Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne

Par kvalitātes rādītāju

Kvalitātes rādītājs ir paredzēts tam, lai jūs varētu gūt vispārēju priekšstatu par savu reklāmu kvalitāti. Katram jūsu kontā esošajam atslēgvārdam redzamais kvalitātes rādītājs diapazonā no 1 līdz 10 ir jūsu reklāmu un saistībā ar tām atvērto galveno lapu kvalitātes aprēķins. Kvalitātes rādītāju nosaka trīs tālāk minētie faktori.

Ja ir augsts kvalitātes rādītājs, saskaņā ar mūsu sistēmas veikto analīzi jūsu reklāma un galvenā lapa ir atbilstoša un būs noderīga lietotājam, kurš skatīs jūsu reklāmu.

Šajā rakstā ir izskaidrota kvalitātes rādītāja darbība.

Kvalitātes rādītāja pamatā ir pagātnes veiktspējas dati

Kvalitātes rādītājs ir apkopots aprēķins par to, cik veiksmīga kopumā ir bijusi jūsu atslēgvārda veiktspēja pagātnes reklāmu izsolēs. Ņemot vērā šos datus, katram atslēgvārdam tiek noteikts kvalitātes rādītājs skalā no 1 līdz 10, kur 1 nozīmē zemāko rādītāju, bet 10 — augstāko. 

Nulles kvalitātes rādītāji, kas tabulā tiek apzīmēti ar “—”, tiek rādīti gadījumos, kad pietrūkst seansu vai klikšķu, lai precīzi noteiktu atslēgvārda kvalitātes rādītāju.

Kvalitātes rezultāta statusa kolonnas

Šajās statusa kolonnās ir redzamas četras kvalitātes rezultāta vērtības: Kvalitātes rādītājs, Pieredze galvenajā lapā, Reklāmas atbilstība un Paredzamais vidējais klikšķu skaits (VKS).

Šīs papildu kolonnas var pievienot atslēgvārdu pārskatiem. Rezultātus var arī apskatīt tekstā, kas parādās, ja kursoru novieto virs atslēgvārda statusa ikonas runas burbuļa “(Reklāmas noraidīšanas burbulis)”.

Kvalitātes rādītāja vēsturiskās kolonnas

Šajās vēsturiskajās kolonnās ir redzami iepriekšējie visu četru kvalitātes rādītāja kolonnu dati: Kval. rādītājs (vēst.), Pieredze galv. lapā (vēst.), Reklāmas atbilstība (vēst.) un Paredz. VKS (vēst.).

Vēsturiskās kolonnas rāda pārskata perioda jaunākos zināmos rezultātus. Ja atslēgvārdu pārskatos lieto segmentu “Diena”, AdWords rāda dienu vērtības, kas atspoguļo katras dienas beigu rezultātu. Ņemiet vērā, ka vēsturiskie dati nav pieejami datumiem pirms 2016. gada 22. janvāra.

Kā tas atšķiras no reklāmas kvalitātes izsoles laikā

Svarīgi! Jūsu kvalitātes rādītājs netiek izmantots izsoles laikā, lai noteiktu reklāmas rangu. 

Reklāmas rangs tiek aprēķināts uzreiz, kad kāds lietotājs veic meklēšanu un šī darbība aktivizē reklāmas piedalīšanos izsolē. Reklāmas rangā tiek ņemti vērā tādi reāllaika signāli kā vaicājuma un lietotāja konteksts (piemēram, ierīces veids, valodas preference, atrašanās vieta, diennakts laiks), lai aprēķinātu precīzākus paredzamā VKS, reklāmas atbilstības un pieredzes galvenajā lapā mērījumus. Citiem vārdiem sakot, kvalitātes rādītājs ir vairāk vispārīgs aprēķins, kura pamatā ir vidējā pagātnes veiktspēja. Kvalitātes rādītājs no reklāmas ranga atšķiras arī ar to, ka tā pamatā ir atslēgvārdi.

Uzzināt vairāk par reklāmas rangu

Kvalitātes rādītājs un jauni atslēgvārdi

Kvalitātes rādītājs tiek aprēķināts, ņemot vērā pagātnes veiktspējas datus. Kas notiek ar jaunajiem atslēgvārdiem, kuriem nav iepriekšēju veiktspējas datu?

Jaunajiem atslēgvārdiem tiek automātiski piešķirts kvalitātes rādītājs ar vērtību “—”. Rādot reklāmas, atslēgvārdi uzkrāj veiktspējas datus, un kvalitātes rādītājs var mainīties. Izmaiņas kvalitātes rādītājā var būt redzamas pēc vienas vai divām dienām.

Augstas kvalitātes reklāmas darbība

Tālāk ir aplūkots piemērs, kurā lietotājs gūst pozitīvu pieredzi, ko sniedz augstas kvalitātes atbilstoša reklāma. Pieņemsim, ka jums pieder specializēta zeķu tirdzniecības tīmekļa vietne un Sandis (klients) meklē svītrainas zeķes. Lūk, kā reklāma (un atslēgvārdi ar augstas kvalitātes rādītāju) un Sandis atrod viens otru, ņemot vērā Sanda vēlmes.

  • Kad Sandis Google tīklā meklē “svītrainas vīriešu zeķes”, viņam tiek parādīta jūsu reklāma. (Jūsu reklāmas atslēgvārds ir “[svītrainas zeķes]”.)
  • Sandis noklikšķina uz jūsu reklāmas un nokļūst tieši jūsu tīmekļa vietnes lapā ar “svītrainajām vīriešu zeķēm”. Lapa tiek ielādēta ātri, tāpēc Sandim to ir viegli lietot.
  • Sandis iegādājas vairākus svītrainu zeķu pārus.

To mēs uzskatām par lielisku lietotāja pieredzi. Lielākajā daļā gadījumu atbilstošas reklāmas ne vien iegūst iespējami augstāku kvalitātes rādītāju, bet arī nopelna vairāk klikšķu, tiek rādītas augstākā pozīcijā un nes jums vairāk veiksmes.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Pierakstīties programmā AdWords

Saņemiet kontam paredzētu palīdzību un padomus, ">pierakstoties ar sava AdWords konta e-pasta adresi, vai uzziniet, kā sākt darbu programmā AdWords.