[GA4] Par datu importēšanu

Datu augšupielāde no ārējiem avotiem un apvienošana ar saviem Analytics datiem

Kādēļ izmantot datu importēšanu?

Katra jūsu izmantotā uzņēmējdarbības sistēma ģenerē atsevišķus datus. Jūsu CRM var ietvert tādu informāciju kā klientu lojalitātes vērtējumi, kopējās vērtības un produktu preferences. Ja esat tīmekļa izdevējs, jūsu satura pārvaldības sistēmā var tikt glabātas tādas kategorijas kā autors un raksta kategorija. Ja jums pieder e-komercijas uzņēmums, jūs glabājat tādus vienumu atribūtus kā cena, stils un lielums.

Jūs izmantojat arī pakalpojumu Analytics, lai noteiktu savu tīmekļa vietņu un lietotņu datplūsmu un veiktspēju.

Parasti katrs datu kopums tiek glabāts atsevišķā krātuvē, kur tas netiek apvienots ar citiem datiem. Izmantojot datu importēšanu, varat apvienot visus šos datus pakalpojumā Analytics pēc noteikta grafika, lai noņemtu šīs krātuves, atbloķētu jaunus ieskatus un vienkāršotu datus.

Kā darbojas datu importēšana

Notiek datu augšupielāde

Jūs Analytics īpašumā augšupielādējat CSV failus, kuros ir ietverti ārējie dati. Varat eksportēt šos CSV failus no uzņēmuma bezsaistes rīka, piemēram, CRM vai SPS sistēmas. Mazākam datu apjomam varat manuāli izveidot failus teksta redaktorā vai izklājlapā.

Veicot datu importēšanu, jūsu augšupielādētie bezsaistes dati tiek apvienoti ar Analytics apkopotajiem notikumu datiem. Importētie dati uzlabo jūsu pārskatus, salīdzinājumus un auditorijas. Tādējādi tiek iegūts pilnīgāks priekšstats par tiešsaistē un bezsaistē veiktajām darbībām.

Datu apvienošana

Dati tiek apvienoti divos dažādos tālāk norādītajos veidos atkarībā no importēto datu veida.

 • Vākšanas/apstrādes laiks. Jūsu importētie dati tiek apvienoti ar Analytics datiem atbilstoši laikam, kad ir savākti Analytics dati, un tiek apstrādāti tā, it kā tie būtu vākti kopā ar notikumu, savukārt apvienotie dati tiek ierakstīti Analytics apkopotajās tabulās. Importētie dati netiek apvienoti ar Analytics vēsturiskajiem (jau apstrādātajiem) datiem. Ja izdzēsīsiet importēto datu failu, turpmāk apvienošana nenotiks, taču jau esošie apvienojumi tiks saglabāti.

  Lietotāju dati un bezsaistes notikumu dati tiek apvienoti vākšanas/apstrādes laikā.
 • Pārskatu izveides/vaicājuma laiks. Jūsu importētie dati tiek apvienoti ar Analytics datiem, kad atverat pārskatu un pakalpojumā Analytics tiek izveidots vaicājums pārskata datiem. Šāda veida apvienošana ir īslaicīga — ja izdzēsīsiet importēto datu failu, turpmāk apvienošana nenotiks un apvienotie dati pakalpojumā Analytics vairs nebūs pieejami.

  Dati par izmaksām un vienuma dati tiek apvienoti pārskatu izveides/vaicājuma laikā.

  Pārskatu izveides/vaicājuma laika dati nav pieejami, kad atkārtoti veidojat auditorijas pakalpojumā Analytics vai kad veidojat segmentus izpētes rīkā.

Importējamo metadatu veidi

Metadati

Ja importējat metadatus, tie tiek pievienoti datiem, kas īpašumā jau ir savākti un apstrādāti. Parasti metadati tiek glabāti pielāgotā kategorijā vai metrikā, lai gan dažkārt ieteicams pārrakstīt jau apkopoto noklusējuma informāciju (piemēram, ja importējat produktu katalogu ar atjauninātām kategorijām).

Varat importēt tālāk norādītos datu veidus.

 • Dati par izmaksām: no trešo pušu (nevis Google) reklamēšanas tīkliem iegūtie klikšķu, izmaksu un seansu dati.
 • Vienuma dati: produkta metadati, piemēram, izmēri, krāsa, stils vai citas ar produktu saistītas kategorijas.
 • Lietotāja dati: lietotāja metadati, ko varat izmantot segmentu un atkārtotā mārketinga sarakstu izveidei, piemēram, lojalitātes vērtējums vai klienta kopējā vērtība.
 • Bezsaistes notikumi: bezsaistes notikumi no avotiem, kuriem nav interneta savienojuma vai kuri kā citādi nevar atbalstīt reāllaika notikumu vākšanu.

Ierobežojumi

Kopējā krātuve 10 GB
Datu avota lielums 1 GB
Dienas augšupielādes

Augšupielāžu skaits: 24

Kopējais ierobežojums: 10 GB 

Kā importēt datus

Importējot datus, jūs izveidojat datu avotu. Datu avots ir kombinācija, ko veido augšupielādējamais CSV fails un jau esošo Analytics lauku kartēšana uz jūsu CSV faila laukiem. Piemēri.

 

Neveiciet tāda faila augšupielādi, kurā ietvertas dublētas atslēgas (piem., divi lauki ar nosaukumu user_id).

Uzziniet vairāk par datu avotiem

Importēšanas procesa sākšana

 1. Lapā Administrēšana pārliecinieties, vai ir atlasīts vēlamais konts un īpašums.
 2. Slejā Īpašums noklikšķiniet uz Datu importēšana.
 3. Izveidojiet jaunu datu avotu vai atlasiet esošu datu avotu. (Skatiet tālāk esošās sadaļas.)

