[GA4] Всичко за импортирането на данни

Качвайте данни от външни източници и ги обединявайте с данните си в Анализ

Защо да използвате импортирането на данни?

Всяка използвана от Вас бизнес система генерира свои данни. Управлението на връзките с клиенти може да съдържа информация, като оценки за лоялността на клиентите, стойности за целия период и предпочитания за продукти. Ако сте издател в мрежата, системата Ви за управление на съдържанието може да съхранява величини, като автор и категория на статиите. Ако имате фирма за електронна търговия, съхранявате атрибути на артикулите, като например цена, стил и размер.

Освен това използвате Google Анализ за измерване на трафика и ефективността на уебсайтовете и приложенията си.

Обикновено тези данни се намират в собствено изолирано пространство, като не взаимодействат с останалите данни. Импортирането на данни Ви дава възможност да обединявате всички тези данни в Анализ по определен график, за да получите достъп до тях, да отключите нова статистика и да разширите данните си.

Как функционира импортирането на данни

Качване на данни

Качвате CSV файлове с външни данни в собственост в Анализ. Можете да експортирате файловете от офлайн бизнес инструмент, като например система за управление на връзките с клиенти или система за управление на съдържанието, или за по-малки количества данни можете да създадете файловете ръчно в текстов редактор или електронна таблица.

Импортирането на данни обединява качените от Вас офлайн данни с данните за събития, които Анализ събира. Импортираните данни подобряват отчетите, сравненията и аудиториите Ви. Резултатът е по-пълна картина на онлайн и офлайн активността.

Обединяване на данните

Данните се обединяват по два различни начина в зависимост от типа на импортираните данни:

 • По време на събирането/обработването: импортираните данни се обединяват с данните от Анализ, докато те се събират и обработват, както ако са събрани заедно със събитието. Обединените данни се записват в обобщените таблици в Анализ. Импортираните данни не се обединяват с данните за минали периоди в Анализ (данните, които вече са обработени). Ако изтриете импортирания файл с данни, повече няма да се осъществяват обединявания, но вече осъществените се запазват.

  Потребителските данни и данните за офлайн събития се обединяват по време на събирането/обработването.
 • По време на отчитане/заявка: импортираните от Вас данни се обединяват с данните от Google Анализ, когато отворите отчет и Анализ изпрати заявка за отчетните данни. Този тип обединяване е временен: ако изтриете импортирания файл с данни, повече няма да се осъществяват обединявания и обединените данни няма да бъдат достъпни в Google Анализ.

  Данните за разходите и за артикулите се обединяват по време на отчитането/заявката.

  Данните по време на отчитането/заявката не са налице, когато създавате аудитории в Анализ или сегменти в Изследвания.

Типове метаданни, които можете да импортирате

Метаданни

Импортирането на метаданни надгражда данните, които вече са събрани и обработени от собственост. Обикновено метаданните се съхраняват в персонализирана величина или показател, но понякога е по-полезно да ги презапишете върху вече събраната основна информация (например при импортирането на продуктов каталог с актуализирани категории).

Можете да импортирате следните типове данни:

 • Данни за разходите: данни за кликванията, разходите и импресиите в рекламна мрежа на трета страна (извън Google)
 • Данни за артикулите: метаданни за продуктите, като размер, цвят, стил или други свързани с продуктите величини
 • Потребителски данни: метаданни за потребителите, например оценка на лоялността или стойност на клиента за целия период, които можете да използвате за създаване на сегменти и списъци за ремаркетинг
 • Офлайн събития: офлайн събития от източници, които нямат връзка с интернет или които не могат да поддържат събиране на събития в реално време.

Лимити

Общо хранилище

10 ГБ (стандартни собствености)

1 ТБ (собствености в 360)

Размер на източника на данни 1 ГБ
Качвания за деня

120 качвания на собственост на ден

Как да импортирате данни

Когато импортирате данни, създавате източник на данни. Това е комбинацията от CSV файла, който искате да качите, и съпоставяне на съществуващите полета в Анализ с полетата в CSV файла. Например:

 

Не качвайте файл, който съдържа дублиращи се ключове (напр. две полета на име user_id)

Научете повече за източниците на данни

Необходими условия за използване на SFTP за качване на данни

Ако възнамерявате да използвате опцията SFTP в стъпка 5, уверете се, че SFTP сървърът Ви поддържа алгоритмите ssh-rsa и ssh-dss за ключа и хоста. Научете повече за потвърждаването на използваните от Вас алгоритми за ключа и хоста и как да форматирате URL адреса на SFTP сървъра.

