[GA4] Datan importointi

Datan lataaminen ulkoisista lähteistä ja yhdistäminen Analytics-dataan

Datan importoinnin edut

Kaikissa käyttämissäsi liiketoimintajärjestelmissä luodaan omaa dataa. Asiakkuudenhallintajärjestelmäsi (CRM) saattaa sisältää esimerkiksi asiakasuskollisuusarvioihin, elinkaariarvoihin ja tuotemieltymyksiin liittyviä tietoja. Jos olet verkkojulkaisija, sisällönhallintajärjestelmäsi saattaa tallentaa ulottuvuuksia, kuten kirjoittajan ja artikkelin kategorian. Jos sinulla on verkkokauppa, järjestelmä tallentaa tuotemääritteitä, kuten hinnan, tyylin ja koon.

Lisäksi voit Analyticsin avulla mitata verkkosivustosi ja sovelluksesi liikennettä ja tuloksia.

Yleensä jokainen datakokonaisuus on omassa siilossaan, erillään muusta datasta. Datan importoinnin avulla voit yhdistää kaiken datan Analyticsissa tietyn aikataulun mukaisesti ja näin estää siiloutumisen, saada uusia vinkkejä sekä parantaa datan saatavuutta.

Näin datan importointi toimii

Datan lataaminen

Lataat ulkoista dataa sisältävät CSV-tiedostot Analytics-mittauskokonaisuuteen. Voit eksportoida nämä CSV-tiedostot offline-liiketoimintatyökalusta (esim. CRM- tai CMS-järjestelmästäsi), tai jos kyseessä on pienempi määrä dataa, voit luoda tiedostot manuaalisesti tekstieditorissa tai laskentataulukossa.

Datan importointi yhdistää lataamasi offline-datan Analyticsin keräämään tapahtumadataan. Importoitu data parantaa raporttejasi, vertailujasi ja yleisöjäsi. Tuloksena saat entistä kattavamman kuvan online- ja offline-toiminnasta.

Datan yhdistäminen

Dataa yhdistetään kahdella eri tavalla sen mukaan, minkä tyyppistä dataa ollaan importoimassa:

 • Keräämisen/käsittelyn aikana: Importoitu datasi yhdistetään Analytics-dataan Analytics-datan keräämisen ja käsittelyn yhteydessä ikään kuin se olisi kerätty tapahtuman yhteydessä. Yhdistetty data lisätään Analyticsin koontitaulukkoihin. Importoitua dataa ei yhdistetä Analyticsin aiempaan dataan (joka on jo käsitelty). Jos poistat importoidun datatiedoston, dataa ei enää yhdistetä. Aiemmin tehdyt yhdistämiset kuitenkin säilyvät.

  Käyttäjädata ja offline-tapahtumadata yhdistetään keräämisen/käsittelyn aikana.
 • Raportoinnin/kyselyn aikana: Importoitu data yhdistetään Analytics-dataan, kun avaat raportin, ja Analytics tekee kyselyn raportointidatasta. Tämäntyyppinen yhdistäminen on tilapäistä: jos poistat importoidun datatiedoston, dataa ei enää yhdistetä eikä yhdistettyyn dataan ole enää pääsyä Analyticsissa.

  Kustannus- ja tuotedata yhdistetään raportoinnin/kyselyn aikana.

  Raportoinnin/kyselyn aikainen data ei ole käytettävissä, kun luot yleisöjä Analyticsissa tai segmenttejä kartoituksissa.

Importoitavissa olevat metadatatyypit

Metadata

Importoimalla metadataa voit täydentää mittauskokonaisuuden keräämää ja käsittelemää dataa. Metadataa säilytetään yleensä omassa ulottuvuudessa tai mittarissa, mutta joissakin tapauksissa sinun kannattaa korvata jo kerätyt oletustiedot (esimerkiksi kun importoit tuotekuvastoa, jonka kategoriat on päivitetty).

