Ten artykuł dotyczy usług Google Analytics 4. Jeśli korzystasz z usługi Universal Analytics, zapoznaj się z sekcją dotyczącą Universal Analytics w Centrum pomocy.

[Google Analytics 4] Zapoznanie ze źródłami danych

Źródło danych to kontener, w którym znajdują się dane przesłane do Analytics. Źródła danych określają sposób łączenia przesłanych danych z istniejącymi danymi. Konfiguruje się je na poziomie usługi. Możesz wielokrotnie przesyłać dane za pomocą tego samego źródła danych.

Aby zarządzać wszystkimi źródłami danych danej usługi, kliknij kolejno Administracja > (Usługa) > Import danych.

Typy źródeł danych

Typ źródła danych odpowiada konkretnemu rodzajowi danych, jakie chcesz importować. Występują np. typy źródeł danych związane z danymi o kosztach, danymi o produktach i danymi użytkownika. W zależności od typu źródła danych możesz korzystać z różnych opcji wymiarów i danych (schematów).

Schemat źródła danych

Tworząc źródło, definiujesz schemat, który określa strukturę łączącą przesyłane dane z istniejącymi danymi o zdarzeniach. Prosty schemat składa się z wymiaru kluczowego („klucza”) i wymiarów lub danych importu. Aby zaimportować dane, Analytics szuka wartości kluczowych w danych o zdarzeniach, które odpowiadają wartościom kluczowym w przesłanych danych. Po znalezieniu dopasowania dodaje do istniejących danych o zdarzeniach dodatkowe wartości wymiaru i danych powiązane z tym kluczem (lub zastępuje je, jeśli dane zostały już zebrane). Niektóre typy źródeł danych umożliwiają stosowanie wielu wymiarów przy definiowaniu klucza, a większość z nich obsługuje wiele wymiarów/danych w polach importu.

Dowiedz się więcej o importowaniu danych o produktachdanych użytkowników.

Klucz a wymiary importu

Niektórych dostępnych wymiarów i danych możesz użyć jako klucza i celów importu, ale nie wszystkich. Pełna lista dostępnych wymiarów i danych jest dostępna w interfejsie podczas tworzenia źródła danych.

Klucz składa się z co najmniej jednego wymiaru Analytics (maksymalnie z trzech).

Wymiary kluczowe różnią się w zależności od wybranego zbioru danych. Listę dostępnych wymiarów kluczowych znajdziesz w menu kreatora schematu źródła danych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false