty's zijn gereserveerd voor gebruik in Analytics. Als u gegevens probeert te uploaden die een van de gereserveerde namen of voorvoegsels bevatten, worden die gegevens niet geüpload.

Voorbeeld:

 • Als u een gebeurtenis met een gereserveerde naam probeert te importeren, worden die gebeurtenis en de bijbehorende parameters niet geïmporteerd.
 • Als u een gebeurtenis met een geldige naam maar met een gereserveerde parameter probeert te importeren, wordt de gebeurtenis wel, maar de betreffende parameter niet geïmporteerd.

Gereserveerde gebeurtenisnamen

 • ad_activeview
 • ad_activeview
 • ad_exposure
 • ad_impression
 • ad_query
 • adunit_exposure
 • app_clear_data
 • app_install
 • app_remove
 • app_update
 • error
 • first_open
 • first_visit
 • in_app_purchase
 • notification_dismiss
 • notification_foreground
 • notification_open
 • notification_receive
 • os_update
 • screen_view
 • session_start
 • user_engagement

Gereserveerde namen voor gebeurtenisparameters

 • firebase_conversion

Gereserveerde namen voor gebruikersproperty's

 • first_open_after_install
 • first_open_time
 • first_visit_time
 • last_deep_link_referrer
 • user_id

Gereserveerde voorvoegsels (van toepassing op gebeurtenisparameters en gebruikersproperty's)

 • ga_
 • google_
 • firebase_
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false