Voit importoida seuraavia datatyyppejä:

 • Kustannusdata: Kolmannen osapuolen (muun kuin Googlen) mainosverkoston klikkausten, kustannusten ja impressioiden data
 • Tuotedata: Tuotteiden metadata, esimerkiksi koko, väri, tyyli tai muut tuotteisiin liittyvät ulottuvuudet
 • Käyttäjädata: Käyttäjien metadata (esim. uskollisuusluokitus tai asiakkaan elinkaariarvo), jonka avulla voit luoda segmenttejä ja uudelleenmarkkinointilistoja
 • Offline-tapahtumat: Offline-tapahtumat lähteistä, joilla ei ole internetyhteyttä tai jotka eivät muuten tue reaaliaikaista tapahtumien keräämistä.

Rajoitukset

Tallennustila yhteensä

10 Gt (tavalliset mittauskokonaisuudet)

1 Tt (360-mittauskokonaisuudet)

Datalähteen koko 1 Gt
Päivittäiset lataukset

120 latausta päivässä mittauskokonaisuutta kohden

Näin importoit dataa

Kun importoit dataa, luot datalähteen. Datalähde käsittää ladattavan CSV-tiedoston sekä nykyisten Analytics-kenttien mäppäyksen CSV-tiedoston kenttiin. Esimerkki:

 

Älä lataa tiedostoa, joka sisältää päällekkäisiä avaimia (esim. kaksi user_id-kenttää).

Lue lisää datalähteistä

Edellytykset datan lataamiseen SFTP-yhteydellä

Jos aiot käyttää SFTP-vaihtoehtoa vaiheessa 5, varmista, että SFTP-palvelimesi tukee ssh-rsa- ja ssh-dss-isäntäavainalgoritmeja. Lue lisää käyttämiesi isäntäavainalgoritmien tarkistamisesta ja SFTP-palvelimen URL-osoitteen muotoilusta.

Importoinnin aloittaminen

 1. Valitse Mittauskokonaisuus-sarakkeesta Datan importointi.
 2. Luo uusi datalähde tai valitse käytössä oleva datalähde (lisätietoja on alla olevissa osioissa).

Uuden datalähteen luominen

 1. Klikkaa Luo datalähde.
 2. Lisää datalähteellesi nimi.
 3. Valitse datatyyppi:
  • Kustannusdata (importointi vain kyselyn aikana)
  • Tuotedata (importointi raportoinnin/kyselyn aikana)
  • Käyttäjädata User-ID:n mukaan (importointi keräämisen/käsittelyn aikana)
  • Käyttäjädata Client-ID:n mukaan (importointi keräämisen/käsittelyn aikana)
  • Offline-tapahtumadata (importointi keräämisen/käsittelyn aikana)
 4. Klikkaa pyydettäessä Lue ehdot. Tätä pyydetään, jos olet importoimassa laite- tai käyttäjädataa.
 5. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Manuaalinen CSV-tiedoston lataus, valitse CSV-tiedosto tietokoneeltasi ja klikkaa Avaa.
  tai
  • Valitse SFTP.
  • SFTP-palvelimen käyttäjätunnus: Kirjoita SFTP-palvelimen käyttäjätunnuksesi.
  • SFTP-palvelimen URL-osoite: Kirjoita SFTP-palvelimen URL-osoite.
  • Tiheys: Valitse lataustiheys (päivittäin, viikoittain, kuukausittain).
  • Alkamisaika: Valitse ajankohta, jolloin haluat lataamisen alkavan.
  • Kun datalähde on luotu, SFTP-palvelimesi julkinen avain näkyy käyttöliittymässä, jossa luot datalähdettä, ja se on käytettävissä datalähteen tiedoissa (katso lisätietoja alta).
 6. Jatka mäppäysvaiheeseen klikkaamalla Seuraava.
 7. Valitse Analyticsin kentät ja importoidut kentät, jotka haluat mäpätä toisiinsa. Muokkaa kenttien nimiä tarpeen mukaan.
 8. Valitse Importoi.

Datan lataaminen käytössä olevaan datalähteeseen

 1. Klikkaa käytössä olevan datalähteen riviltä Importoi nyt.
 2. Jos datalähde on määritetty CSV-importointia varten, valitse importoitava CSV-tiedosto ja klikkaa Avaa.