Стартиране на процеса на импортиране

 1. В графата Собственост кликнете върху Импортиране на данни.
 2. Създайте нов или изберете съществуващ източник на данни. (Вижте следните секции.)

Създаване на нов източник на данни

 1. Кликнете върху Създаване на източник на данни.
 2. Въведете име за източника на данните.
 3. Изберете типа данни:
  • Данни за разходите (само за импортиране по време на заявка)
  • Данни за артикулите (импортиране по време на заявка/отчитане)
  • Потребителски данни по User-ID (събиране/импортиране по време на обработка)
  • Потребителски данни по Client-ID (събиране/импортиране по време на обработка)
  • Данни за офлайн събития (събиране/импортиране по време на обработка)
 4. При подкана кликнете върху Преглед на условията. Тази подкана се показва, ако импортирате данни за устройството или потребителски данни.
 5. Направете едно от следните неща:
  • Изберете Ръчно качване на CSV файл, изберете CSV файла на компютъра си, след което кликнете върху Отваряне.
  Или
  • Изберете SFTP.
  • Потребителско име за SFTP сървъра: въведете потребителското си име за SFTP сървъра.
  • URL адрес на SFTP сървъра: въведете URL адреса на сървъра за SFTP.
  • Честота: Изберете честотата на качване (ежедневно, ежеседмично, ежемесечно).
  • Начален час: Изберете часа, в който искате да започне качването.
  • След като създадете източника на данни, публичният ключ за SFTP сървъра Ви ще се вижда в интерфейса, където създавате източника на данни, както и в подробностите за него (вижте по-долу).
 6. Кликнете върху Напред, за да продължите към етапа на съпоставяне.
 7. Изберете полетата в Google Анализ и импортираните полета, които искате да съпоставите. Редактирайте имената на полетата, ако е необходимо.
 8. Кликнете върху Импортиране.

Качване на данни в съществуващ източник на данни

 1. В реда за съществуващ източник на данни кликнете върху Импортиране сега.
 2. Ако източникът на данни е конфигуриран за импортиране на CSV файл, изберете CSV файла, който искате да импортирате, и кликнете върху Отваряне.

  CSV файлът трябва да съдържа същите полета или поднабори от полета като оригинала. Ако искате да импортирате други полета за същия тип данни, трябва да изтриете съществуващия източник на данни и да създадете нов.

Потвърждаване на алгоритмите за ключа и хоста за SFTP и форматиране на URL адреса на SFTP сървъра

Потвърждаване на алгоритмите

Има различни методи за проверка дали SFTP сървърът Ви използва алгоритъма ssh-rsa или ssh-dss за ключа и хоста. Например можете да използвате програмата за отдалечено влизане в OpenSSH, за да проверите регистрационните файлове на сървъра си със следната команда:

ssh -vv <името на sftp сървъра>

Ако сървърът Ви поддържа някой от тези алгоритми, в регистрационния файл на сървъра си трябва да виждате ред, както следва:

debug2: алгоритми за хоста и ключа: rsa-sha2-512, rsa-sha2-256, ssh-rsa

Форматиране на URL адреса на SFTP сървъра

Ако URL адресът на SFTP сървъра е неправилно форматиран, настройването на импортирането ще е неуспешно с вътрешно съобщение за грешка.

URL адресът на SFTP сървъра обикновено се състои от три части, които трябва да имате предвид за качването на файлове за импортиране на данни. Например:

sftp://example.com//home/jon/upload.csv се състои от следните части:

 • Домейн: example.com
 • Основна директория: //home/jon
 • Път на файла: /upload.csv.

В горния пример файлът за качване се намира в основната директория.

Можете да форматирате частта с домейна от URL адреса по различни начини, като използвате името на домейна или адреса IPv4 или IPv6 на сървъра със или без номер на порт:

 • Име на домейна: sftp://example.com
 • IPv4 (с номер на порта): sftp://142.250.189.4:1234
 • IPv4 (без номер на порт): sftp://142.250.189.4
 • IPv6 (с номер на порта): sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234
 • IPv6 (без номер на порт): sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004].

Ако не включите номера на порта, стандартният порт е 22.

Можете да форматирате правилно URL адреса, за да включите или изключите основната директория. Следните примери за правилно форматирани URL адреси използват различни формати за идентифициране на домейна. Примерите включват номерата на портовете, но можете да изберете да не ги използвате.

 • Включване на основната директория:
  • sftp://example.com//home/jon/upload.csv (име на домейн)
  • sftp://142.250.189.4:1234//home/jon/upload.csv (IPv4 с номер на порта)
 • Изключване на основната директория:
  • sftp://example.com/upload.csv (име на домейн)
  • sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234/upload.csv (IPv6 с номер на порта)

Ако файлът Ви за качване се намира в поддиректория на основната Ви директория, URL адресът ще изглежда приблизително по следния начин:

sftp://example.com//home/jon/data/upload.csv

В такъв случай можете да използвате следните типове формати:

 • Включване на основната директория:
  • sftp://example.com//home/jon/data/upload.csv
  • sftp://142.250.189.4:1234//home/jon/data/upload.csv (IPv4 с номер на порта)
 • Изключване на основната директория:
  • sftp://example.com/data/upload.csv
  • sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234/data/upload.csv (IPv6 с номер на порта).

Ако файлът Ви за качване не се съхранява в основната Ви директория (//home/jon) или нейна поддиректория (//home/jon/data), а вместо това се съхранява в директорията /foo/bar, то правилно форматираният URL адрес за качения от Вас файл ще изглежда по следния начин:

sftp://example.com//foo/bar/upload.csv (//foo/bar заменя основната директория).

Преглед на подробности за източника на данни, получаване на публичния ключ за SFTP, импортиране на нови данни, изтриване на източник на данни

 1. В графата Собственост кликнете върху Импортиране на данни.
 2. В реда за източника на данни кликнете върху и след това.

Можете да видите името, типа на данните, публичния ключ и историята на всяко качване.

 • Публичен ключ: Публичният ключ на SFTP сървъра, съответстващ на личен ключ, който се съхранява от Анализ (и никога не се споделя) и служи за осигуряване на защитена, частна връзка между сървъра Ви и сървърите за импортиране на данни в Google Анализ. Изключително важно е да упълномощите този публичен ключ на сървъра си, за да може импортирането на данни да работи безопасно и сигурно.
 • % импортирани: Броят редове, които са импортирани успешно, разделен на броя редове във файла за импортиране. 100% означава, че всички редове са импортирани успешно.
 • Процент на съответствие: Съотношението между ключовете във файла за импортиране, който може да бъде намерен в собствеността Ви през последните 90 дни. 100% означава, че данните са напълно полезни и подходящи за данните Ви през последните 90 дни.

За да импортирате нови данни:

Кликнете върху Импортиране сега и изберете подходящия CSV файл на компютъра си.

За да изтриете източника на данни:

 1. Кликнете върху Още > Изтриване на източника на данни.
 2. Прочетете известието за изтриване и кликнете върху Изтриване на източника на данни.

Можете да изтривате данни за събиране/обработване, но ако искате да премахнете данните, качени по-рано от всички събития, обработени от Анализ, може да се наложи да продължите с изтриване на потребител или характеристика на потребителя (научете повече). Изтриването на вече импортиран файл няма да премахне обработените данни, свързани със събитията, събрани след импортирането.

 

Резервирани имена и префикси

Следните имена на събития, имена на параметри за събития, имена на характеристики на потребителите и префикси са резервирани за използване от Анализ. Ако се опитате да качите данни, включващи някое от резервираните имена или префикси, те няма да бъдат качени.

Например:

 • Ако се опитате да импортирате събитие с резервирано име, то събитието и параметрите му няма да бъдат импортирани.
 • Ако се опитате да импортирате събитие с валидно име, но един от параметрите използва резервирано име, събитието ще бъде импортирано, но параметърът – не.

Резервирани имена на събития

 • ad_activeview
 • ad_activeview
 • ad_exposure
 • ad_impression
 • ad_query
 • adunit_exposure
 • app_clear_data
 • app_install
 • app_remove
 • app_update
 • error
 • first_open
 • first_visit
 • in_app_purchase
 • notification_dismiss
 • notification_foreground
 • notification_open
 • notification_receive
 • os_update
 • screen_view
 • session_start
 • user_engagement

Резервирани имена на параметри за събития

 • firebase_conversion

Резервирани имена на характеристики на потребители

 • first_open_after_install
 • first_open_time
 • first_visit_time
 • last_deep_link_referrer
 • user_id

Резервирани префикси (отнася се за параметрите за събития и характеристиките на потребителите)

 • ga_
 • google_
 • firebase_

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню