Khuyến mại và phiếu thưởng

Google và các đối tác của chúng tôi thỉnh thoảng cung cấp mã khuyến mại AdWords dưới dạng một phần của phiếu mua hàng cụ thể, bạn có thể sử dụng chúng để nhận tín dụng hoặc các phần thưởng khác trong tài khoản của mình. Nếu bạn đã nhận được mã, hãy tìm hiểu cách nhập mã hoặc tìm hiểu tại sao mã không thể hoạt động.