  CSV-tiedostossa on oltava samat kentät kuin alkuperäisessä datalähteessä (tai osa näistä kentistä). Jos haluat importoida saman datatyypin eri kenttiä, sinun on poistettava nykyinen datalähde ja luotava uusi.

SFTP-isäntäavainalgoritmien tarkistaminen; SFTP-palvelimen URL-osoitteen muotoilu

Algoritmien tarkistaminen

Käytettävissäsi on eri tapoja tarkistaa, käyttääkö SFTP-palvelin ssh-rsa- vai ssh-dss-isäntäavainalgoritmia. Voit esimerkiksi tarkistaa palvelinlokit OpenSSH:n etäkirjautumisasiakassovelluksella seuraavalla komennolla:

ssh -vv <SFTP-palvelimen nimi>

Jos palvelimesi tukee jompaakumpaa näistä algoritmeista, palvelinlokissa pitäisi näkyä seuraavanainen rivi:

debug2: host key algorithms: rsa-sha2-512, rsa-sha2-256, ssh-rsa

SFTP-palvelimen URL-osoitteen muotoilu

Jos SFTP-palvelimen URL-osoite on muotoiltu virheellisesti, importoinnin käyttöönotto päättyy sisäinen virhe ‑viestiin.

SFTP-palvelimen URL-osoitteessa on yleensä kolme osaa, jotka sinun on otettava huomioon datan importointitiedostojen lataamisessa. Esimerkki:

sftp://example.com//home/jon/upload.csv sisältää seuraavat osat:

 • Verkkotunnus: example.com
 • Kotihakemisto: //home/jon
 • Tiedostopolku: /upload.csv

Edellä olevassa esimerkissä lataustiedosto sijaitsee kotihakemistossa.

Voit muotoilla URL-osoitteen verkkotunnusosan monin eri tavoin. Voit esimerkiksi käyttää siinä verkkotunnusta tai palvelimen IPv4- tai IPv6-osoitetta, johon voit halutessasi sisällyttää porttinumeron:

 • Verkkotunnus: sftp://example.com
 • IPv4 (sisältää porttinumeron): sftp://142.250.189.4:1234
 • IPv4 (ei sisällä porttinumeroa): sftp://142.250.189.4
 • IPv6 (sisältää porttinumeron): sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234
 • IPv6 (ei sisällä porttinumeroa): sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]

Jos et sisällytä osoitteeseen porttinumeroa, oletusportti on 22.

Voit muotoilla URL-osoitteen siten, että se joko sisältää tai ei sisällä kotihakemistoa. Alla on esimerkkejä oikein muotoilluista URL-osoitteista, joissa on käytetty eri muotoja verkkotunnuksen tunnistamiseksi. Esimerkit sisältävät porttinumeron, mutta porttinumeron voi myös halutessaan jättää pois.

 • Kotihakemisto sisällytetty:
  • sftp://example.com//home/jon/upload.csv (verkkotunnus)
  • sftp://142.250.189.4:1234//home/jon/upload.csv (IPv4, joka sisältää porttinumeron)
 • Kotihakemistoa ei sisällytetty:
  • sftp://example.com/upload.csv (verkkotunnus)
  • sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234/upload.csv (IPv6, joka sisältää porttinumeron)

Jos lataustiedosto sijaitsee kotihakemiston alihakemistossa, URL-osoite näyttää suunnilleen tältä:

sftp://example.com//home/jon/data/upload.csv

Voit käyttää tällöin jotakin seuraavista muodoista:

 • Kotihakemisto sisällytetty:
  • sftp://example.com//home/jon/data/upload.csv
  • sftp://142.250.189.4:1234//home/jon/data/upload.csv (IPv4, joka sisältää porttinumeron)
 • Kotihakemistoa ei sisällytetty:
  • sftp://example.com/data/upload.csv
  • sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234/data/upload.csv (IPv6, joka sisältää porttinumeron)

