คัดลอกหรือย้ายรายการภายในบัญชี

AdWords Editor มีวิธีคัดลอกหรือย้ายรายการจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งหลายวิธี ในการดูคำแนะนำเฉพาะสำหรับรายการประเภทใดประเภทหนึ่ง (เช่น คำหลักหรือกลุ่มโฆษณา) ให้เข้าไปที่หน้าใดหน้าหนึ่งที่แสดงอยู่ท้ายบทความนี้

วิดีโอย่อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานของการคัดลอกรายการภายในบัญชี

คัดลอกหรือย้ายรายการภายในบัญชี

  1. เลือกบริบทที่เหมาะสมใน มุมมองแบบโครงสร้าง ซึ่งอาจเป็นชื่อบัญชีของคุณหรือแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาที่มีรายการซึ่งคุณต้องการย้าย ตัวอย่างเช่น ในการคัดลอกคำหลักในแคมเปญ #4 ให้เลือกแคมเปญ #4 ในมุมมองแบบต้นไม้
  2. คลิกแท็บที่เกี่ยวข้องด้านบนมุมมองข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากต้องการคัดลอกคำหลัก ให้เลือกแท็บ คำหลัก
  3. เลือกหนึ่งรายการ หรือ หลายรายการ ที่ต้องการคัดลอกหรือตัด
  4. ไปที่ เมนูแก้ไข > คัดลอก หรือ ตัด
  5. เลือกกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญปลายทางในมุมมองแบบต้นไม้
  6. ไปที่ แก้ไข > วาง

เคล็ดลับ: ลากและวาง

ในการย้ายบางสิ่งอย่างรวดเร็ว ให้เลือกรายการนั้นในมุมมองข้อมูล และลากไปยังตำแหน่งใหม่ในมุมมองแบบต้นไม้ หากต้องการคัดลอก ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้

ตัวอย่างเช่น ในการย้ายโฆษณาแบบข้อความไปยังแคมเปญใหม่ ให้เลือกโฆษณาในมุมมองข้อมูลของแท็บ โฆษณาแบบข้อความ จากนั้นลากรายการที่คุณเลือกไปยังแคมเปญปลายทางในมุมมองแบบต้นไม้ แคมเปญเดิมจะแสดงโฆษณาเหล่านั้นเป็นลบแล้ว และแคมเปญใหม่จะแสดงโฆษณดังกล่าวเป็นเพิ่ม

ในการคัดลอกหรือย้ายกลุ่มโฆษณา คุณสามารถลากและวางกลุ่มโฆษณาเหล่านั้นในมุมมองแบบต้นไม้ได้

เคล็ดลับ: วางในหลายตำแหน่ง

ในการวางโฆษณา, คำหลัก หรือตำแหน่งในกลุ่มโฆษณาหลายกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มโฆษณาปลายทางในมุมมองข้อมูลของแท็บ กลุ่มโฆษณา จากนั้นไปที่ เมนูแก้ไข > วางแบบพิเศษ > วางในกลุ่มโฆษณาที่เลือก

ในการวางเว็บไซต์หรือคำหลักเชิงลบของแคมเปญในแคมเปญหลายรายการ ให้เลือกแคมเปญปลายทางในมุมมองข้อมูลของแท็บ แคมเปญ จากนั้นไปที่ เมนูแก้ไข > วางแบบพิเศษ > วางรายการเชิงลบในแคมเปญที่เลือก

บทความที่เกี่ยวข้อง: