การค้นหาขั้นสูง

การค้นหาขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถค้นหารายการในบัญชีซึ่งตรงกับเกณฑ์ที่คุณระบุไว้ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาและแก้ไขหรือลบคำหลักประสิทธิภาพต่ำได้อีกด้วย

AdWords Editor 11.0+
 • สร้างการค้นหาที่ซับซ้อน
  คลิกไอคอนเมนูการค้นหาAdvanced search > เครื่องช่วยสร้างคำค้นหา เลือกเกณฑ์สำหรับการค้นหาของคุณ แล้วคลิกปุ่มค้นหา คุณสามารถทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำเพื่อเพิ่มเกณฑ์จากเครื่องช่วยสร้างคำค้นหา การป้อนข้อความค้นหาหลายรายการ (อย่าลืมว่าต้องพิมพ์รายการละบรรทัด) จะแสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับข้อความเหล่านั้นอย่างน้อย 1 รายการ
 • ใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดการค้นหาของคุณให้แคบลง
  คลิกไอคอนเมนูการค้นหาAdvanced search > ตัวกรองมุมมอง และเลือกตัวกรองที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถจำกัดผลลัพธ์ให้เหลือเฉพาะรายการใหม่ รายการที่แก้ไข รายการที่มีข้อผิดพลาด และอื่นๆ ได้ คุณสามารถใช้มุมมองแบบต้นไม้และรายการประเภทในแถบเลื่อนทางซ้ายเพื่อกรองให้แสดงเฉพาะแคมเปญ กลุ่มโฆษณา และประเภทที่เฉพาะเจาะจงได้
 • บันทึกการค้นหาเพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อีกครั้ง
  หลังจากป้อนการค้นหา ให้คลิกไอคอนเมนูการค้นหา Advanced search > การค้นหาที่บันทึกไว้ > บันทึกการค้นหาปัจจุบันเป็น… และป้อนชื่อสำหรับการค้นหาที่บันทึกไว้ของคุณ หากต้องการใช้การค้นหาที่บันทึกไว้ ให้คลิกไอคอนเมนูการค้นหาAdvanced search > การค้นหาที่บันทึกไว้ และเลือกชื่อของการค้นหา
 • ใช้ทางลัดการค้นหา
  คุณสามารถป้อนการค้นหาและใช้ทางลัดข้อความเพื่อทำการค้นหาในประเภทที่เลือกได้อย่างรวดเร็ว เช่น ใช้การค้นหา "keyword:พิซซ่า" เพื่อค้นหาคำหลักทั้งหมดที่มีคำว่า "พิซซ่า" ดูรายการทางลัดการค้นหาทั้งหมด
 • ค้นหาด้วยรูปภาพ
  ค้นหาโฆษณาที่ใช้รูปภาพเดียวกันโดยเลือกโฆษณาหรือรูปภาพ 1 รายการ แล้วเลือกเครื่องมือ > แสดงโฆษณาที่มีรูปภาพที่เลือก...
AdWords Editor 10.6 และก่อนหน้า
 1. คลิกการค้นหาขั้นสูงที่อยู่ติดกับช่องค้นหาเหนือมุมมองข้อมูล
 2. ใต้ "ค้นหาในตำแหน่งเหล่านี้" ให้เลือกส่วนของบัญชีที่คุณต้องการค้นหา
 3. ระบุเกณฑ์การค้นหาของคุณ ได้แก่
  • การตั้งค่า: ค้นหาการตั้งค่าต่างๆ เช่น ข้อความโฆษณา ราคาเสนอ CPC สูงสุด หรือค่าประมาณการเสนอราคาสำหรับหน้าแรก คลิกลิงก์ "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มข้อจำกัดอื่นในการค้นหา
  • ประเภทการทำงานของคำหลัก: เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่างน้อย 1 ช่อง แม้ว่าคุณจะไม่ได้ค้นหาคำหลักก็ตาม หากไม่ต้องการให้แสดงคำหลักที่มีประเภทการทำงานเฉพาะ ให้ลบเครื่องหมายในช่องที่ต้องการ
  • สถานะ: เลือกอย่างน้อย 1 สถานะ หากต้องการยกเว้นรายการที่มีสถานะใดก็ตามจากผลการค้นหา ให้ลบเครื่องหมายในช่องที่ต้องการ
  • สถิติประสิทธิภาพ: ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกำหนดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพ ก่อนใช้ตัวเลือกเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ดาวน์โหลดสถิติประสิทธิภาพแล้ว คุณสามารถคลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มข้อจำกัดในการค้นหาได้ เหมือนกับในส่วนของการตั้งค่า
  • ไม่บังคับ: เลือกบันทึกการค้นหานี้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ แล้วป้อนชื่อให้กับการค้นหาที่คุณบันทึกไว้ การค้นหาที่บันทึกไว้จะปรากฏในเมนูมุมมอง ภายใต้มุมมองที่กำหนดเองที่บันทึกไว้ คุณสามารถเลือกชื่อการค้นหานี้เพื่อดูรายการต่างๆ ในบัญชีของคุณที่ตรงกับเกณฑ์ที่คุณระบุไว้ได้ AdWords Editor เก็บการค้นหาได้สูงสุด 8 รายการ
 4. คลิกค้นหา เนื้อหาของแต่ละแท็บจะได้รับการกรองตามเกณฑ์การค้นหาของคุณ หากต้องการล้างการค้นหาแล้วดูรายการทั้งหมดในบัญชี ให้เลือก มุมมอง > ทั้งหมด

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
 • ไม่มีประโยชน์เลย
 • ไม่มีประโยชน์มากนัก
 • มีประโยชน์บ้าง
 • มีประโยชน์มาก
 • มีประโยชน์มากที่สุด