Otsing
Tühjenda otsing
Otsingu sulgemine
Google'i rakendused
Peamenüü

Reklaamivariatsioonide jälgimine

See artikkel kehtib ainult AdWordsi uue kasutuskeskkonna puhul. Tehke kindlaks, millist AdWordsi kasutuskeskkonda kasutate.

Kui olete reklaamivariatsioonid kasutusele võtnud, on vaja teada, kuidas nende toimivust jälgida. Reklaamivariatsioonide toimivust mõistes saate teha teadliku otsuse selle kohta, kas peatada oma algsed reklaamid või asendada need paremini toimivatega.

Selles artiklis selgitame, kuidas jälgida ja mõista reklaamivariatsioonide toimivust.

Enne alustamist

Kui te pole reklaamivariatsiooni veel loonud, lugege läbi jaotis Reklaamivariatsiooni seadistamine.

Juhised

  1. Logige sisse oma AdWordsi kontole.
  2. Klikkige lehemenüüs valikul Mustandid ja katsed.
  3. Klikkige vahekaardil Reklaami variatsioonid.

Iga variatsiooni jaoks on loetletud mõjutatud reklaamide, klikkide ja näitamiste arv. Kui klikite reklaamivariatsioonil, kuvatakse teile muudetud ja algse reklaami toimivusmõõdikute võrdlus.

Teave reklaamivariatsioonide toimivusmõõdikute kohta

Reklaamivariatsioonide kuvatavad toimivusmõõdikud sisaldavad nelja arvu.

  1. Esimene arv on ainult reklaamivariatsiooni iga toimivusmõõdiku väärtus. Näiteks sai teie reklaamivariatsioon X klikki.
  2. Väljaspool nurksulge „[]“ olev protsent tähistab reklaamivariatsiooni ja algse reklaami vahelist erinevust. Näiteks sai teie variatsioon Y% rohkem klikke kui algne reklaam.
  3. Sulgudes olevad kaks arvu tähistavad eeldatavat vahemikku 95% usaldusvahemikuga. Näiteks on teil 95% võimalus näha erinevust protsentide A% ja B% vahel.

Kui mõõdik on tähistatud sinise tärniga „*“, on see statistiliselt oluline. Tõenäosus, et mõju toimivusele tulenes pigem tehtud muudatusest kui juhuslikust kokkusattumusest, on 95%.

Üldjuhul mõjutavad olulisust kolm järgmist tegurit. 

  • Algsete ja muudetud reklaamide toimivuse erinevus. Suurem erinevus üldiselt suurendab olulisust.
  • Toimivuse muudatused. Kampaanial, mille klikkide arv muutub päevast päeva 50% võrra, on suurem varieeruvus kui kampaanial, mille klikkide arv muutub 2% võrra. Suurem varieeruvus üldiselt vähendab olulisust.
  • Reklaamivariatsiooni näitamiste arv. Mida rohkem on näitamisi, seda suurem võib olla olulisus.
Kas see artikkel oli abiks?
Kuidas saame seda täiustada?
Sisselogimine AdWordsisse

Hankige kontopõhist abi ja nõuandeid, logides sisse AdWordsi konto e-posti aadressiga, või vaadake, kuidas alustada AdWordsi kasutamist.