Jauna datu avota izveide

 1. Noklikšķiniet uz Izveidot datu avotu.
 2. Ievadiet sava datu avota nosaukumu.
 3. Atlasiet datu veidu.
  • Dati par izmaksām (tikai importēšanas režīms “Vaicāšanas brīdī”)
  • Vienumu dati (pārskatu izveide/importēšanas režīms “Vaicāšanas brīdī”)
  • Lietotāja dati pēc lietotāja ID (vākšana/importēšanas režīms “Apstrādes brīdī”)
  • Lietotāja dati pēc klienta ID (vākšana/importēšanas režīms “Apstrādes brīdī”)
  • Bezsaistes notikumu dati (vākšana/importēšanas režīms “Apstrādes brīdī”)
 4. Noklikšķiniet uz Pārskatīt noteikumus, ja tas tiek prasīts. Šī uzvedne tiek parādīta, ja importējat ierīču vai lietotāju datus.
 5. Noklikšķiniet uz Augšupielādēt CSV failu, atlasiet datorā CSV failu un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.
 6. Noklikšķiniet uz Tālāk, lai pārietu uz saistīšanas posmu.
 7. Atlasiet Analytics laukus un importētos laukus, kurus vēlaties saistīt. Ja nepieciešams, rediģējiet lauku nosaukumus.
 8. Noklikšķiniet uz Importēt.

Datu augšupielāde esošā datu avotā

 1. Esoša datu avota rindā noklikšķiniet uz Importēt tūlīt.
 2. Ja datu avots ir konfigurēts CSV faila importēšanai, atlasiet CSV failu, kuru vēlaties importēt, un noklikšķiniet uz Atvērt.

  CSV failā ir jābūt iekļautiem tiem pašiem laukiem vai lauku apakškopai, kas ir sākotnējā failā. Ja vienam datu veidam vēlaties importēt dažādus laukus, jums ir jāizdzēš esošais datu avots un jāizveido jauns.

Detalizētas informācijas par datu avotu skatīšana, jaunu datu importēšana, datu avota dzēšana

 1. Lapā Administrēšana pārliecinieties, vai ir atlasīts vēlamais konts un īpašums.
 2. Slejā Īpašums noklikšķiniet uz Datu importēšana.
 3. Datu avota rindā noklikšķiniet uz un pēc tam.

Varat skatīt katras augšupielādes nosaukumu, datu veidu, publisko atslēgu un vēsturi.

 • % — importēts: sekmīgi importēto rindu skaits, kas dalīts ar importētajā failā esošo rindu skaitu. “100%” nozīmē, ka visas rindas ir sekmīgi importētas.
 • Atbilstības līmenis: importētajā failā esošo atslēgvārdu attiecība, ko var atrast jūsu īpašumā par pēdējām 90 dienām. “100%” nozīmē, ka dati ir pilnībā noderīgi un atbilst jūsu datiem par pēdējām 90 dienām.

Lai importētu jaunus datus, veiciet tālāk norādītās darbības.

Noklikšķiniet uz Importēt tūlīt un datorā izvēlieties atbilstošo CSV failu.

Lai dzēstu datu avotu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Noklikšķiniet uz Vēl > Dzēst datu avotu.
 2. Izlasiet dzēšanas paziņojumu, pēc tam noklikšķiniet uz Dzēst datu avotu.

Varat dzēst vākšanas/režīma “Apstrādes brīdī” datus, bet, ja vēlaties noņemt iepriekš augšupielādētos datus no visiem Analytics apstrādātajiem notikumiem, iespējams, būs arī jāizdzēš lietotāji vai lietotāju parametri (uzzināt vairāk ). Dzēšot importēto failu, netiks noņemti apstrādātie dati, kas ir saistīti ar notikumiem, kas vākti pēc importēšanas pabeigšanas.

 

Rezervēti nosaukumi un prefiksi

Tālāk norādītie notikumu nosaukumi, notikumu parametru nosaukumi, lietotāju parametru nosaukumi un prefiksi ir rezervēti lietošanai pakalpojumā Analytics. Ja mēģināsiet augšupielādēt datus, kas ietver kādu no rezervētajiem nosaukumiem vai prefiksiem, šie dati netiks augšupielādēti.

Piemēri.

 • Ja mēģināsiet importēt notikumu ar rezervētu nosaukumu, šis notikums un tā parametri netiks importēti.
 • Ja mēģināsiet importēt notikumu ar derīgu nosaukumu, bet vienā no parametriem būs izmantots rezervēts nosaukums, notikums tiks importēts, taču parametrs ar rezervēto nosaukumu netiks importēts.

Rezervēti notikumu nosaukumi

 • ad_activeview
 • ad_activeview
 • ad_exposure
 • ad_impression
 • ad_query
 • adunit_exposure
 • app_clear_data
 • app_install
 • app_remove
 • app_update
 • error
 • first_open
 • first_visit
 • in_app_purchase
 • notification_dismiss
 • notification_foreground
 • notification_open
 • notification_receive
 • os_update
 • screen_view
 • session_start
 • user_engagement

Rezervētu notikumu parametru nosaukumi

 • firebase_conversion

Rezervēti lietotāju parametru nosaukumi

 • first_open_after_install
 • first_open_time
 • first_visit_time
 • last_deep_link_referrer
 • user_id

Rezervēti prefiksi (attiecas uz notikumu parametriem un lietotāju parametriem)

 • ga_
 • google_
 • firebase_
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
false
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
69256
false
false