[GA4] Om dataimport

Upload data fra eksterne kilder, og knyt dem til dine Analytics-data

Hvorfor bruge Dataimport?

Alle de virksomhedssystemer, som du bruger, genererer deres eget datalager. Dit CRM-system indeholder muligvis oplysninger såsom kundeloyalitetsbedømmelser, levetidsværdier og produktpræferencer. Hvis du er webudgiver, gemmer dit indholdsstyringssystem muligvis dimensioner som forfatter og artikelkategori. Hvis du driver en e-handelsvirksomhed, gemmer du attributter for varer som pris, model og størrelse.

Og du bruger Analytics til at måle trafik og effektivitet for dine websites og apps.

Typisk ligger hvert enkelt datasæt i sin egen silo og modtager ikke input fra dataene i andre siloer. Med Dataimport kan du flette alle disse data i Analytics i en fastsat tidsplan for at fjerne disse siloer, få adgang til ny indsigt og gøre dine data mere tilgængelige.

Sådan fungerer Dataimport

Upload af data

Du uploader CSV-filer, der indeholder eksterne data, til en Analytics-ejendom. Du kan eksportere CSV-filerne fra et offlinevirksomhedsværktøj såsom dit CRM- eller CMS-system, eller du kan oprette filer manuelt i en teksteditor eller et regneark, hvis der er tale om små mængder data.

Når du bruger Dataimport, flettes de offlinedata, du uploader, med de hændelsesdata, som Analytics indsamler. De importerede data forbedrer dine rapporter, sammenligninger og målgrupper. Resultatet er et mere fuldstændigt billede af online- og offlineaktivitet.

Sammenfletning af data

Data flettes på to forskellige måder, afhængigt af typen af importerede data:

 • På indsamlings-/behandlingstidspunktet: Dine importerede data flettes med Analytics-data, i takt med at Analytics-dataene indsamles og behandles, som om de blev indsamlet med hændelsen, og de flettede data skrives til Analytics-kombinationstabellerne. De importerede data flettes ikke sammen med historiske data i Analytics (data, der allerede er behandlet). Hvis du sletter den importerede datafil, bliver der ikke flettet flere data, men de data, der allerede er blevet flettet, bevares.

  Brugerdata og data om offlinehændelser flettes på indsamlings-/behandlingstidspunktet.
 • På rapporterings-/forespørgselstidspunktet: Dine importerede data flettes med Analytics-data, når du åbner en rapport, og Analytics anmoder om rapportdataene. Denne type sammenfletning er midlertidig: Hvis du sletter den importerede datafil, bliver der ikke flettet flere data, og de flettede data vil ikke længere være tilgængelige i Analytics.

  Omkostnings- og varedata flettes sammen på rapporterings-/forespørgselstidspunktet.

  Data for rapportering/forespørgselstidspunkt er ikke tilgængelige, når du opretter målgrupper i Analytics, eller når du opretter segmenter i Udforskninger.

Metadatatyper, du kan importere

Metadata

Når du importerer metadata, føjes de til de data, der allerede er indsamlet og behandlet af en ejendom. Metadata gemmes typisk i en tilpasset dimension eller metric, men der kan dog være tilfælde, hvor du vil overskrive de standardoplysninger, der allerede er indsamlet (f.eks. import af et produktkatalog med opdaterede kategorier).

Du kan importere følgende datatyper:

 • Omkostningsdata: Klik-, eksponerings- og omkostningsdata fra tredjepartsannoncenetværk (andre annoncenetværk end Googles)
 • Varedata: Produktmetadata såsom størrelse, farve, stil eller andre produktrelaterede dimensioner
 • Brugerdata: Brugermetadata, f.eks. en loyalitetsvurdering eller en kunderelations samlede værdi, som du kan bruge til at oprette segmenter og remarketinglister
 • Offlinehændelser: Offlinehændelser fra kilder, som ikke har internetforbindelse, eller som ikke understøtter indsamling af hændelser i realtid

Grænser

Lagerplads i alt

10 GB (standardegenskaber)

1 TB (360-jendomme)

Størrelse på datakilde 1 GB
Daglige uploads

120 uploads pr. ejendom pr. dag 

Sådan importerer du data

Når du importerer data, opretter du en datakilde. En datakilde er kombinationen af den CSV-fil, du vil uploade, og en tilknytning af eksisterende Analytics-felter til felterne i din CSV-fil. Eksempel:

 

Du må ikke uploade filer, der indeholder duplikerede nøgler (f.eks. to felter med navnet user_id)

Få flere oplysninger om datakilder

Forudsætninger for brug af SFTP til upload af data

Hvis du har tænkt dig at vælge muligheden SFTP i trin 5, skal du sikre dig, at din SFTP-server understøtter hostnøglealgoritmerne ssh-rsa og ssh-dss. Få flere oplysninger om, hvordan du får verificeret, hvilke hostnøglealgoritmer du bruger, og hvordan du formaterer SFTP-serverwebadressen.

Start importprocessen

 1. Klik på Dataimport i kolonnen Ejendom.
 2. Opret en ny datakilde, eller vælg en eksisterende datakilde. Se afsnittene nedenfor.

Opret en ny datakilde

 1. Klik på Opret datakilde.
 2. Angiv et navn på din datakilde.
 3. Vælg datatypen:
  • Omkostningsdata (kun import på forespørgselstidspunkt)
  • Varedata (rapportering/importtilstanden Forespørgselstidspunkt)
  • Brugerdata efter User-ID (indsamling/importtilstanden Behandlingstidspunkt)
  • Brugerdata efter Client-ID (indsamling/importtilstanden Behandlingstidspunkt)
  • Data om offlinehændelser (indsamling/importtilstanden Behandlingstidspunkt)
 4. Klik på Læs vilkårene, hvis du bliver bedt om det. Denne meddelelse vises, hvis du importerer enheds- eller brugerdata.
 5. Vælg en af følgende muligheder:
  • Vælg Manuel CSV-upload, vælg CSV-filen på din computer, og klik derefter på Åbn.
  Eller
  • Vælg SFTP.
  • SFTP-servernavn: Angiv dit brugernavn til din SFTP-server.
  • Webadresse til SFTP-server: Angiv webadressen til din SFTP-server.
  • Frekvens: Vælg uploadfrekvens (dagligt, ugentligt, månedligt).
  • Starttidspunkt: Vælg det tidspunkt, hvor uploadet skal starte.
  • Når datakilden er oprettet, vil den offentlige nøgle til din SFTP-server være synlig i den grænseflade, hvor du opretter datakilden, og den er tilgængelig i datakildeoplysningerne (se nedenfor).
 6. Tryk på Næste for at fortsætte til tilknytningsprocessen.
 7. Vælg de Analytics-felter og importerede felter, som du vil knytte til hinanden. Rediger feltnavnene efter behov.
 8. Klik på Importér.

Upload data til en eksisterende datakilde

 1. Klik på Importér nu i rækken for en eksisterende datakilde.
 2. Hvis datakilden er konfigureret til CSV-import, skal du vælge den CSV-fil, du vil importere, og klikke på Åbn.

  CSV-filen skal indeholde de samme felter eller undergruppe af felter som originalen. Hvis du vil importere forskellige felter for samme datatype, skal du slette den allerede oprettede datakilde og oprette en ny.

Få SFTP-hostnøglealgoritmer verificeret, og formatér SFTP-serverwebadresse

Få algoritmer verificeret

Der er forskellige metoder, du kan benytte for at få verificeret, om din SFTP-server bruger hostnøglealgoritmen ssh-rsa eller ssh-dss. Du kan f.eks. bruge fjernloginklienten OpenSSH til at tjekke dine serverlogfiler via følgende kommando:

ssh -vv <din SFTP-servers navn>

Hvis din server understøtter en af disse algoritmer, bør du kunne se en linje i stil med følgende i din serverlogfil:

debug2: host key algorithms: rsa-sha2-512, rsa-sha2-256, ssh-rsa

Formatér SFTP-serverwebadresse

Hvis din SFTP-serverwebadresse er formateret forkert, mislykkes din importkonfiguration, og der vises i så fald en fejlmeddelelse om en intern fejl.

En SFTP-serverwebadresse består normalt af tre dele, hvilket du skal tage højde for, når du uploader dataimportfiler. Eksempel:

sftp://example.com//home/jon/upload.csv består af følgende dele:

 • Domæne: example.com
 • Startsidemappe: //home/jon
 • Filsti: /upload.csv

I ovenstående eksempel ligger uploadfilen i startmappen.

Du kan formatere domænedelen af webadressen på flere forskellige måder ved hjælp af domænenavnet eller IPv4- eller IPv6-adressen for serveren, både med og uden et portnummer:

 • Domænenavn: sftp://example.com
 • IPv4 (med portnummer): sftp://142.250.189.4:1234
 • IPv4 (uden portnummer): sftp://142.250.189.4
 • IPv6 (med portnummer): sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234
 • IPv6 (uden portnummer): sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]

Hvis du ikke medtager portnummeret, er standardporten 22.

Du kan formatere webadressen korrekt, så startsidemappen er enten inkluderet eller ekskluderet. Følgende eksempler på korrekt formaterede webadresser bruger forskellige formater til at identificere domænet. Eksemplerne omfatter portnumre, men du kan vælge ikke at bruge portnummeret.

 • Inkluder startindeks:
  • sftp://example.com//home/jon/upload.csv (domænenavn)
  • sftp://142.250.189.4:1234//home/jon/upload.csv (IPv4 med portnummer)
 • Ekskluder startindeks:
  • sftp://example.com/upload.csv (domænenavn)
  • sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234/upload.csv (IPv6 med portnummer)

Hvis uploadfilen er placeret i en undermappe i startsidemappen, ser webadressen omtrent således ud:

sftp://example.com//home/jon/data/upload.csv

I dette tilfælde kan du bruge følgende typer formater:

 • Inkluder startindeks:
  • sftp://example.com//home/jon/data/upload.csv
  • sftp://142.250.189.4:1234//home/jon/data/upload.csv (IPv4 med portnummer)
 • Ekskluder startindeks:
  • sftp://example.com/data/upload.csv
  • sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234/data/upload.csv (IPv6 med portnummer)

Hvis uploadfilen ikke er gemt i startsidemappen (//home/jon) eller i en undermappe i startsidemappen (//home/jon/data), men i stedet er gemt i mappen /foo/bar, ser den korrekt formaterede webadresse for uploadfilen omtrent således ud:

sftp://example.com//foo/bar/upload.csv (//foo/bar erstatter startsidemappen)

Se oplysninger om datakilde, få din offentlige nøgle til SFTP, importér nye data, slet en datakilde

 1. Klik på Dataimport i kolonnen Ejendom.
 2. Klik på og så i rækken for datakilden.

Du kan se navn, datatype, offentlig nøgle og historik for hver upload.

 • Offentlig nøgle: Den offentlige SFTP-servernøgle, der svarer til en matchende privat nøgle, som gemmes i Analytics (og aldrig bliver delt med andre), og som bruges til oprettelse af en sikker, privat forbindelse mellem din server og Analytics-dataimportservere. Det er vigtigt, at du godkender denne offentlige nøgle på din server, så dataimporten fungerer sikkert og efter hensigten.
 • % importeret: Det antal rækker, der er importeret, divideret med antallet af rækker i importfilen. 100 % betyder, at alle rækker blev importeret.
 • Matchprocent: Forholdet mellem nøgler i importfilen, som kan findes på din ejendom inden for de seneste 90 dage. 100 % betyder, at de importerede data er nyttige og relevante for dine Analytics-data inden for de seneste 90 dage.

Sådan importerer du nye data:

Klik på Importér nu, og vælg den relevante CSV-fil på din computer.

Sådan sletter du datakilden:

 1. Klik på Mere > Slet datakilde.
 2. Læs meddelelsen om sletning, og klik derefter på Slet datakilde.

Du kan slette de data, der blev importeret på indsamlings-/behandlingstidspunktet, men hvis du vil fjerne de data, som tidligere er uploadet fra alle de hændelser, der er behandlet af Analytics, skal du muligvis også følge op med en sletning af brugere eller brugeregenskaber (få flere oplysninger). Hvis du sletter en fil, der allerede er importeret, fjernes de behandlede data, som er blevet knyttet til de hændelser, der er blevet indsamlet, efter at importen blev udført, ikke.

 

Reserverede navne og præfikser

Følgende hændelsesnavne, navne på hændelsesparametre, navne på brugeregenskaber og præfikser er reserveret til brug i Analytics. Hvis du forsøger at uploade data, der indeholder reserverede navne eller præfikser, uploades disse data ikke.

Eksempel:

 • Hvis du forsøger at importere en hændelse med et reserveret navn, importeres den pågældende hændelse og dens parametre ikke.
 • Hvis du prøver at importere en hændelse med et gyldigt navn, men en af parametrene bruger et reserveret navn, importeres hændelsen, men parameteren med det reserverede navn importeres ikke.

Reserverede hændelsesnavne

 • ad_activeview
 • ad_activeview
 • ad_exposure
 • ad_impression
 • ad_query
 • adunit_exposure
 • app_clear_data
 • app_install
 • app_remove
 • app_update
 • error
 • first_open
 • first_visit
 • in_app_purchase
 • notification_dismiss
 • notification_foreground
 • notification_open
 • notification_receive
 • os_update
 • screen_view
 • session_start
 • user_engagement

Reserverede navne på hændelsesparametre

 • firebase_conversion

Reserverede navne på brugeregenskaber

 • first_open_after_install
 • first_open_time
 • first_visit_time
 • last_deep_link_referrer
 • user_id

Reserverede præfikser (gælder for hændelsesparametre og brugeregenskaber)

 • ga_
 • google_
 • firebase_

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
12339673853389317448
true
Søg i Hjælp
true
true
true