Jos lataustiedostoa ei ole tallennettu kotihakemistoon (//home/jon) tai kotihakemiston alihakemistoon (//home/jon/data) vaan hakemistoon /foo/bar, lataustiedoston oikein muotoiltu URL-osoite näyttää suunnilleen tältä:

sftp://example.com//foo/bar/upload.csv (//foo/bar korvaa kotihakemiston)

Datalähteen tietojen katsominen, julkisen SFTP-avaimen tarkistaminen, uuden datan importoiminen ja datalähteen poistaminen

 1. Valitse Mittauskokonaisuus-sarakkeesta Datan importointi.
 2. Klikkaa datalähteen riviltä ja sitten.

Voit tarkistaa kunkin latauksen nimen, datatyypin, julkisen avaimen ja historian.

 • Julkinen avain: Julkinen SFTP-palvelinavain, joka vastaa Analyticsin tallentamaa vastaavaa yksityistä avainta (jota ei koskaan jaeta). Tätä avainta käytetään suojatun ja yksityisen yhteyden muodostamiseen palvelimesi ja Analyticsin datanimportointipalvelinten välillä. On erittäin tärkeää, että valtuutat julkisen avaimen palvelimellasi. Näin varmistat, että datan importointi toimii turvallisesti ja suojatusti.
 • % importoitu: Importoitujen rivien määrä jaettuna importointitiedoston rivien määrällä. 100 % tarkoittaa, että kaikkien rivien importointi on onnistunut.
 • Osuvuusprosentti: Tuontitiedoston avainten suhde mittauskokonaisuudestasi 90 viime päivän aikana löytyneisiin avaimiin. 100 % tarkoittaa, että 90 viime päivän data on täysin hyödyllistä ja relevanttia.

Näin voit importoida uutta dataa:

Klikkaa Importoi nyt ja valitse CSV-tiedosto tietokoneeltasi.

Näin voit poistaa datalähteen:

 1. Klikkaa Lisää > Poista datalähde.
 2. Lue poistamisilmoitus ja klikkaa uudelleen Poista datalähde.

Voit poistaa keräämisen/käsittelyn aikana importoitua dataa, mutta jos haluat poistaa dataa, joka on ladattu aiemmin kaikista Analyticsin käsittelemistä tapahtumista, sinun voi olla lisäksi tarpeen poistaa käyttäjä tai käyttäjän ominaisuus (lue lisää). Jos poistat jo importoidun tiedoston, tällöin ei poisteta käsiteltyä dataa, joka on yhdistetty importoinnin päättymisen jälkeen kerättyihin tapahtumiin.

 

Varatut nimet ja etuliitteet

Seuraavat tapahtumien, tapahtumaparametrien ja käyttäjän ominaisuuksien nimet ja etuliitteet on varattu Analyticsille. Jos yrität ladata dataa, joka sisältää jonkin varatun nimen tai etuliitteen, dataa ei ladata.

Esimerkki:

 • Jos yrität importoida tapahtuman, jolla on käytössä varattu nimi, tapahtumaa ja sen parametreja ei importoida.
 • Jos yrität importoida tapahtuman, jolla on hyväksyttävä nimi, mutta jollakin parametreista on käytössä varattu nimi, tapahtuma importoidaan mutta kyseistä parametria ei importoida.

Varatut tapahtumien nimet

 • ad_activeview
 • ad_activeview
 • ad_exposure
 • ad_impression
 • ad_query
 • adunit_exposure
 • app_clear_data
 • app_install
 • app_remove
 • app_update
 • error
 • first_open
 • first_visit
 • in_app_purchase
 • notification_dismiss
 • notification_foreground
 • notification_open
 • notification_receive
 • os_update
 • screen_view
 • session_start
 • user_engagement

Varatut tapahtumaparametrien nimet

 • firebase_conversion

Varatut käyttäjän ominaisuuksien nimet

 • first_open_after_install
 • first_open_time
 • first_visit_time
 • last_deep_link_referrer
 • user_id

Varatut etuliitteet (koskee tapahtumaparametreja ja käyttäjän ominaisuuksia)

 • ga_
 • google_
 • firebase_

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita:

false
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
3829267575473855477
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
69256