คัดลอก ย้าย หรือวางรายการในบัญชี

AdWords Editor มีวิธีคัดลอกหรือย้ายรายการจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งหลายวิธี ในการดูคำแนะนำเฉพาะสำหรับรายการประเภทใดประเภทหนึ่ง (เช่น คำหลักหรือกลุ่มโฆษณา) ให้เข้าไปที่หน้าใดหน้าหนึ่งที่แสดงอยู่ท้ายบทความนี้

คัดลอกหรือย้ายรายการภายในบัญชี

 1. เลือกบริบทที่เหมาะสมในมุมมองแบบต้นไม้ ซึ่งอาจเป็นชื่อบัญชีของคุณหรือแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาที่มีรายการซึ่งคุณต้องการย้าย ตัวอย่างเช่น ในการคัดลอกคำหลักในแคมเปญ #4 ให้เลือกแคมเปญ #4 ในมุมมองแบบต้นไม้
 2. คลิกประเภทที่เกี่ยวข้อง เช่น หากต้องการคัดลอกคำหลัก เลือกคำหลัก
 3. เลือก 1 รายการหรือหลายรายการที่ต้องการคัดลอกหรือตัด
 4. ไปที่ เมนูแก้ไข > คัดลอกหรือตัด
 5. เลือกกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญปลายทางในมุมมองแบบต้นไม้
 6. ไปที่ เมนูแก้ไข > วาง

ลากและวาง

ในการย้ายบางสิ่งอย่างรวดเร็ว ให้เลือกรายการนั้นในมุมมองข้อมูล และลากไปยังตำแหน่งใหม่ในมุมมองแบบต้นไม้ ในการคัดลอก ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้

ตัวอย่างเช่น หากต้องการย้ายโฆษณาแบบข้อความไปยังแคมเปญใหม่ ให้เลือกโฆษณา จากนั้นลากรายการที่คุณเลือกไปยังแคมเปญปลายทางในมุมมองแบบต้นไม้ แคมเปญเดิมจะแสดงโฆษณาเหล่านั้นเป็นลบแล้ว และแคมเปญใหม่จะแสดงโฆษณาเป็นเพิ่ม

ในการคัดลอกหรือย้ายกลุ่มโฆษณา คุณสามารถลากและวางกลุ่มโฆษณาเหล่านั้นในมุมมองแบบต้นไม้ได้

วางในหลายตำแหน่ง

AdWords Editor 11.0+
 1. คัดลอกชุดรายการ (เช่น คำหลัก โฆษณา ฯลฯ)
 2. ในมุมมองแบบต้นไม้ ใช้ Ctrl + คลิก (Windows) หรือ + คลิก (Mac) เพื่อเลือกแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาหลายรายการ
 3. วางรายการลงในแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาที่เลือก
 4. ยืนยันกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการวางรายการ และคลิกตกลง
AdWords Editor 10.6 และก่อนหน้า
 1. คัดลอกรายการที่คุณต้องการวาง
 2. เลือกกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญปลายทาง
  • หากต้องการวางรายการที่คัดลอกลงในกลุ่มโฆษณา ให้เลือกแท็บกลุ่มโฆษณา แล้วเลือกกลุ่มโฆษณาปลายทางในมุมมองข้อมูล
  • หากต้องการวางรายการที่คัดลอกลงในแคมเปญ (เช่น คำหลักเชิงลบของแคมเปญ) ให้เลือกแท็บแคมเปญ แล้วเลือกแคมเปญปลายทางในมุมมองข้อมูล
 3. ไปที่ เมนูแก้ไข > วางแบบพิเศษ > วางในกลุ่มโฆษณาที่เลือก หรือ วางรายการเชิงลบในแคมเปญที่เลือก

วิดีโอ: คัดลอกหรือย้ายรายการในบัญชี

วิดีโอย่อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานของการคัดลอกรายการภายในบัญชี

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
 • ไม่มีประโยชน์เลย
 • ไม่มีประโยชน์มากนัก
 • มีประโยชน์บ้าง
 • มีประโยชน์มาก
 • มีประโยชน์มากที่สุด